Website Banner
 
ASIA ZONE : KOREA

 
U R Beautiful  เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR/ EASTAR JET
วันเดินทาง  เมษายน - กันยายน 2557
อินชอน - ONEMOUNT - เกาะนามิ - มหัศจรรย์วันพักผ่อนกับมหาสนุกเรียวไบท์ 
อิสระอาบน้ำแร่ - คังวอนโด -
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล - ภูเขานัมซาน
LOVE ROCK CABLE - กรุงโซล
ศูนย์โสมเกาหลี- ฮ๊อกเก็ตนามู -
ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ดิวตรี้ฟรี - แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองเกชอน - ย่านแฟชั่นสุดฮิปเมียงดอง - ชมโชว์ NANTA หรือ WEDDING - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า - กิมจังกิมจิ - อินชอน 
ราคาเริ่มต้น   19,900 บาท
Download...รายการทัวร์
   
KNOCK Knock SALE เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR/ EASTAR JET
วันเดินทาง  เมษายน - กันยายน 2557
อินชอน - หมู่บ้าน La Provence สไตล์ฝรั่งเศส - ช้อปปิ้ง Paju Premiun Outlet ONEMOUNT- อินชอน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ศูนย์โสมสมุนไพร 
ฮ๊อกเก็ตนามู -
ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง -  ย่านแฟชั่นสุดฮิปเมียงดอง - ภูเขานัมซาน LOVE ROCK CABLE -  ดิวตรี้ฟรี - แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองเกชอน - วัดโซแกซา  หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า - อินชอน 
ราคาเริ่มต้น   17,900 บาท
Download...รายการทัวร์
 
ICE FLOWER SNOW เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR / EASTAR JET
วันเดินทาง  เมษายน - กันยายน 2557
อินชอน - เกาะนามิ - ONEMOUNT - เคียงกีโด - ป้อมมรดกโลกฮวาซอง
ตลาดพื้นเมืองซูวอน
PALDALMUN - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ภูเขานัมซาน
LOVE ROCK CABLEกรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี- ฮ๊อกเก็ตนามู  
ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - อินเตอร์บุฟเฟ่ตบนเรือสำราญ
HAN RIVER CRUISE ดิวตรี้ฟรี - แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองเกชอน
ชมโชว์
HERO DRAWING หรือ FANTA STICK SHOW 
วัดโซแกซา -หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า - อินชอน 
ราคาเริ่มต้น   18,900 บาท
Download...รายการทัวร์
  Journey Classic  5 วัน
โดยสายการบิน BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR/ EASTAR JET
วันเดินทาง  เมษายน - กันยายน 2557
อินชอน - ภูเขาจูบกัน - นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นจุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน
เดินข้ามสะพานคู่รัก - เปิดเมืองแปลกเกาหลี "ฮันสไตล์ ฮันจี ฮันบก ฮันชิ
ดังสุด " - เมืองเจินจู หมู่บ้านพื้่นเมืองฮันนก  - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล 
ภูเขานัมซาน - N Tower - Love Rock Cable - ศูนย์โสม - บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ
Han River Cruise  - ศูนย์เวชสำอาง - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามมิติ
และพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมียงดอง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - วัดโซแกซา ดิวตรี๊ฟรี
คลองชองแกชอน - อินชอน
 
ราคาเริ่มต้น   18,900 บาท
Download...รายการทัวร์
  Cherry blossom Festival In April 2014 5 Days
สายการบิน BUSINESS AIR (8B)
กำหนดการเดินทาง     เดือนเมษายน 2557
อินชอน - La Provence village - Paju Premiun Outlet -เกาะนามิ
ซูวอน - วัดวาวูจองซา -
ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนกิมจิ+ฮันบก 
เอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน - ศูนย์โสม - Cosmetic Gallery
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ระราชวังเคียงบ๊อค - ดิวตี้ฟรี - ชองเกซอน
N Seoul Tower - 
ชมซากุระ - เมียงดง - บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ชมโชว์
HERB SHOP - AMETHYST - RED PINE - Trick Eye Museum 
ร้านค้าสนามบิน

ราคาเริ่มต้น     21,900 บาท
Download...รายการทัวร์
ROMATIC SPRING KOREA In MAY 2014 
สายการบิน BUSINESS AIR (8B)
กำหนดการเดินทาง   เดือนพฤษภาคม  2557
อินชอน - Paju Premiun Outlet -หมู่บ้านเจ้าชายน้อย  La Petite   France
เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง
 - วัดวาวูจองซา - 
โรงเรียนกิมจิ + ฮันบก - เอเวอร์แลนด์
ชมโชว์ - ทงแดมุน - ศูนย์โสม -Cosmetic Gallery - บลูเฮาส์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
พระราชวังเคียงบ๊อค - ดิวตี้ฟรี - 
Trick Eye Museum - คลองชองเกซอน - เมียงดง 
Herb Shop - Red Pine - Amethyst - ร้านค้าสนามบิน

ราคาเริ่มต้น     17,900 บาท
Download...รายการทัวร์

EUROPE   ZONE :

อเมริกา - แคนาดา 10 วัน  สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) 
บินเข้า วอชิงตันดีซี (อเมริกา) - บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
วันเดินทาง     
  เมษายน - ตุลาคม 2557 
*ชมน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) สัมผัสแบบใกล้ชิดกับ journey behind the fall 
*อาหารค่ำมื้อพิเศษ บนหอคอย Skylon Tower ริมน้ำตกไนแองการ่า
*พัก...วอชิงตันดีซี,นิวยอร์ค 2 คืน , แอตแลนติส ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ห้อง Fall view , และ โตรอนโต
*เที่ยว แคนาดาฝั่งตะวันออก พร้อมพักค้างคืนที่โตรอนโร (รวมค่าวีซ่าแคนาดา)
*ขึ้นตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์ , ขึ้นหอคอย CN Tower
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท  DOWNLOAD....รายการทัวร์
 
อเมริกา - แคนาดา 11 วัน  สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) 
บินเข้า วอชิงตันดีซี (อเมริกา) - บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
วันเดินทาง     
13 - 23 เมษายน 2557 
*ชมน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) สัมผัสแบบใกล้ชิดกับ journey behind the fall 
*อาหารค่ำมื้อพิเศษ บนหอคอย Skylon Tower ริมน้ำตกไนแองการ่า
*พัก...วอชิงตันดีซี,นิวยอร์ค 2 คืน , แอตแลนติส ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ห้อง Fall view , และ โตรอนโต
*เที่ยว แคนาดาฝั่งตะวันออก พร้อมพักค้างคืนที่โตรอนโร (รวมค่าวีซ่าแคนาดา)
*ขึ้นตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์ , ขึ้นหอคอย CN Tower

แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน
(บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว)***DAY FLIGHT
วันเดินทาง  : มีนาคม - พฤษภาคม  2557
เนฟเชียร์ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน - คอนย่า - คาราวานสไลน์
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - 
คูซาดาซึ
อิชเมียร์ - บ้านของพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่ 
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเปียลอททึ
-พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน**** (พักเนฟเชียร์ คืนและอิสตันบูล 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 บาท    Download...รายการทัวร์

โปรโมตุรกี 8 วัน 6 คืน (บินภายใน 1 เที่ยว พักโรงแรม 4 ดาว)
วันเดินทาง  :  2557
คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมัครึ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - คอนย่า
ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี
เอฟฟิซุส - อิชเมียร์ – แพร์กามอน – ทรอย - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเปียลอททึ - พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย
-พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน**** (พักคัปปาโดเกีย 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาเริ่มต้นที่  49,900 บาท    Download....รายการทัวร์
   แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน
(บินตรง ไฟล์กลางคืน + บินภายใน 2 เที่ยว)
วันเดินทาง  : เมษายน  2557
อิชเมียร์ - คูซาดาซึ - บ้านพระเเม่มารี - เมืองโบรารเอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คอนย่า - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน
อิสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - 
-พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน *** (พักอิสตันบูล 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาเริ่มต้นที่  63,900 บาท    DOWNLOAD...รายการ

แกรนด์โปแลนด์ 7 วัน  (EK) 
วันเดินทาง    มกราคม - เมษายน  2557
วอร์ซอว์ - คีลซ์ - คราคูฟ - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
เชสโตโชวา - อารามจัสนากอร่า (Black Madonna) - วรอตสวัฟ - วูดส์ - วอร์ซอว์
พระราชวังลาเซียนสกี้ - อนุสาวรีย์เฟดเดอริกโชแปง

ราคาเริ่มต้นที่ 61,900 บาท              
DOWNLOAD...รายการ

แกรนด์ชิลี & ล่องเรือ Stella Australia  20 วัน
( เที่ยว...ชิลีจากเหนือจรดใต้ ล่องเรือธารน้ำแข็งและเยือนแผ่นดินสุดขอบโลก)
โดยสายการบิน Quantas Airways (QF)
เดินทางวันที่ 17 ต.ค - 5 พ.ย 2557

ซานเตียโก,พระราชวังโมนิดา,ปราสาทฮิลดาโก,หุบเขาคูลาคาฟว์,ชิมไวน์ชิลี,บัลปาราอิโซ่,วินนาเดลมา,ทะเลทรายอะตาคามา,หุบเขาดวงจันทร์,หุบเขาดาวอังคาร,แอ่งเกลือ,ทุ่งน้ำพุร้อนตาติโอ,เปอร์โตมอนด์,เปฮูญ่า,อุทยานวินเซนต์ เปเรส โรซาเล่,ปุนตาอาเรนัส,อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่,เกรย์กลาเซียร์,แมกเกนเลน,สวนเพนกวิน,ริโอเกรนเด,โกวฮอส,คูชัวย่า,เคปฮอร์น,อ่าววูเลย่า,เด อะกอสตินี,อากีลาร์กลาเซียร์,เกาะแมกกาเลนา
ราคาท่านละ 399,900 บาท
Download...รายการทัวร์ 


   ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ 8  วัน
เช็ก - ออสเตรีย - เยอรมนี 
สายการบินเอมิเรตส์  (EK)
วันเดินทาง 10 - 17   เมษายน   2557
มิวนิค - อูบาอามาเกา - ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตน์ - อินซ์บรูค - ซาลส์บวร์ก
ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวีวารี - ปราก
ราคา 69,900 บาท        Download... รายการทัวร์

ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (ขึ้นจุงเฟรา)
โดยบินETIHAD (EY)
วันเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2557
มิลาน – ช้อปปิ้งฟ๊อกซ์ทาวน์ เอท์เลต – โคโม – ล่องเรือทะเลสาบลูกาโน่ ลูเซิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา
 (Top of Europe)  มองเทรอซ์ ลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น - ซูริค
ราคาเริ่มต้น 76,900  บาท 
Download...รายการทัวร์

อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลส์ 10 วัน 
สายการบินกัลฟ์แอร์ (GF) 
ลอนดอน - เซาลล์บัวรี่ – บาธ – คาร์ดิ๊ฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอร์เตอร์ – สแตรทฟอร์ด 
แมนเชสเตอร์ - วิลเดอเมียร์ - ล่องทะเลสาบ - เอดินบะระ  - พระราชวังโฮลีรูด
ชมเมืองเอดินบะระ - 
ยอร์ค – ออกซ์ฟอร์ด – บิชส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ – ลอนดอน
หอคอยลอนดอน - ลอนดอนบริดจ์ - บิ๊กเบน - ลอนดอน - มานามา
เดินทาง :  มกราคม - พฤษภาคม  2557
ราคาเริ่มต้นที่  82,900 บาท       
 Download....รายการทัวร์
 
อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย มอนเตเนโกร 10 วัน 
โดยสายการบิน เตริกกิช แอร์ไลน์ (TK)
เดินทางเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2557
เวนิส-ถ้ำโพสทอยน่า-ลุบเบลียน่า-
ซาเกรบ-พริตวิทเซ่-ซาร์ดาร์-ซิบินิค
โทรเกียร์-
สปริท-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-ดูบอลฟนิค-พระราชวังเรคเตอร์
กอเตอร์-
บุดวา-พอดกอรีตซา
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท
Download....รายการทัวร์
           

 
 
Unseen สเปน - โปรตุเกส 9 วัน 
สายการบิน Emirates (เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส EK)
วันเดินทาง   เมษายน - ตุลาคม 2557
ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - แหลมซินทรา - โกอิมบรา - ปอร์โต้
ซาลามังกา (เมืองมรดกโลก) - พลาซ่า มายอร์ ซาลามังกา - มาดริด - พระราชวังหลวง
เซโกเบีย - สะพานส่งน้ำโรมัน - ปราสาทอัลกาซาร์ - ซาราโกซ่า - ซานตา มาเรีย  เดอร์ฟิลลาร์ - บาร์เซโลนา - ยอดเขามองต์จูอิค - สวนสาธารณะกูเอล - ลารัมบลา 
ราคาเริ่มต้นที่  77,900 บาท    
Download....รายการทัวร์
 
ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 11 วัน
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   5-15 พ.ค./8-18 ส.ค./19-29 ก.ย./9-19 ต.ค./16-26 ต.ค.57
โคเปนเฮเกน - เรคยาวิก - เรคฮอล์ท - อาคูเรย์รี่ - ฮูซาวิค - ล่องเรือชมปลาวาฬ
หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน - น้ำตกเดทติฟอสส์ - ทะเลสาบมายด์วัทท์ - น้ำตกโกดาฟอสส์
ดิมมูโบร์กีร์ - เบรดเดลวิค - ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล - วิคค์ - ธารน้ำแข็งเมียร์ดาล
สโกการ์ฟอสส์ - เซลยาแลนส์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์
น้ำตกกูลฟอสส์ - แช่น้ำแร่บลูลากูน - ออสโล - สวนวิคเกลแลนด์พาร์ค  
ราคา 152,900 บาท          Download... รายการทัวร์
   สเปน โปรตุเกส 10 วัน 
สายการบิน Emirates (EK)
เดินทางเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม   2557
บาร์เซโลนา - มหาวิหารซากราด้า - ฟามิเลียร์ - ซาราโกซ่า - ซานตามาเรีย - เดอร์ฟิลลาร์
เซโกเบีย - ปราสาทอัลคาร์ซาร์ - มาดริด - โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - พระราชวังหลวง 
คอร์โดบ้า - เซวิลญ่า - หอคอยฆีรัลดา - ชมระบำฟลาเมนโก้ - ฟารู่ - ซาเกรส
มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - ลิสบอน
ราคาเริ่มต้นที่  85,900. 

 
 Poland - Cheze 7 D.
( เที่ยวครบสูตรสองประเทศสุดคุ้ม )
เดิินทางเดือน เมษายน - ตุลาคม 2557 สายการบิน Emiratees (EK)
วอร์ซอร์ -คีลซ์ -คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา -
ค่ายกักกันเอาสซ์วิตช์-
เชสโตโชวา - อารามจัสนากอร่า
( Black Madonna)-วรอตสวัฟ-ปราก-ปราสาทกรุงปาก-วิหารเซนต์ไวตัส -สะพานชาลส์
ราคาเริ่มต้นที่ ....66,900 บาท

  อะเมซซิ่งตุรกี 7 วัน
บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว + พักโรงแรม 4 ดาว
 
 
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมัคลี - คัปปาโดเกีย (พักค้าง 2 คืน)
อังการา (เมืองหลวงของตุรกี) - สุสานอะตาเติร์ก - อิสตันบูล - นั่งกระเช้าขึ้นชมยอด
เขาเปียลอททึ - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดม 
สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย
วันเดินทาง 20 - 26 / 21-27 / **22 - 28  มีนาคม 2557
ราคา 44,900 บาท  Download...รายการทัวร์
   แกรนด์บอลติค 8 วัน  
(เอสโตเนีย - ลัตเวีย - ลิทัวเนีย)
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
ทาลลิน - พระราชวังแคทเดอริก - ปราสาทซิกุลด้า - ริก้า - พระราชวังรุนดาเล่
โชว์เล่ย์ - เนินไม้กางเขน - วิลนิอุส - ปราสาททราไก - พิพิธภัณฑ์ KGB
วันเดินทาง : เดือน มีนาคม - สิงหาคม 2557
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท  Download...รายการทัวร์
   Grand Georgia 8 D.
( เส้นทางแนะนำ..ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส)
สายการบินเตริกกิช แอร์ไลน์ (TK)
เดินทางเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2557
ทบีลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส -  โกรี - อุพลิสซิเค - บอร์โจมี - คูไทซี -ถ้ำโพรมิธีอุส -บาทูมิ -ล่องเรือชมทะเลดำ

ราคาเริ่มต้น....69,900 บาท
Download....รายการทัวร์
มิดไนท์ซันชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 13 วัน 
ฟินแลนด์ - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก
สายการบิน FINNAIR  ( AY )
เดินทางวันที่ 24 ก.ค - 5 ส.ค/ 7 - 19 ส.ค  2557

สต็อกโฮล์ม ( สวีเดน )มพิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์มโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก),อมาเลียนบวร์กมพระราชวังโรเซ่นบวร์กมล่องเรือDFDS (ห้อง SEA VIEW ) ออสโล(นอร์เวย์)ม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งไกโล,วอส,รถไฟสายโรแมนติก ฟลัม - ไมดัลมล่องเรือชมซอง ฟยอร์ดมสตาลไฮล์ม,เบอร์เก้น,อัลต้า,ออนนิ่งสเวก,นอร์ทเคป ( ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน),อิวาโล
 ( ฟินแลนด์)มโรวาเนียมิ,หมู่บ้านซาตาครอส,เฮลซิงกิ )

ราคาท่านละ 166,900 บาท 
Download...รายการทัวร์
   Grand Russia 8 D. 
โดยสายการบินเตริกกิช แอร์ไลน์ (TK)
เดินทางวันที่ : มีนาคม - ตุลาคม 2557

มอสโคว์ - ซาร์กอส - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซ็นต์บาซิล - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก- พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค -ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารคาซาน
บินเข้ามอสโคว์ - บินออกเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
ราคาเริ่มต้นที่ 89,900 บาท 
Download....รายการทัวร์ 


   Scotland - Northern Ireland 10 D.
สายการบินเตริกกิช แอร์ไลน์ (TK) 
โปรแกรมอันซีน.... .ชมความงามของประเทศ สกอตแลนด์
 และไอร์แลนด์เหนือแบบเต็มๆ
สกอตแลนด์ - เอดินบะระ - กลาสโกว์ - สเตอร์ริง - - เบลฟัสต์ - ไจแอนท์ คอสเวย์ -ดันลูซ - นอค - กัลเวย์ คลิฟ ออฟ โมเออร์- ลิมริค - คิลลานีย์ - ริง ออฟ เคอร์รี่ - คอร์ค คาเซล - คินเคนนีย์ - ดับลิน 
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท
Download....รายการทัวร์

CRUISE :
 ล่องเรือสำราญยุโรป ไม่ต้องเหนื่อยกับการย้ายโรงแรมทุกคืน10 วันล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
MSC  Musica
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส   (EK)
โรม - ปาร์เเลโม่ (เกาะซิซิลี) - ตูนิส - ปัลมา เดอ มายอร์กา (สเปน) - บาเลนเซีย
มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) - เจนัว - โรม - วาติกัน 
เดินทาง 11-20 ต.ค./ 18 -27 ต.ค / 25 ต.ค - 3 พ.ย 2557.
ราคาเริ่มต้น  89,900 บาท        
 Download...รายการทัวร์ 
  10 วันล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
MSC  Splendida บินเข้า-ออกมิลาน
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส  (EK) 
มิลาน - เจนัว - โรม - วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปาร์แลโม่
ตูนิส - ปัลมา เดอ มายอร์กา - บาเลนเซีย - มาร์กเซย์ - เจนัว 

เดินทาง   11-20 ต.ค./18-27 ต.ค/25 ต.ค - 3 พ.ย/8-17พ.ย (EK) 
ราคาเริ่มต้น  89,900 บาท           Download..รายการทัวร์

   10 วันล่องเรือทะเลอีเจี้ยน&เอเดรียติค
MSC  Fantasia
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส   (EK) บินเข้าเวนิส - ออกมิลาน 
โรม - บารี - คาทาโคลอน - ซานโตรินี่ - เอเธนส์ - คอร์ฟู - ดูบรอฟนิค
เวนิส - เวโรน่า - มิลาน ส

เดินทาง  11-20 ต.ค /18-27 ต.ค / 25 ต.ค 3 พ.ย 2557
ราคาเริ่มต้น  89,900 บาท         Download...รายการทัวร์   
 
12 วันล่องเรือทะเลเหนือและหมู่เกาะอังกฤษ
MSC  Magnifica
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส   (EK)
ฮัมบูร์ก - เอดิบะระ - เดอร์แฮม - ลอนดอน - รูอ็อง - เกิร์นซี่ - เกนท์ - อัมสเตอร์ดัม
**พิเศษ เข้าชมดอกทิวลิปบานสะพรั่งนับล้านที่สวนดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ**
เดินทาง   20 เม.ย.- 1 พ.ค. / 29 เม.ย. - 10 พ.ค. 57
ราคา  119,900 บาท            
 DOWNLOAD
  ล่องเรือสำราญ Alaska Sawyer Glacier Cruise 10 วัน
สายการบิน Cathay Pacific
วันเดินทาง 08 - 17 พ.ค. 2557 คณะเดียว
ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - สะพานคาปิลาโน่ - เช็คอินลงเรือสำราญ Radiance of the Seas - ล่องเรือกลางมหาสมุทร - เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ - ไอซ์ซี สเตรท พอยท์ - ล่องเรือชมปลาวาฬ 
เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด - จูโน่ - ธารน้ำแข็ง เมนเดนฮอลล์เกลเชียร์ - สถานเพาะพันธุ์ปลาแซลมอน - เคทชิกัน - หมู่บ้านชาวทลิงกิท - โตเต็มปาร์ค 
ล่องเรือกลางมหาสมุทร - เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์บนเรือสำราญ - แวนคูเวอร์ - ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น      139,900-                  
 Download...รายการทัวร์ CX 750
Download... รายการทัวร์ CX 708


AMERICA & CANADA ZONE :
อเมริกา - แคนาดา 10 วัน  สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) 
บินเข้า วอชิงตันดีซี (อเมริกา) - บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
วันเดินทาง      
มกราคม - เมษายน 2557 
*ชมน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) สัมผัสแบบใกล้ชิดกับ journey behind the fall 
*อาหารค่ำมื้อพิเศษ บนหอคอย Skylon Tower ริมน้ำตกไนแองการ่า*พัก...วอชิงตันดีซี,นิวยอร์ค 2 คืน , แอตแลนติส ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ห้อง Fall view , และ โตรอนโต
*เที่ยว แคนาดาฝั่งตะวันออก พร้อมพักค้างคืนที่โตรอนโร (รวมค่าวีซ่าแคนาดา)
*ขึ้นตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์ , ขึ้นหอคอย CN Tower
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท   Download ... รายการทัวร
ASIA ZONE :

   เยือน   ดินแดนแห่งพระพุทธกาน 
ย่างกุ้ง-หงสา -สิเรียม - อินทร์แขวน 4 วัน  (DD)
เดินทาง : มกราคม - เมษายน  2557
สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง - สิเรียม - พระพุทธรูปหยกขาว - ช้างเผือก - เจดีย์กาบาเอ
เมืองหงสาวดี (พะโค) - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ชเวมอร์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - (เชิงเขาไจ้ก์โท) - พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระพุทธรูปไจ้ปุน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะเทพทันใจ - วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว - วัดบารมี - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  17,500 บาท                                                DOWNLOAD

  มัณฑะเลย์ - พุกาม 4 วัน 3 คืน
สายการบิน แอร์เอเชีย  (FD)
วันเดินทาง  เมษายน - กรกฎาคม  2557
มัณฑะเลย์ - วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อู่เป่ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ฮิล -
พระมหามัยมุนี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังยักษ์ มิงกุน - ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี - วิหารชเวนันดอร์
วัดกุโสดอร์ - พุกาม - ตลาดเช้าเมิองพุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา
วัดกุบยางกี - วิหารธรรมยันจี - วัดสัพพัญูญู - วิหารชเวชันดอร์ - พุกาม - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

ราคา 24,900 บาท /25,900 บาท                           Download...รายการทัวร์
  ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน 
       เจดีย์เยเลพญา - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
สายการบิน NOK AIR   ไฟล์ เช้า กลับ เย็น
วันเดินทาง  มีนาคม - มิถุนายน 2557
ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - พระธาตุอินทร์แขวน 
พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - วัดบารมี - พระลาภมุนี - ช้างเผือก 
สก็อตมาเก็ต
ราคา    13,500- / 14,500-
Download...รายการทัวร์

 
      เที่ยวครบ...เวียดนาม เหนือ - กลาง - ใต้ 6 วัน 5 คืน
                เวียดนามเหนือ..ฮานอย - ฮาลอง
                เวียดนามกลาง..เว้ - ดานัง - ฮอยอัน
                
เวียดนามใต้..โฮจิมินห์

สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ 
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - เมษายน 2557

ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง  - ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้ง 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก - เว้ สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่
พระราชวังโบราณ - ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี
ตลาดเบนถัน - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม - กรมไปรษณีย์กลาง - ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์
ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน - นครโฮจิมินห์ - อดีตทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์สงคราม

ราคา  21,900.-/23,900.-          Download...รายการทัวร์
  ฮานอย - ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ 
วันเดินทาง  เมษายน  - พฤษภาคม  2557
ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วันหงอกเซน - ถนน 36 สายเก่า - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก
ราคาเริ่มต้น  13,900.-           Download...รายการทัวร์
   
มาเก๊า - เวเนเชี่ยน - จูไห่ - 3 วัน 2 คืน
สายการบิน THAI AIR ASIA  (FD)
มาเก๊า ชมความอลังการ "เดอะเวเนเชี่ยน"
จูไห่ ถนนคู่รัก จู่ไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน
โบสถ์เซนต์ปอล/เซนาโด้ สแควร์/วัดเจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

เดินทาง  เมษายน -  พฤษภาคม  2557
ราคาเริ่มต้น   10,900 บาท               DOWNLOAD
 
ฮ่องกง เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน
สายการบิน THAI AIR ASIA  (FD)

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - ไหว้พระเกาะลันเตา  - นั่งกระเช้าลอยฟ้า 360 องศา
ซิตี้เกท เอาท์เลท - ดิสนีย์แลนด์ - ซิตี้ทัวร์ (วิคตอเรีย/อ่าวรีพลัสเบย์
จิวเวอรรี่) กรุงเทพฯ
เดินทาง :   พฤษภาคม - กรกฎาคม   2557
ราคาเริ่มต้น 18,000 บาท
Download... รายการทัวร์
  HELLO TAIWAN  4 วัน 3 คืน 
สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง  04 - 07 เมษายน 2557
บ้านพักเจียงไคเช็คฉือหู - ไถจง - ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  - ไถจง - ผูหลี่
วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - 
วัดกวนอู - เถาหยวน
นั่งรถไฟฟ้าหัวจรวดจากเถาหยวนเข้าไทเป  ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ
ร้านพายสัปปะรด - 
แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว - เถาหยวน
ราคา   29,900 บาท                Download...รายการทัวร์
  HELLO TAIWAN  4 วัน 3 คืน 
สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง  12 - 15 เมษายน 2557
เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านสีสันสายรุ้ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง -
หมู่บ้านโบราณฟอโมซ่า - แวะชิมชา - วัดจงไถฉานซื่อ - 
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ผูหลี่ - ซินจู๋ - นั่งรถไฟฟ้าหัวจรวดจากซินจู๋
เถาหยวน - ร้านพายสัปปะรด - 
ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - 
แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป
นั่งกระเช้าพาโนราม่าขึ้นเมาคง - 
สถานีวัดจื่อหนาน - ร้าน HELLO KITTY
ช้อปปิ้งห้าง SOGO FUXING - พิพิธภัณฑ์กู้กง - เถาหยวน

ราคา   34,900 บาท                 Download...รายการทัวร์
   Big Sweet Night Shanghai
เยือนเวนิสตะวันออก...นครเซี่ยงไฮ้ 5 วัน
โดยสายการบินไทย (TG662-665)
วันเดินทาง 1-5,21-25 มีนาคม 57
เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู - ศาลเจ้างักฮุย - หมู่บ้านใบชา - เมืองจำลองซ่ง - โชว์ - หังโจว - ซูโจว - สวนหลิวหยวน - วัดซีหยวน - โรงงานผ้าไหม - HARMONY TIME SQUARE - ซูโจว - โจวจวง + ล่องเรือ - เซี่ยงไฮ้ - ยาสมุนไพร - หอทีวี
อุโมงค์เลเชอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านหยก - ถนนนานกิง - เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขาว ตลาดเถาเป่า - รถไฟแม่เหล็ก

ราคา    28,900.-                Download...รายการทัวร์
  Big...Enjoy Beijing 5 Days / 4 Nights
เยือนดินแดน...กรุงปักกิ่ง
โดยสายการบินไทย (TG614/TG615)
วันเดินทาง   5-9, 16-20 พฤษภาคม 57
ปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง  - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - วัดลามะ
ศูนย์วิจัยการแพทย์ - THE PLACE - กำแพงเมืองจีน 
(ด่านจียงกวน) - หยกแท้
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ไข่มุกน้ำจืด - 
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน - ถนนหวังฟูจิ่ง
หอฟ้าเทียนถาน - ผีซิ่ว ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ราคา    29,900.-                   Download...รายการทัวร์
  Big Sweet Day Shanghai 5 Days
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - โจวจวง + ล่องเรือ - หังโจว
โดยสายการบินไทย (TG664/TG665)
วันเดินทาง   14-18, 23-27 พฤษภาคม 57
เซี่ยงไฮ้ - หอทีวี - อุโมงค์เลเชอร์ - หาดไว่ทาน - เซี่ยงไฮ้ - โจวจวง + ล่องเรือ
ซูโจว - วัดซีหยวน - สวนหลิวหยวน - โรงงานผ้าไหม HARMONY TIME SQUARE
ซูโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน ไข่มุก - หังโจว - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - โชว์
หังโจว - 
ทะเลสาบซีหู + ล่องเรือ - หมู่บ้านใบชา - เซี่ยงไฮ้ - ยาสมุนไพร
วัดพระหยก - ถนนนานกิง - เซี่ยงไฮ้ -หยกแท้ - ตลาดเถาเป่า - รถไฟแม่เหล็ก
ราคา   30,900.-                        Download...รายการทัวร์
  Big...Amazing Guilin 7 Days 5 Nights
กุ้ยหลิน - ล่องแม่น้ำหลีเจียง - ขึ้นกระเช้าเหยาวซาน
โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG821/822)
วันเดินทาง  30พฤษภาคม -05 มิถุนายน 57/ 18-24 กรกฎาคม57
                22-28 สิงหาคม 57/ 12-18 กันยายน 57
ก้ยหลิน - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - กระเช้าเขาเหยาวซาน - กุ้ยหลิน
หลงเซิ่น - นาขึ้นบันไดชิงเชอ - โชว์ชาวจ้วง - เจดีย์เงิน+ทอง - กุ้ยหลิน 
ภูเขาฝูโป - เขางวงช้าง - หยังซั่ว - ล่องแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ถ้ำเงิน
ถนนซีเจีย - หยังซั่ว - เมืองลับแล - กุ้ยหลิน - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองจำลองสมัยซ่ง
ราคา 18,900.- /17,900.        Download...รายการทัวร์
  BW.DELIGHT AUSTRALIA 6 D / 4 N
เมลเบิร์น - ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)
วันเดินทาง  11 - 16 เมษายน 2557 (สงกรานต์)
                12 - 17, 19 - 24 พฤษภาคม 2557
นครซิดนีย์ - เมลเบิร์น ชมเมือง - กระท่อมกับตันคุ้ก - ขึ้นตึกยูเรก้าชมเมือง - ช้อปปิ้ง - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - เมลเบิร์น - ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง - พอร์ต สตีเฟ่นส์ 4 WD ทัวร์ - ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด - ซิดนีย์
ราคา        67,900 บาท            Download...รายการทัวร์
  BW...PARADISE AUSTRALIA 6D4N (TG)
ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - บริสเบน - โกลด์โคสท์ 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  11 - 16, 12 - 17 เมษายน 2557 (สงกรานต์)
                 8 - 13, 13 - 28 พฤษภาคม 2557
นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง บริสเบน - มูวี เวิลด์ - โกลด์โคสท์ - ซิดนีย์ - SKYPOINT OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์ - โกลด์โคสท์
บริสเบน
ราคา   71,900 บาท                  Download...รายการทัวร์
  BW.POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  11 - 16,12 - 17,13 - 18เมษายน 2557 (สงกรานต์) /
                 1 - 6 พฤษภาคม 2557(วันแรงงาน)
                 8 - 13 พฤษภาคม 2557(วันวิสาขบูชา)
นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง - เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - นครเมลเบิร์นชมเมือง - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
ราคา  70,900.- / 69,900.-        Download...รายการทัวร์
  BW.HIGHLIGHT SYDNEY 5 DAYS
ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ 5 วัน
โดยสายการบินไทย
วันเดินทาง  12 - 16 เมษายน 2557 (สงกรานต์)
                  1 - 5 พฤษภาคม 2557(วันแรงงาน)
                  9 - 13 พฤษภาคม 2557(วันวิสา)
นครซิดนีย์ - ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์ - ซิดนีย์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย
ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา - สวนสัตว์พื้นเมือง - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
ราคา        60,900 บาท             Download...รายการทัวร์
  BW Wonderful Milford Sound tour 6 Days
ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา
บ๊อบส์ พีค - ล่องเรือชมความงามที่มิลฟอร์ด ซาวน์

โดยสายการบินสิงคโปร์ไลน์ (SQ)
วันเดินทาง  22 - 27 เมษายน 2557
                 1 - 6 พฤษาภาคม 2557 (วันแรงงาน)
                13 - 18 พฤษาภาคม 2557
สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป
ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์
พีค - ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว - มิลฟอร์ดซาวน์ - ควีนส์ทาวน์
แอร์โร่ทาวน์ - โอมาราม่า - ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์
ราคา    71,900 บาท                Download...รายการทัวร์
  BW Perfect Tranz Alpine New Zealand Nth & Sth
เกาะเหนือ - เกาะใต้ 8 วัน
โดยสายการบินไทย(TG)
วันเดินทาง   8 - 13 เมษายน 2557(สงกรานต์)
                 6 - 13 ,20 - 27 พฤษาภาคม 2557
อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริงส์ - อโกรโดม ฟาร์ม อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - นั่งรถไฟสายทรานซ์ อัลไพน์ -
โฮกิติกะฟรานซ์โจเซฟ กลาเซียร์ - ฟรานซ์โจเซฟ - ฟ๊อก กลาเซียร์
ฮาสส์ - ทะเลสาบวานาก้า - ควีนส์ทาวน์ - นั่งเรือกลไฟโบราณทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ - วอลเทอร์พีคฟาร์ม - ควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ทาวน์
โอมาราม่า ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช - ไคร้สท์เชิร์ช
 อ็อคแลนด์ 
ราคา  103,900.- / 102,900.-    Download...รายการทัวร์
  รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน 
ชมซากุระ ณ ฮอกไกโด
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2557
ชิโตเซ่ - หมูบ้านไอนุ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - ย่านโมโตมาจิ
ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
เมืองโจซังเก - โรงงานช็อกโกแลต - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา
สวนโอโดริ  ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่
ราคา    65,990 บาท
Download...รายการทัวร์
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  5 วัน 3 คืน  
ชมทุ่งพิงค์มอส  ณ ฮอกไกโด
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  14 - 18  มิถุนายน  2557
ชิโตเซ่ - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 
เมืองคามิกาว่า - 
ไอซ์ พาวิเลียน - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ มืองทะคิโนะอุเอะ - ชมพิงค์มอส - ซัปโปโร -  เมืองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ  ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา    52,990 บาท
Download...รายการทัวร์
Current Pageid = 9