Website Banner
 
ASIA ZONE : KOREA


 
 KOREA ZA  เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR
วันเดินทาง    กรกฎาคม - พฤศจิกายน   2558
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน สุดยอด! สวนสัตว์สีเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ดูแลสัตว์เหมือนเพื่อนร่วมโลก ใหม่สุด ใหญ่สุด! โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน @Snow Park  ใหญ่สุด...สวนแห่งการพักผ่อนอิลซาน เมืองแห่ง K-pop K-Star
วัดพระนอนไม้จันทร์หอมยาวสุดของโลก พระราชวังมรดกโลกชังดก
วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก สัมผัส! ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทค
เต็มรูปแบบ ด้วยบัตร Magic Pass แบบไม่จำกัดอายุ @สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
เอาใจนักช้อปที่แหล่งเทรนด์ฮิปฮิปสไตล์ดังบุก เมียงดอง ย่านวัฒนธรรมอินซาดอง
"อะไลฟ์ มิวเซียม" พิพิธภัณฑ์แสนสนุกใหญ่สุดในกรุงโซล

ราคาเริ่มต้น   13,900 บาท          Download...รายการทัวร์  
   JOURNEY classic No.1 เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR
วันเดินทาง    กรกฎาคม - พฤศจิกายน   2558
เกาหลี 5 วัน พักเมืองตากอากาศเกาหลี 1 คืน ภูเขาจูบกัน ฟรี! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์
ขึ้นสู้จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน ป้อมมรดกโลกฮวาซอง (กษัตริย์จองโจ ละคร
"ลีซาน") สุดยอด! สวนสัตว์สีเขียว ที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลสัตว์
เหมือนเพื่อนร่วมโลก เปิดเมืองแปลกเกาหลี "ฮันสไตล์ ฮันจี ฮันบก ฮันชิ
ดังสุด" สัมผัส! พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี ดินอดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และ
ไฮเทคเต็มรูปแบบ ด้วยบัตร Magic Pass แบบไม่จำกัดอายุ @สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พระราชวังมรดกโลกชังดก วัดหลวงโซเกซา เอาใจนักช้อปแหล่งเทรนด์ฮิปฮิปเมียงดอง 

ราคาเริ่มต้น   14,900 บาท          Download...รายการทัวร์  

 
 ICE Flower Snow  เกาหลี วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR
วันเดินทาง    กรกฎาคม - พฤศจิกายน   2558
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน ใหม่สุด ใหญ่สุด! พิพิธภัณฑ์หมูหมูที่ไม่หมู
เกาะนามิ หมูบ้านสีลูกกวาด La Provance ใหญ่สุด...สวนแห่งการพักผ่อนอิลซาน เมืองแห่ง K-pop K-Star โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน @Snow Park  
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำ
สะเทิ้นบก เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก พระราชวัง
มรดกโลกชังดก วัดหลวงโซเกซา เอาใจนักช้อปที่แหล่งเทรนด์ฮิปฮิปสไตล์ดังบุก
เมียงดอง

ราคาเริ่มต้น   15,900 บาท          Download...รายการทัวร์

 
U R Beautiful เกาหลี วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR
วันเดินทาง    กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2558
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน มหาสนุกเรียวไบท์ โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 @Snow Park เกาะนามิ ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติดซรัคซาน (สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี) บัตร Special Pass @สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล
 เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่
Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก วัฒนธรรมกิมจัง
กิมจิฮันบก หมู่บ้านพูซอนฮันบก ช้อปฮิปฮิปสไตล์ดังบุก เมียงดอง
ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน

ราคาเริ่มต้น   16,900 บาท               Download...รายการทัวร์ 
   ICE Flower Snow  เกาหลี วัน
โดยสายการบิน   Korean Air (KE)
วันเดินทาง    กรกฎาคม - พฤศจิกายน   2558
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน ใหม่สุด ใหญ่สุด! พิพิธภัณฑ์หมูหมูที่ไม่หมู
เกาะนามิ
 หมูบ้านสีลูกกวาด La Provance ใหญ่สุด...สวนแห่งการพักผ่อนอิลซาน เมืองแห่ง K-pop K-Star โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน @Snow Park
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำ
สะเทิ้นบก
 เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก
พระราชวังมรดกโลกชังดก
 วัดหลวงโซเกซา เอาใจนักช้อปที่แหล่งเทรนด์
ฮิปฮิปสไตล์ดังบุก เมียงดอง
ราคาเริ่มต้น   23,900 บาท               Download...รายการทัวร์   
   U R Beautiful  เกาหลี วัน
โดยสายการบิน    Korean Air (KE)
วันเดินทาง    กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2558
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน มหาสนุกเรียวไบท์ โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 @Snow Park เกาะนามิ ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี) บัตร Special Pass @สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล 
เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก 
วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก หมู่บ้านพูซอนฮันบก ช้อปฮิปฮิปสไตล์ดังบุก
เมียงดอง ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน
ราคาเริ่มต้น   24,900 บาท               Download...รายการทัวร์  

CRUISE :
 ล่องเรือสำราญยุโรป ไม่ต้องเหนื่อยกับการย้ายโรงแรมทุกคืน


 

10 วัน MSC Fantasia ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
( บินเข้ามิลาน - ออกเจนัว ) 
สายการบิน EMIRATES  (EK)
เดินทางวันที่ 17 - 26 ต.ค. 2558 
มิลาน - เจนัว - เนเปิ้ล - เมสซิน่า - (เกาะซิซิลี)
วาเลตต้า(มอลต้า) - ปัลมา เดอ มายอร์กา  
บาร์เซโลน่า - มาร์กเซย์
ราคา...89,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 

 
           16 วัน มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ 
                              (French Polynesia)
                             สายการบินไทย (TG)
                    เดินทางวันที่ 24 มี.ค.- 8 เม.ย. 2559
              ตาฮีตี - โมโอเรอา - ราโรอา - ฟาการาวา -
                  โบราโบร่า - ราอีอาเตอา - ฮูอาฮีเน
                  (พร้อมเที่ยว... เกาะเหนือ นิวซีแลนด์)
                              ราคา...269,900 บาท
                     DOWNLOAD...รายการทัวร์
                       

 

 12 วัน ล่องเรือแคนาดา - นิวอิงแลนด์ 
Royal Caribbean...Brilliance of the SEAs!
สายการบิน EMIRATES (EK)
เดินทาง 10 - 21/17 - 28 ตุลาคม 2558 
บอสตัน - พอร์ตแลนด์ - บาร์ ฮาร์เบอร์ - เซ็นต์จอห์น 
 แฮลิแฟกซ์ - นิวยอร์ค (แคนาดา - นิว อิงแลนด์ทริป
พร้อมลงเรือเล็ก ชมปลาวาฬ) 
ราคาเริ่มต้นที่ 139,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 


 
 10 วัน MSC MUSICA ล่องเรือทะเลอีเจี้ยน - แอนเดรียติก

สายการบิน  EMIRATES ( EK ) 
(บินเข้าเวนิส-ออกมิลาน)
เดินทางเดือน 10 - 19/17 - 26 ตุลาคม 2558 
เวนิส-บารี-คาทาโคลอน-ซานโตรินี่-เอเธนส์-คอร์ฟู-กอเตอร์-เวนิส
ราคา...89,900 บาท

 

 11 วันล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน( PULLMANTUR - EMPRESS CRUISE)บินเข้าออก มาลาก้า ประเทศสเปน
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
10-20/17-27 ตุลาคม 2558 
มาลาก้า-ซาร์ดิเนีย-โรม-อายัคโซ่ (เกาะคอร์ซิก้า) -
ปัลมา เดอมา ยอร์กา - บาเลนเซีย 
ราคาเริ่มต้น...89,900 บาท


   
11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า Celebrity Infinity
(สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ)
สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส (CX)
เดินทางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558 
แวนคูเวอร์,ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์,ฮับบาร์ด กลาเซียร์,จูโน่,เคทชิแกน
ราคาเริ่มต้นที่....123,900 บาท

 
 13 วัน ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน Royal Caribbean 
สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เดินทางวันที่ 21 ต.ค./2 พ.ย. 58 
ไมอามี่-บาฮามาส-เฮติ-จาไมก้า-เม็กซิโก(พักค้างไมอามี่ 2 คืนพร้อมช้อปปิ้งจุใจ Outlet...ล่องเรือลำใหญ่ที่สุดในโลก)
ราคาท่านละ 139,900 บาท

   
16 วันล่องเรือสำราญขั้วโลกใต้(Antarctica)
MV SEA Spirit Expedition AntarcticaCruise ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต...ฉลองปีใหม่ 2016 ที่ขั้วโลกใต้
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางวันที่ 26 ธ.ค.58 - 10 ม.ค. 59 
บัวโนสไอเรส(อาร์เจนติน่า)-อูซัวย่า-แอนตาร์กติกา-หมู่เกาะคิงจอร์จ-เกาะดิเซฟชั่น-พอร์ทลอคครอย-อ่าวเนโค-ช่องแคบเลอแมร์-เกาะคูเวอร์วิล-พาราไดซ์เบย์
ราคาท่านละ 399,900 บาท
DOWNLOAD...รายการทัวร์ 


EUROPE   ZONE :

อเมริกา - แคนาดา 10 วัน 
 
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) 
บินเข้า วอชิงตันดีซี (อเมริกา) - บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
วันเดินทาง    กรกฎาคม - ธันวาคม  2558  
วอชิงตัน ดี.ซี. - พักแอทแลนติส - ฟิลลาเดลเฟีย - คอร์นนิ่ง - น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ขึ้นหอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ พร้อมดินเนอร์มื้อพิเศษ - นิวยอร์ค - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - พักห้องริมน้ำตกไนแองการ่า - เที่ยวโตรอนโต - ขึ้นหอคอย CN Tower (พักแคนนาดา 2 คืน )
ราคาเริ่มต้น 109,900 บาท  

   
11 วัน แกรนด์แคนาดา
 
สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PR) 
บินเข้า แวนคูเวอร์ - บินออก โตรอนโต พร้อมเที่ยวบินภายใน 2เที่ยวบิน
วันเดินทาง    16-26 กรกฎาคม 2558  
แวนคูเวอร์ - สวนสแตนลีย์ - แกสทาวน์ - สวนบูซาร์ด - แบมฟ์ - แดนนาเดี้ยน ร็อคกี้ - ขึ้นกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ เลคหลุยส์ - โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ - แคลกะรี - มอนทรีออล - ออตตาวา - คิงส์ตัน - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ - น้ำตกในแองการ่า (หักห้อง Fall View ) - ล่องเรือในแองการ่า - ดินเนอร์ หอคอย สกายลอน - โดรอนโต  - ขึ้น CN tower 
ราคา 149,000 บาท  


แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน/แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 
(บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว)***DAY FLIGHT
วันเดินทาง  : กรกฎาคม - ตุลาคม 2558
เนฟเชียร์ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน - คอนย่า - คาราวานสไลน์ -พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาซึ -อิชเมียร์ - บ้านของพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าสีน้ำเงิน 
โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่ -ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเปียลอททึ
-พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน**** 
(พักเนฟเชียร์ คืนและอิสตันบูล 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท 

โปรโมตุรกี 8 วัน 6 คืน
 
(บินภายใน 1 เที่ยว พักโรงแรม 4 ดาว)
วันเดินทาง  : กรกฎาคม - ตุลาคม. 2558 ( บินกลางวัน )
คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมัครึ -
 ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - คอนย่า -ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี -เอฟฟิซุส - อิชเมียร์ – แพร์กามอน – ทรอย -
 อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเปียลอททึ - พระราชวังทอปกาปึ -สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย
-พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน**** (พักคัปปาโดเกีย 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาเริ่มต้นที่  49,900 บาท
 
 
       17 วัน  แกรนด์ชิลี-โบลิเวีย(ชิลี - เกาะอีสเตอร์ - โบลิเวีย )
             สายการบิน Airfrance (AF)
         เดินทางวันที่ 17 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2558 
       ชิลี-ซานเตียโก-บัลปาราอีโซ-เกาะอีสเตอร์-รูปปั้นโมอาย-     โบลิเวีย-ลาปาซ-ทะเลเกลืออูยูนิ-ทะเลสาบโคดรลาดา-ปุนตาอาเรนัส-อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่,เกรย์กลาเซียร์ 
       ราคาท่านละ 349,900 บาท

 
               
                  11 วัน แกรนด์นอร์เวย์ (มิดไนท์ซัน)
สายการบินไทย (TG)
เดินทางวันที่ 22 ก.ค.- 1 ส.ค./5-15 ส.ค.2558 
ออสโล(นอร์เวย์),ลิลิฮาร์มาร์ ไกเรงเก้ ฟยอร์ด,ธารน้ำแข็งบริคเดล กลาเซียร์,ซองดอลล์,กุดวาเก้น,วอส,นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-ไมดัล,ล่องเรือชมซอง ฟยอร์ด,สตาลไฮล์ม,เบอร์เก้น,สตาแวนเกอร์,พุลพิทรอค,ไลซ์ฟยอร์ค,อัลด้า,
ออนนิ่งสเวก,นอร์ทเคป(ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน),
พระราชวังหลวง,พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง,สวนวิกเกนแลนด์
ราคาท่านละ 149,900 บาท

   
17 วัน โคลอมเบีย-เวเนซุเอลา-ปานามา-คูราเซา-อารูบา-โบแนร์
(สัมผัสประสบการณ์เปิดโลก..ละตินอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบี้ยนใต้)
สายการบิน AIRFRANCE AF
เดินทางเดือน 24 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2558 
ปารีส (พักค้างคืน)-การากัส(ประเทศ เวเนซุเอลา- พักค้าง 2 คืน)การากัสการ์ตาเคนา(โคลอมเบีย)-ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยนใต้(Pullmantur)At Sea -((ประเทศคูราเซา)-ลงเรือดำน้ำ Sea World Explorer-โนแบร์-ดำน้ำดูประการัง Coral Reef - อารูบา-ซานนิโคลาส-ดำน้ำดูเรือ SS AntillA at Sea- โคลอน(ประเทศปานามา)-ปานามาซิตี้-คลองปานามา-การ์ตาเคนา-วิญญ่าวิเซนซิโอ(ประเทศโคลอมเบีย)-ลามาการีนา-อุทยานโญ่ คริสตาเลส (แม่น้ำ5 สี)โบโกต้า-ยอดเขามองเซอร์รัต-ปารีส
                      ราคา....252,900 บาท
   
วัน คืน ไอซ์เบรกเกอร์(ฟินแลนด์ - รัสเซีย)
สายการบิน Finnair (AY) 
เดินทางเดือน ธันวาคม 2558 - เมษายน 2559 
อิวาโล-ซาลิเซก้า-ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมนั่งรถลากเลื่อน-ฟาร์มกวางเรนเดียร์--โรวาเนมิ-หมู่บ้านซานตาครอส-ขับสโนโมบิล-เรือตัดน้ำแข็งซัมโป-ปราสาทหิมะ-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-ปราสาทปีเตอร์ฮอฟ-เฮลซิงกิ
ราคาท่านละ 129,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 
  


 
                       
                          7 วัน โปรโมโรมาเนีย 
(เยือนถิ่นดินแดนตำนาน...แดร็กคูล่า)
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
บูคาเรสต์-เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
(Parliament Palace)-พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านกลางแจ้ง-ซีบิว-ซิกิสวารา-หอนาฬิกา-เพรด-เหมืองเกลือ-บราน-ปราสาทบราน (ปราสาทแดร็กคูล่า)-บราซอฟ-โบสถ์ดำ - ซินายา-ซีนากอฟ-ซีนาเนีย-ปราสาทเปเลส
ราคาเริ่มต้น....59,900 บาท


    
  10 วัน 8 คืน แกรนด์นิวซีแลนด์
         (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) สายการบินไทย TG
             เดินทางเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 

        อ็อคแลนด์-หมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
-อะโกรโดม-ถ้ำหนอนเรืองแสง-ดันนีดิน-ปราสาท-ลาร์นัค-
พิพิธภัณฑ์โอทาโก-นั่งรถไฟ Taieri Railway-ควีนทาวน์-มิลฟอร์ดซาวน์
-เทคาโป-แอซเบอร์ตัน-ไคร์สท์เชิร์ช-บันจี้จัมพ์-ทไวเซิล-
อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก-ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน-
เทคาโป-แอซเบอร์ตัน-ไคร์สท์เชิร์ช-ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า
ราคาเริ่มต้นท่านละ 119,900 บาท

 

 10 วัน ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-แอดเลด-แทสเมเนีย)
สายการบินไทย (TG)
เดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 
เมลเบิร์น-แอดิเลด-หุบเขาบารอซซ่า-ฮานดอร์ฟ-โรบ-เมาท์แกมเบียร์-ทาว์เวอร์ฮิลรีเสิร์ฟ-วาร์นามบูล-เกรทโอเชี่ยนโรดส์-ขึ้นเรือข้ามฟากสู่แทสเมเนีย-เดวอนพอร์ท-ลอนเซสตัน-เซนต์เฮเลน-เบย์ออฟไฟร์-บีเชโน-อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์-อุทยานแห่งชาติแทสมัน-แทสมันอาร์ก-โบล์โฮล-พอร์ทอาเธอร์-สวนอนุรักษ์แทสเมเนียนเดวิล-ริชมอนด์-โฮบาร์ต-ล่องเรือสู่เกาะบรูนี่
ราคาเริ่มต้น....99,900 บาท

 

 10 วัน ฉลองเทศกาลคาร์นิวัล
(บราซิล-เปรู-ชิลี-เกาะอีสเตอร์-อาร์เจนติน่า)
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2559 
เซาเปาโล-ริโอเดอจาเนโร-เคเบิ้ลคาร์ขึ้น ชูการ์โลฟ-พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ชมขบวนคาร์นิวัล รอบแชมเปี้ยน-น้ำตกอิกวาสุ 2 ฟากฝั่งทั้ง บราซิลและและอาร์เจนติน่า)-ล่องเรือเจทมาคูโค-ลิมา(เปรู)ถิ่นกำเนิดจักรวรรดิอินคา-ปาราคัส ขึ้นเครื่องบินเล็กชมความมหัศจรรย์ของนาซก้า ไลน์-หาดทรายสีแดง-คูซโก้-มาชูปิคชู-ชิลี-ซานเตียโก-บัลปาราอีโซ-เกาะอีสเตอร์-
รูปปั้นโมอาย-บัวโนสไอเรส(อาร์เจนติน่า)
ราคาท่านละ 399,900 บาท

 
 10 วัน อังกฤษ - สก็อตแลนด์-เวลส์ 
                    โดยสายการบิน Gulf Air (GF)
             เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558  

         เซาลล์บัวรี่ -สโตนเฮนจ์ - บาธ - คาร์ดิฟ - เบอร์ตัน ออน
           เดอะ วอร์เตอร์ - สแตรทฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล
            วิลเดอเมียร์ - เอดินบะระ(พักค้าง 2 คืน) - ยอร์ค - ออกฟอร็ด
       บิชส์เตอร์ - ลอนดอน
(พิเศษ..เมนูเป็ด โฟว์ซีซั่น อันเลื่องชื่อ)
                         ราคาเริ่มต้น....89,900 บาท
                         DOWNLOAD...รายการทัวร์ 
 
 8 วัน แกรนด์สกอตแลนด์ 
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
เดือนทางเดือน พ.ย. 58 - มี.ค. 59 
สกอตแลนด์-กลาสโกว์-สเตอร์ลิง-ลอช โลมอน-ฟอร์ต วิลเลี่ยม-ไอเซิล ออฟ สกาย ดรัมนาโดช-อินวาเนส-เพิร์ธ-เอดินเบะระ-
คาลไรเซิล-แมนเชสเตอร์ 
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

       
                  10 วัน อันซีนอิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 
สายการบิน AIRFRANCE (AF)
เดินทางเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 
เวนิส(อิตาลี)-ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-ลา สเปเซีย(แคว้นลิกูเรีย)-ชิงเกว่ แตร์เร-ริโอแมกจิโอ-ปอร์โตฟิโน่-เจนัว-ชาร์โมนิกซ์-ขึ้นเขามงบล็อง-เจนีวา-ซูริค-(สวิตเซอร์แลนด์)-โลซานน์-เวเว่ย์-มองเทอรอซ์
นังรถไฟโกลเด้นพาส-อินเตอร์ลาเก้น-เบิร์น-ซูริค-ปารีส-(พักค้างปารีส 3 คืน)-แมงซี่-คฤหาสต์โวเลอวีกงต์-ช้อปปิ้งเอาท์เลต-ขึ้นหอไอเฟล-ขึ้นหอไอเฟล-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์-ล่องเรือบาโตมูซ
ชองป์ส เอลิเซ่ส์-แกลลอรี่ ลาฟาแยต-มหาวิหารซาเครเกอร์
ราคาท่านละ 99,900 บาท

 
 
9 วัน แกรนด์อิตาลี(เหนือจรดใต้)
(Milan Expo 2015)
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558 
เนเปิ้ล (พักค้าง2คืน) - ซอร์เรนโต้ - โพซิตาโน - อะมัลฟี
คาปรี - ถ้ำบลูกรอตโต - ปอมเปอี -โรม - ซานจิมาญาโน่
ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า - ชิงเกว่ แตร์เร - ริโอ แมกจิโอเร - ปอร์โตฟิโน่ - มิลาน 

(พร้อมเข้าร่วมชมความอลังการงายสร้าง
Milan Expo 2015 - ตุลาคม 2558)
ราคาเริ่มต้นท่านละ 79,900 บาท
DOWNLOAD...รายการทัวร์
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                         7 วัน อันซีนโปรตุเกส 
          สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 
           เดินทางเดือน กันยายน - ตุลาคม 2558 
        ลิสบอน-ซินทรา-มาฟรา-ออบิโดส-อัลโคบาซา-
         บาตาญ่า-ฟาติมา-โทม่า-โคอิมบรา-ปอร์โต้
                      ราคา....69,900 บาท

 
                 
                    6 วัน 4 คืน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 
สายการบิน SWISS AIRLINES (LX) 
เดินทางเดือน ตุลาคม 2558 
ซูริค-ซอฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-คัวร์-ดาวอส-นั่งรถไฟสายประวัติศาตร์ เบอร์มีน่า เอ็กซ์เพรส ทีราโน่-โลกาโน่-แม่น้ำเวอร์ซาสก้า-ขึ้นเขาทิตลิส-หุบเขาอาเร่-ลุเซิร์น
ราคาท่านละ...69,900 บาท 10 วัน ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์
เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ
เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์
สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM)
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558 
เรคยาวิก-เรคฮอล์ท-อาคูเรย์รี่-อูซาวิค-ล่องเรือชมปลาวาฬ-หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน-น้ำตกเดทติฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสส์-ดิมมูโบร์กี้-เบรดเดลวิค-ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล-วิก-ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล-สโกการ์ฟอสส์-โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์-น้ำพุร้อนเกย์ซีร์-แช่น้ำแร่บลูลากูน
ราคาเริ่มต้น.....139,900 บาท

   
 10 วัน ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์
เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ
เที่ยวครบเมืองสวย รอบเกาะไอซ์แลนด์
สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM)
เดินทางเดือน 10 - 19/17 - 26 ตุลาคม 2558 
อัมสเตอร์ดัม - เรคยาวิก - เรคฮอล์ท - อาคูเรย์รี่ - ฮูซาวิค
ล่องเรือชมปลาวาฬ - หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน - น้ำตกเดทติฟอสส์ - ทะเลสาบมายด์วัทท์ - น้ำตกโกดาฟอสส์ -ดิมมูโบร์กีร์  บรดเดลวิค - ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล - วิคค์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล - สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - แช่น้ำแร่บลูลากูน
ราคาเริ่มต้น.....139,900 บาท
 

 8 วัน 6 คืน นอร์ทไลท์ไอซ์แลนด์ 
         สายการบิน เคแอลเอ็มรอยัลดัชว์ แอร์ไล์น(KLM) 
          เดินทางเดือน ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559 

  อัมเตอร์ดัม-เรคยาวิก-แช่น้ำแร่บลูลากูน-ล่องเรือชมปลาวา-
          โกลเด้นเซอร์เคิล- ซิงเควลลีร์-
น้ำพุร้อนเกย์ซีร์-วิก-
     ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล-สโกการ์ฟอสส์
ราคาเริ่มต้น...99,900 บาท
   
10 วัน เอกวาดอร์ - กาลาปากอส

ที่สุดแห่งทริปพิเศษ(ราคาสุดๆ)...เยือน เอกวาดอร์ 
และ กาลาปากอส...
โดยสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines
เดินทาง 7 - 16 ส.ค/16 - 25 ต.ค. / 4 - 13 ธ.ค. 58 
กิโต (เอกวาดอร์)พักค้าง 2 คืน - กาลาปากอส  
บัลทรา -ซานตาครูซ - ซานเตียโก้ - บาโธโลม  
นอร์ธ ซีมัวร์ - กวายากิล


ราคา 219,900 บาท

   
 8 วัน แกรนด์เบเนลักซ์ 
ฝรั่งเศส-ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 
 สายการบิน AIRFRANCE  (AF )
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
ปารีส(พักค้าง 2 คืน) - แมงซี่ - คฤหาสต์โวเลอวีกงต์
ช้อปปิ้งเอาท์เลต - หอไอเฟล - มหาวิหารซาเครเกอร์
แกลเลอรี่ลาฟาแยต - แร็งส์ - แม็ส - ลักเซมเบิร์ก
บรัสเซลส์ - เกนท์ - บรูจส์ - รอตเทอร์ดาม -
เดอะเฮก - อัมสเตอร์ดัม
ราคาเริ่มต้น...69,900 บาท
DOWNLOAD...รายการทัวร์

   
  10 วัน สกอตแลนด์ -ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
สกอตแลนด์ - เอดินเบอระ-กลาสโกว์ -สเตอร์ลิง -เบลฟัสต์
ไจแอนท์ คอสเวย์ -ดันลูซ - กัลเวย์ - คริฟ ออฟ โมเออร์ - ลิมริค - คิลลานีย์ - ริง ออฟ เคอร์รี่ - คอร์ค - แคสเซล - คิลเคนนีย์ - ดับลิน 
บินเข้า เอดินบะระ (สหราชอาณาจักร)
บินออก ดับลิน(ไอร์แลนด์)

ราคาเริ่มต้น...92,900 บาท

   
  10 วัน แกรนด์ฝรั่งเศส
บินตรงสายการบิน AIR FRANCE (AF)
เดินทาง  กรกฎาคม - ธันวาคม  2558 
ปารีส - หอไอเฟล - รูอ็อง - ก็อง - บายูซ์ - มงแซงต์ มิเชล - ชาโตบรียองค์ - แองเจอร์ส -ปราสาทเชอนงโซ - อ็องบวซ - ปราสาทอ็องบวซ - ปัวตีเย - ลาโคเช่ - บอร์กโดซ์ - ตูลูส -โรงงานแอร์บัส - คาร์คาสซอน - ออร๊องจ์ นิมส์
อาวิญอง วาล็องส์ - ลิยง
ราคา 89,900 บาท   
 7 วัน 5 คืน แกรนด์ฝรั่งเศสเหนือ
บินตรงสายการบิน AIR FRANCE (AF)
เดินทาง  กรกฎาคม - ธันวาคม  2558 
ปารีส - หอไอเฟล - รูอ็อง - ก็อง  - มงแซงต์ มิเชล - ชาโตบรียองค์  - เชอนงโซ - ชาทร์ - ปารีส
ราคาเริ่มต้น...59,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 
DOWNLOAD....รายการทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน (ขึ้นเขาจุงเฟรา)
โดยสายการบินสวิตแอร์ไลน์ (LX) บินตรงสู่นครซูริค
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558
 ซูริค -น้ำตกไรน์มเซ็นต์ มอริทซ์,อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กเพรส -เซอร์แมท - ขึ้นเขาเมทเทอร์ฮอร์น-ทาช - มองเทอรซ์- เวเวย์ - โลซานน์ - เจนีวา - กรุงเบิร์น์  อินเตอร์ลาเก้น -ขึ้นเขาจุงเฟรา
 ลูเซิร์น 
   ราคาเริ่มต้น 89,900  บาท 
 
DOWNLOAD....รายการทัวร์
             

7 วัน  5คืน ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 
( พิชิตยอดเขาจุงเฟรา....ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป )
โดยสายการบิน SWISS AIRLINES ( LX)
เดินทางเดิน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558
ซูริค,น้ำตกไรน์,ลูเซิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา (Top of Europe) - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - ซูริค
ราคาเริ่มต้นท่านละ.... 69,900 บาท
 
 8 วัน 6 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์ 
(พิชิตยอดเขาGlacier 3000..นั่งรถไฟสายโกลเด้นพาส พาโนรามิค)
โดยสายการบิน สวิตแอร์ไลน์ (LX)
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
 เบิร์น - เจนีวา - โลซานน์ - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ -ขึ้นเขาทิตลิส-นั่งรถไฟสายโรแมนติก - อินเตอร์ลาเก้น - ซูริค -  ลูเซิร์น - โรงงานช็อกโกแลตฟลาวิล - น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ Bally Outlet 
               ราคาเริ่มต้นท่านละ 79,900 บาท               DOWNLOAD....รายการทัวร์
           
   
 8 วัน 5 คืน อิตาลีแกรนด์ทัวร์ 
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558 
 อิสตันบูล - มิลาน - เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ - เวโรน่า - เวนิส - มหาวิหารเซนต์มาร์ดค - พิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี่ - ฟลอเรนซ์ -
หอเอนเมืองปิซ่า - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - เมืองซานจีมิญญาโน - โบสถ์เซนต์ออกัสติน - โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - โคลอสเซียม - ช้องปิ้ง Castle Romano Desiner Outlet
               ราคาเริ่มต้นท่านละ 59,900 บาท              DOWNLOAD....รายการทัวร์
           
 
 

10 วัน 8 คืน แกรนด์สเปน (เที่ยววงใหญ่)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
เดินทางวันที่ สิงหาคม -  ธันวาคม 2558
มาดริด (พัก 2 คืน ) - เซโกเบีย - โทเลโด -  กัวดาลูเป้ -  เมริด้า - เซบิย่า - รอนดร้า - มาลาก้า - แกรนาด้า - เมอร์เซีย - อลิคานเต้ - บาเลนเซีย - เพนิสโคล่า - บาร์เซโลน่า 
ราคาเริ่มต้น...79,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์

 
 สเปน - โปรตุเกส 10 วัน 
สายการบิน Emirates (EK)
เดินทางเดือน  กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
บาร์เซโลนา - มหาวิหารซากราด้า - ฟามิเลียร์ - ซาราโกซ่า -
ซานตามาเรีย - เดอร์ฟิลลาร์
เซโกเบีย -
ปราสาทอัลคาร์ซาร์ - มาดริด - โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - พระราชวังหลวง 
คอร์โดบ้า - เซวิลญ่า -
หอคอยฆีรัลดา - ชมระบำฟลาเมนโก้ - ฟารู่ (โปรตุเกส) - ซาเกรส 
มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - ลิสบอน
ราคาเริ่มต้นที่  79,900.  บาท
 DOWNLOAD...รายการทัวร์
                                                   
 
                   
                   10 วัน คลาสสิค สเปน-โปรตุเกส 
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 
เดินทางวันที่ 8-17 ตุลาคม/18-27 ตุลาคม 2558 
บาร์เซโลน่า-มหาวิหารซากราด้า ฟามิเเลียร์-ซาราโกซ่า-ซานตามาเรีย เดอร์ฟิลลาร์-เซโกเบีย-ปราสาทอัลคาร์ซาร์-มาดริด-โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-พระราชวังหลวง-คอร์โดบ้า-เซบีญ่าหอคอยฆีรัลดา-ชมระบำฟลาเมนโก้-ฟารู่(โปรตุเกส)ซาเกรส-มหาวิหารเจอโรนิโม-หอคอยเบเล้ง-ลิสบอน
ราคาท่านละ 77,900 บาท


 

 8 วัน คลาสสิค เยอรมัน ออสเตรีย 
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558 
แฟร้งเฟริร์ต-เกอเธ่เฮาส์-จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-สตุทการ์ด-พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์-
ป่าดำ-ทิทิเซ่-ลินเดา-ยอดเขาซุกสปิริตเซ่-ซัลบวร์ก
-ฮัลล์สตัทท์-เซ็นต์วูลฟ์กัง-ลินซ์-เวียนนา 
ราคาเริ่มต้น...69,900 บาท

 

  8 วัน ยุโรปโรแมนติก
ฮังการี - ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิส
สายการบิน EMIRATES (EK)
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558 
ดูไบ-บูดาเปสต์-ป้อมชาวประมงบาสเตียน-เวียนนา-ช้อปปิ้ง outlet-พระราชวังเชิงบรุนน์-ลินซ์-ฮอลสตรัท-เซ็นต์วูล์ฟกัง-ซาร์สบวร์ก-อินซ์บรูค-นอยส์ชวานสไตน์-ฟุสเซ่น-เบรเก้นซ์-ซังท์กาลเลิน-ซูริค-น้ำตกไรน์-ช้อปปิ้ง Ball Outlet
ราคาเริ่มต้น...59,900 บาท


 

8 วัน ยุโรปตะวันออก 
( 3 ประเทศสุดคุ้ม..เชค - ออสเตรีย - เยอรมนี )
สายการบิน เอมิเรสตส์ (EK)
เดินทางเดือน กันยายน  - ธัันวาคม 2558 
มิวนิค - อูบาอามาเกา-ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตส์-อินซ์บรูค-ซาลส์บวร์ก-ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ -คาร์โลวีวารี-ปราก
 ราคาเริ่มต้น.... 59,900 บาท
DOWNLOAD...รายการทัวร์

  


 

 7 วัน โปรโม รัสเซีย 
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางเดือน กันยายน - ตุลาคม 2558
มอสโคว์-จตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-พระราชวังเครมลิน-มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์-ตลาดอิสไมดลโว่-มหาวิหารเซนต์เซอร์เจียส-ถนนอารบัท-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังแคทเทอรีน-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ราคาท่านละ 59,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์

 

 10 วัน แกรนด์แคนาดา
โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558
(บินเข้า แวนคูเวอร์ บิยออก โตรอนโต พร้อมเที่ยวบินภายใน 2เที่ยวบิน)
แวนคูเวอร์ สวนสแตนลีย์ แกสทาวน์ - สวนบูชสาร์ด -แบมฟ์ -แคนาเดี้ยน ร็อคกี้ -ขึ้นกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ - เลคหลุยส์ -โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ -แคลกะรี - มอนทรีออล - ออตตาวา - คิงส์ตัน - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ -โตรอนโต - ขึ้น CN Tower - น้ำตกไนแองการ่า ( พักห้อง Fall view )
- ล่องเรือไนแองการ่า - ดินเนอร์หอคอยสกายลอน
 พิเศษ...พักเลคหลุยส์ The Fairmont Chateau Lake Louise Hotel
ราคาเริ่มต้นท่านละ......149,900 บาท 


 
10 วัน อิตาลี - โครเอเชีย -สโลเวเนีย - มอนเตเนโกร 
โดยสายการบินเตริกกิช แอร์ไลน์ (TK)
เดินทางเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2558

เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า(สดลเวเนีย),ลุบเบียน่ามซาเกรบ(โครเอเชีย),พริตวิทเซ่,วาร์ดาร์,ซิบินิค,โทรเกียร์,สปริท,พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน,ดูบลอฟนิค,พระราชวังเรคเตอร์,กอเตอร์
(มอนเตเนโกร),บุดวา,พอดกอรีตซา
ราคาเริ่มต้น... 89,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์

  Insight Grand Eastern Europe 10 Days
ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   สิงหาคม  -  ธันวาคม  2558
นครมิวนิก (เยอรมนี) - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี 
กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ 
กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์
ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาลเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก
เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 85,000 บาท          Download....รายการทัวร์
  TOP OF EUROPE @ JUNGFRAUJOCH
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   สิงหาคม - ธันวาคม  2558
กรุงโรม (อิตาลี) - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส
จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - กรินเดอวาลด์ 
นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรา - อินเเทลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระช้อปปิ้ง
บาเซิล - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - ชมเมืองมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม
หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - อิสระช้อปปิ้ง
ถนนชองป์เซลิเซ่ - DINNER CRUISE - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 118,000 บาท         Download....รายการทัวร์
   Insight Great Britain
อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน
สายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง    สิงหาคม - ธันวาคม  2558
ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์) - เบอร์ตันออนเดอะ
วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์
เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์ - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส - ปราสาทเอดินเบิร์ก
พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์ - เอคดิสทริค - แมนเชสเตอร์
สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้ง Outlet - มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์
เวสด์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
มาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งเเฮม - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  112,000 บาท           
    Download...รายการทัวร์

 Grand Italy 9 Days 
สายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง  สิงหาคม - ธันวาคม  2558                 
มิลาน - ดูโอโม่ - เวอโรน่า - ปาโดวา - เมืองอาบาโน่ เทรอเม่ - เวนิสเมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก - ล่องเรือกอนโดล่า - เดินทางสู่เมืองปิซ่า
เที่ยวหอเอนปิซ่า - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสชินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
นั่งเรือสู่เกาะคาปรี - ถ้ำบลูร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี) - ซอเรนโต้ - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี
กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน 
ราคา   90,000 บาท                Download...รายการทัวร์
  Romantic  Russia 8 Days

สายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ (EK)

วันเดินทาง กรกฎาคม  2558 - กุมภาพันธ์  2559

ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) - โบสถ์อัสสัมชัญ
สถานีรถไฟใต้ดิน - สแปโร่ว์ฮิลล์ - ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส - มอสโคว์
จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภันฑ์อาร์เมอร์รี่ 
ช้อปปิ้งถนนอราบัต - มอสโคว์ - บินสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ)
ห้องอำพัน - ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค
โบสถ์หยดเลือด - พิพิธภันฑ์ เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้ิปปิ้งถนน เฟสกี้
ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน)  - สนามบินพัลโกโว - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น 84,000 บาท                     Download...รายการทัวร์
   Insight Grand Eastern Europe 10 Days
ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   25 ธันวาคม  2558 - 03 มกราคม  2559
             26 ธันวาคม  2558 - 04 มกราคม  2559
             29 ธันวาคม  2558 - 07 มกราคม  2559
นครมิวนิก (เยอรมนี) - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี 
กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ 
กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ 
ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาลเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก 
เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 89,000 บาท       Download....รายการทัวร์
    Insight Great Britain 
อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน
สายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง    25 ธันวาคม 2558 - 03 มกราคม  2559
                26 ธันวาคม  2558 - 04 มกราคม  2559
                29 ธันวาคม  2558 - 07 มกราคม  2559

ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์) - เบอร์ตันออนเดอะ
วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์
เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส - ปราสาทเอดินเบิร์ก 
พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์ - เอคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ 
สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้ง Outlet - มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ 
เวสด์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
มาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งเเฮม - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  121,000 บาท         
 Download...รายการทัวร์

 
 TOP OF EUROPE @ JUNGFRAUJOCH
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   26 ธันวาคม  2558 - 04 มกราคม 2559
             27 ธันวาคม 2558 - 05 มกราคม 2559
             29 ธันวาคม 2558 - 07 มกราคม 2559 

กรุงโรม (อิตาลี) - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส
จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - กรินเดอวาลด์ 
นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรา - อินเเทลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระช้อปปิ้ง
บาเซิล - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - ชมเมืองมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม 
หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - อิสระช้อปปิ้ง
ถนนชองป์เซลิเซ่ - DINNER CRUISE - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 122,000 บาท     Download....รายการทัวร์
   Grand Italy 9 Days 
สายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง  25 ธันวาคม  2558 - 02 มกราคม 2559
              28 ธันวาคม 2558 - 05 มกราคม 2559               
  
มิลาน - ดูโอโม่ - เวอโรน่า - ปาโดวา - เมืองอาบาโน่ เทรอเม่ - เวนิสเมสเตร้ 
เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก - ล่องเรือกอนโดล่า - เดินทางสู่เมืองปิซ่า 
เที่ยวหอเอนปิซ่า - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสชินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี 
นั่งเรือสู่เกาะคาปรี - ถ้ำบลูร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี) - ซอเรนโต้ - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี 
กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - กรุงเทพฯ
ราคา   99,000 บาท                Download...รายการทัวร์
 
 Best of Croatia 9 วัน
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  12 - 20 / 14 - 22 / 16 - 24  ตุลาคม  2558   
 
เวียนนา - (ออสเตรีย) - ซาเกรบ (โครเอชีย) - โอพาเทีย (เมืองรีสอร์ทระดับโลก) - พูล่า 
เเอมฟิเธียเตอร์โบราณ - โรวินจ์ - โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เจเซร่า - ซาดาร์ 
ซีบีนิค - สปลิท - นีอุม (บอสเนีย) - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค - เคเบิลคาร์
ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค - กำแพงเมืองโบราณ - ดูบรอฟนิคซิตี้ทัวร์ - ดูบรอฟนิค 
กระเช้าไฟฟ้า - ชาฟตัท - เวียนนา - กรุงเทพฯ

ราคา        105,900 บาท           
    Download...รายการทัวร์

   Best of Croatia 9 วัน (B)
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  22 - 30 ตุลาคม  2558       
เวียนนา - (ออสเตรีย) - ซาเกรบ (โครเอชีย) - ดูบรอฟนิค - กระเช้าไฟฟ้า - ล่องเรือพาโนราม่า
กำแพงโบราณ - ดูบรอฟนิคซิตี้ทัวร์ - ดูบรอฟนิค - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - นีอุม
(บอสเนีย) - สปลิท - โทรเกียร์ - ชีบีนิค - ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - โอพาเทีย
(เมืองรีสอร์ทระดับโลก) - โอพาเทีย - พูล่า * แอมฟิเธียเตอร์โบราณ - โรวินจ์ - โอพาเทีย
ซาเกรบ - กรุงเทพฯ

ราคา        105,900 บาท           
    Download...รายการทัวร์

  ยุโรป บอลข่าน 9 วัน 
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  18 - 26  กันยายน  2558
               09 - 17 / 19 - 27 / 23 - 31 ตุลาคม  2558
               26 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน  2558
               29 ตุลาคม - 06 พฤศจิกายน  2558       
เวียนนา - (ออสเตรีย) - ซาเกรบ (โครเอชีย) - เบลด (สโลวีเนีย) - ถ้ำโพสทอยน่า
ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ซาเกรบซิตี้ทัวร์ - คาโลวัช - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ เจเซร่า
ซาดาร์ - ซีบีนิค - โทรเกียร์ - สปลิท - มาลี สตอน - ดูบรอฟนิค - ช้อปปิ้งซุปเปอร์คอนซูม
กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) -  บุดวา - พอดกอริซ่า - เวียนนา (ออสเตรีย) 
ช้อปปิ้งพาร์นดอฟเอาท์เลท - กรุงเทพฯ

ราคา        103,900 บาท           
 Download...รายการทัวร์

  GRAND BALTIC  8 วัน 5คืน
ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโทเนีย - ฟินแลนด์
สายการบินฟินน์แอร์ (AY)
กำหนดการเดินทาง 10 - 17/ 22-29 ตุลาคม2558
วิลนีอุส (ลิทัวเนีย) - ทราไค - ชัวเลย์ - พระราชวังรันดาเล - (ลัตเวีย) - ริก้า
ทาลลินน์ - (เอสโทเนีย) - พระราชวังคาดริออก - เรือเฟอร์รี่ข้ามทะเลบอลติก - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - ช้อปปิ้งถนนเอสปลานาดิ์

ราคา    69,900   บาท               Download...รายการทัวร์

   Croatia - Slovenia 9 วัน 
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  5 -13  ธันวาคม  2558       
เวียนนา - (ออสเตรีย) - เบลด (สโลเวียเนีย) - กรุงลุบเบลียน่า - ถ้ำโพสทอยน่า
อุทยานแห่งชาติพลิทวีเซ่ (โครเอเชีย) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน - นีอุม (บอสเนีย)
ดูบรอฟนิก - มาลีสตอน - โทรเกียร์ - โวดิเซ่ - ซาดาร์ - ช้อปปิ้งอารีน่า ซาเกรบ 
ซาเกรบ ซิตี้ทัวร์  - สนามบินซาเกรบ - กรุงเวียนนา - ข้อปปิ้งคาร์สเนอร์สตรีท - กรุงเทพฯ

ราคา        99,000 บาท          
    Download...รายการทัวร์

  ยุโรปตะวันออก 8 วัน
ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี สโลวาเกีย

สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  4 -11  ธันวาคม  2558
             26 ธันวาคม 2558 - 02  มกราคม   2559      

เวียนนา - (ออสเตรีย) - ซาลซ์บูร์ก - ฮัลล์ซตัทท์ - เชสกี้ คุมลอฟ (เช็ก) - กรุงปราก
กรุงปราก ซิตี้ทัวร์ - บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - เซนเทนเดร์ (ฮังการี) - กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอาท์เลท (ออสเตรีย) - กรุงเวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ - คาร์เนอร์สตรีท - สนามบินเวียนนา - กรุงเทพฯ

ราคา        74,900 บาท          
   Download...รายการทัวร์

  Balkans Luxury 9 วัน 
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  27  ธันวาคม  2558 - 03  มกราคม  2559     
เวียนนา - (ออสเตรีย) - กราซ - เบลด (สโลเวียเนีย) - กรุงลุบเบลียน่า - ถ้ำโพสทอยน่า 
ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ชมเมือง - คาโลวัช - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ เจเซร่า - ซาดาร์
ซีบินิค - โทรเกียร์ - สปลิท - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค - ช้อปปิ้งซุปเปอร์  KONZUM - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร ) - บุดวา - พอดกอริซ่า - เวียนนา (ออสเตรีย) - กรุงเทพฯ

ราคา    109,900 บาท              Download...รายการทัวร์
   BW..Fantastic 9 วัน  6 คืน
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง  10 - 18  กันยายน  2558
               1 - 9 ตุลาคม  2558
               20 -28  ตุลาคม  2558 (วันปิยะมหาราช)
               12 - 20 พฤศจิกายน  2558
 
โรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์ (อิตาลี)
 (พิเศษ.. อาหารค่ำแบบท้องถิ่น+ไวน์) - ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า - หอเอนปีซ่า - เวนิสเมสเตร์
เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ (อิตาลี) - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาแพล (สวิตเซอร์แลนด์) - ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - ปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือบาโตว์มุช ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน  - ดิวตี้ฟรี - อิสระช้อปปิ้งถนนชองส์เอลิเซ่ - ปารีส -กรุงเทพฯ

ราคา    75,900   บาท           
     Download...รายการทัวร์

 
 BW..Classic Eastern 9 วัน  6 คืน
เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี -สโลวัค - เช็ก
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง   06 - 14   ตุลาคม  2558
               13 - 21  พฤศจิกายน  2558
 
มิวนิค (เยอรมัน) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน - ประตูเซนลิงเกอร์
ฮัลสตัท (ออสเตรีย) - กรุงเวียนนา  - ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์ - พระราชวังเซรินน์บรุนน์
กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) - ป้อมปราการ Fisherman' s Bastion - โบสถ์ Mathias
ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ - บูดาเบสต์ (ฮังการี) - บราติสลาวา (สโลวัค)  - ภายนอกปราสาท
แห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงปราก (สาธารณรัฐเชค) - สะพานชาร์ลส์  
ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้คุมลอฟ - เข้าปราสาทครุมลอฟ - เชสกี้ครุมลอฟ
คาร์โลวี่ วารี่ - มิวนิก (เยอรมัน) - กรุงเทพฯ

ราคา    65,900   บาท           
    Download...รายการทัวร์

 
 BW..Scandinavia 4 Capitals 7 วัน 5 คืน
Denmark - Norway - Sweden - Finland
สายการบินฟินน์แอร์   (AY)
วันเดินทาง   12 - 18 สิงหาคม  2558
               21 - 27  ตุลาคม  2558
               18 - 24 พฤศจิกายน  2558
 
กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก) - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - น้ำพุเกฟิออน  
รูปปั้นเงือกน้อย - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ถนนสายช้อปปิ้ง - เรือสำราญ DFDS - กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์) - สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์ - ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน  
ศาลาว่าการกรุงออสโล - พระราชวังหลวง - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กรุงออสโล - คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) - กรุงสตอกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา
ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม - เรือสำราญ SILJA LINE - กรุงเฮลซิงกิ - จัตุรัสซีเนท
อนุเสาวรีย์ชองซิเบลิอุส - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - กรุงเทพฯ

ราคา    79,900   บาท           
Download...รายการทัวร์

   BW...EASY EUROPE  6 วัน 3 คืน
อิตาลี ออสเตรีย สวิส 6 วัน 3 คืน
มิลาน - เวนิส - เกาะเวนิส - อินส์บรูกก์ - เคเบิ้ลคาร์360 องศา    
ขึ้นสู่..ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาแพล ซูริค 

สายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง   2 - 7 ตุลาคม  2558
               16 - 21  ตุลาคม  2558
               23 - 28 ตุลาคม  2558 (วันปิยมหราช)  
               6 - 11 พฤศจิกายน 2558
 
มิลาน (อิตาลี) - เวโรน่า - เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส - อินส์บรูกก์ - แอลเกลเบิร์ก
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น -  กรุงเทพฯ

ราคา    58,900   บาท           
Download...รายการทัวร์

  EASY GREAT BRITAIN
อังกฤษ เวลส์ 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง   21 - 27 ตุลาคม  2558
               13 - 19  พฤศจิกายน  2558

ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - คาร์ดิ๊ฟ (เวลส์) - บริสตอล - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ 
แสตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เบอร์มิ่งแฮม - เบอร์มิ่งแฮม - แมนเชสเตอร์
สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน - พิคคาดิลลี่เซอร์คัส
จตุรัสทราฟัลก้าร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ช้อปปิ้งออกซ์ฟอร์ด
ลอนดอน - กรุงเทพฯ

ราคา    58,900   บาท           
Download...รายการทัวร์

   BW...EASY SWISS
สวิตเซอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน

มิลาน - ทาช - นั่งรถไฟสู่..เซอร์แมท Cable car สู่..ยอดเขา
กลาเซียร์3000 - มองเทรอซ์ - Photo Stop ปราสาทชิลยอง - เวเว่
เบิร์น - ลูเซิร์น - น้ำตกไรน์ - ซูริค  
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง   2 - 7  ตุลาคม  2558
               16 - 21  ตุลาคม  2558
               23 - 24  ตุลาคม 2558 (วันปิยมหาราช)
               6 - 11  พฤศจิกายน  2558
 
มิลาน (อิตาลี) - ทาช - นั่งรถไฟสู่..เซอร์แมท - ชมเมืองเซอร์แมท (สวิส) - เซอร์แมท - ทาช
มองเทรอซ์ - ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ์ - เวเว่ - เบิร์น - ลูเซิร์น - น้ำตกไรน์
สนามบินซูริค - กรุงเทพฯ

ราคา    59,900   บาท           
Download...รายการทัวร์

 
 Summer in Kashmir 7 วัน 6 คืน
สวิตเซอร์แลนด์  แดนภารตะ  
เดลี  ศรีนาคา  พาฮาลแกม  
โซนามาร์ค  กุลมาร์ค
สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ (9W)
วันเดินทาง   25 - 31 กรกฏาคม  2558
                7 - 13  สิงหาคม  2558
               18 - 24 กันยายน  2558
 
เดลี - วัดอัครซาดาม - ศรีนาคา (แคชเมียร์) - ล่องเรือสิคารา - ศรีนาคา - พาฮาลแกรม  
โซนามาร์ค กราเซียร์น้ำแข็ง - กลุมาร์ค - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - เดลี - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น    29,900   บาท         
Download...รายการทัวร์

 
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ แคชเมียร์  
ศรีนาคา  พาฮาลแกม  โซนามาร์ค กุลมาร์ค 
อัครา  ทัชมาฮาล  ชัยปุระ 9 วัน 8 คืน
สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ (9W)
วันเดินทาง   22 - 30 ตุลาคม  2558
                12 - 20 พฤศจิกายน  2558
               4 - 12 ธันวาคม  2558
 
เดลี - ศรีนาคา (แคชเมียร์) - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท -   ศรีนาคา - พาฮาลแกรม
โซนามาร์ค กราเซียร์น้ำแข็ง - กลุมาร์ค - ล่องเรือทะเลสาบดาล - เดลี - อัครา - อัคราฟอร์ต -
ทัชมาฮาล -ชัยปุระ -แอมเบอร์ฟอร์ต - พระราชวังสายลม - ซีตี้พาเลส - เดลี - กรุงเทพฯ

ราคา    44,500   บาท          Download...รายการทัวร์

 
 Winter in Kashmir 
สวิตเซอร์แลนด์ แดนภารตะ 
เดลี ศรีนาคา พาฮาลแกม โซนามาร์ค กุลมาร์ค 7 วัน 6 คืน
สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ (9W)
วันเดินทาง   22 -28 ตุลาคม  2558
               12 - 18  พฤศจิกายน  2558
               4 - 10 ธันวาคม  2558
 
เดลี - เดลี - ศรีนาคา (แคชเมียร์) - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - พาฮาลแกรม - โซนามาร์ค
กราเซียร์น้ำแข็ง - กลุมาร์ค - ล่องเรือทะเลสาบดาล - เดลี - กรุงเทพฯ

ราคา    36,900   บาท         
Download...รายการทัวร์

  ท่องซาฟารี ณ สุดยอดอุทยานของเคนย่า 6 วัน
ทะเลสาบสีชมพู "นากูรู" สวรรค์ของนกฟลามิงโก้สีชมพู
อุทยานแห่งชาติมาไซมารา ดินแดนของชาวมาไซ หัวใจของการท่องซาฟารี
กรุงไนโรบี เมืองหลวงที่มีอากาศแสนสบายตลอดทั้งปี

วันเดินทาง 9 - 14 กันยายน 2558

สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)

โดฮา - ไนโรบี - นากูรู่ - มาไซมารา แดนสวรรค์ของสัตว์ป่า - ตามล่า Big Five 
มาไซมาร่า -ไนโรบี - กรุงเทพฯ


ราคา    74,900   บาท         Download...รายการทัวร์
  เเอฟริกาใต้ 7 วัน 
โจฮันเนสเบิร์ก เหมืองทอง พริทอเรีย ซันซิตี้ เคปทาว์น
สายการบินกาตาร์  (QR)
วันเดินทาง   6 - 12  ตุลาคม  2558
โดฮา - โจฮันเนสเบิร์ก - เหมืองทอง - พริทอเรีย - พิลาเนสเบิร์ก - ซาฟารี Big Five
ซันซิตี้ - The Palace - เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - เทเบิ้ลเม้าเท่น  
เคปเพนนินซูล่า - เกาะแมวน้ำ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน - เคปทาวน์ - โดฮา - กรุงเทพฯ

ราคา    79,900   บาท         
Download...รายการทัวร์

  
 
ซิมบับเว - บอทสวานา - แซมเบีย  7 วัน 4 คืน
สายการบินเคนย่า  (KQ)
วันเดินทาง   15 - 21 กันยายน  2558
ไนไรบี - วิคตอเรียฟอลส์ (ซิมบับเว) - น้ำตกวิคตอเรียฟอลส์ (ซิมบับเว)
โซเบ (บอทสวานา) - โชเบ -  น้ำตกวิคตอเรียฟอลส์ (แซมเบีย) 
ไนไรบี 
- กรุงเทพฯ
ราคา    119,900   บาท       Download.....รายการทัวร์
  เอธิโอเปีย...เสน่ห์ดึงดูดที่ไร้กาลเวลา 
สายการบินเอธิโอเปียน  แอร์แอร์ไลน์   (ET)
วันเดินทาง  18 -25  กันยายน / 23 -30  ตุลาคม  2558
               13 -20 พฤศจิกายน / 4 -11 ธันวาคม 2558   
เเอดดิส อาบาบา - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา - ยอดเขาเอนโตโต
บาฮีดาร์ - ทะเลสาบทานา - น้ำตกบลูไนล์ - กอนดาร์ - ปราสาทเมืองกอนดาร์ - ลาลิเบลล่า
โบสถ์ศิลาแห่งลาลิเบล่า - อักซุม - เมืองโบราณอักซุม - แอดดิส อาบาบา - โบสถ์เซนต์จอร์จ
ตลาด The Mercato -  กรุงเทพฯ

ราคา        79,900 บาท           
   Download...รายการทัวร์

 
เสน่ห์เคปทาวน์ - แอดดิส อบาบา 7 วัน 3 คืน
สายการบินเอธิโอเปียน  แอร์แอร์ไลน์   (ET)
วันเดินทาง  18 -25  กันยายน / 30 กันยายน - 6 ตุลาคม  2558
               05 - 11 / 16 -22 /  21 -27  ตุลาคม  2558 
               06 -12 / 20 -26  พฤศจิกายน 2558
                07 - 13 / 11 -17  ธันวาคม 2558   
เเอดดิส อาบาบา - เคปทาวน์ - Table Mountain - The Castle of Good Hope
Green Market Square - วิคคอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้อนท์ - เกาะดุยเกอร์
Cape Point Ostrich Farm - ชายหาดโบลเดอร์ - แหลมกู๊ดโฮป - เคปทาวน์ 
แอดดีส อาบาบา - จัตุรัสเมสเกล - พระราชวังแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเอธิโอเปีย - มหาวิหารเซนต์จอร์จ - มหาวิหารฮอลลี่ ตรินิตี้ - กรุงเทพฯ

ราคา        49,900 บาท           
   Download...รายการทัวร์

                        


ASIA ZONE :

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน : เมียร์มาร์  แอร์เวย์  

เดินทาง :   สิงหาคม - ตุลาคม  2558  
สนามบินสุวรรณภูมิ - หงสา - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น  - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอนทร์แขวน
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)  - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไส
ยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์  - พระเทพทันใจ - เทพกระชิบ - พระนอนตาหวาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก -  กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  11,999 บาท                         
DOWNLOAD
   สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน : เมียร์มาร์  แอร์เวย์  

เดินทาง :   ตุลาคม -  ธันวาคม  2558  
สนามบินสุวรรณภูมิ - หงสา - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น  - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอนทร์แขวน 
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)  - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไส
ยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์  - พระเทพทันใจ - เทพกระชิบ - พระนอนตาหวาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก -  กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  12,999 บาท                         
DOWNLOAD
 
 สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน : นกแอร์  

เดินทาง :   สิงหาคม - ธันวาคม  2558  
สนามบินสุวรรณภูมิ - เจดีย์เยเลพญา -  พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์  
พระเทพทันใจ - เทพกระชิบ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - หงสา
วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระหินอ่อน
ช้างเผือก -  กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  11,999 บาท                         
DOWNLOAD
  ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน  
สายการบิน : เมียร์มาร์  แอร์เวย์  
เดินทาง :  ตุลาคม - ธันวาคม  2558

สนามบินสุวรรณภูมิ - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง
หงสา - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น  - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุมุเตา
ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์นงาทัตจี
พระหินอ่อน - ช้างเผือก -  กรุงเทพฯ

ราคา  16,500 บาท               
              Download     

  ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน  
สายการบิน : เมียร์มาร์  แอร์เวย์  
เดินทาง :  30 ธันวาคม  2558 - 2 มกราคม 2559

สนามบินสุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง
หงสา - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น  - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ 
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุมุเตา
ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระหินอ่อน - ช้างเผือก- กรุงเทพฯ

ราคา 15,999 บาท               
         Download 

  มัณฑะเลย์ - พุกาม 4 วัน 3 คืน  
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD) 
เดินทาง :  23 - 26  ตุลาคม / 4 -7  ธันวาคม 2558
             31 ธ.ค. 2558 - 3 ม.ค.2559 // 1 - 4 ม.ค. 2559

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ - พระมหามัยมุนี
พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนูหา - ช้อปปิ้งเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี
เจดีย์ติโลมินโล - วิหารสัพพัญญ - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวซานดอว์ - ชมโชว์เชิดหุ่น
กระบอก - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - วัดกุโสดอร์ - วิหารชเวนันดอร์
พุกาม - วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อู่เป่ง - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  23,900 บาท               
         Download 

   เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  สิงหาคม - ธันวาคม  2558
ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง -  ทะเลสาบคืนดาบ  - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมนห์ - วิหารวรรณกรรม  
วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  9,999  บาท                          Download  
  PRO BIG THANKS !!!
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์  4 วัน 3 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  4 - 7   พฤศจิกายน   2558
ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - นิงห์บิงห์ - วัด Bai dinh 
ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตามก๊ก - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน  
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมนห์ - วิหารวรรณกรรม   
วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

ราคา    11,555  บาท                        Download 
   ฮานอย - ซาปา 4 วัน 3 คืน
สายการบินการ์ต่า แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  สิงหาคม - ธันวาคม   2558
ฮานอย - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก -  ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย 
การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - ซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
เมืองซาปา - ภูเขาห่ามโหร่ง - น้ำตกสีเงิน - ตลาดก๊อกเหลียว Cocleu - ฮานอย 
จตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - วิหารวรรณกรรม - กรุงเทพฯ 

ราคาเริ่มต้น      12,900  บาท                     Download 
   เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์  4 วัน 3 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  สิงหาคม - ธันวาคม  2558
ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - นิงห์บิงห์ - วัด Bai dinh 
ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตามก๊ก - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน  
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมนห์ - วิหารวรรณกรรม   
วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  13,900  บาท                        Download  
  เวียดนามเหนือ กลาง ใต้  6 วัน 5 คืน
สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์   (VN)
เดินทาง :  พฤษภาคม - กันยายน  2558
ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน  - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมนห์ - วิหารวรรณกรรม - เว้ - พระราชวังโบราณ - วัดเจดีย์เทียนหมู่
เเม่น้ำหอม - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - เมืองโบราณฮอยอัน - โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม
กรมไปรษณีย์กลาง - ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ

ราคา    22,500  บาท                        Download  
ถวายเทียนพรรษา ณ เมืองมรกดโลก หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน ลาวแอร์ไลน์   (QV)
เดินทาง :  30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2558
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง - ถวายเทียนพรรษา ณ
วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด (ไนท์มาร์เก็ต) - ตักบาตรข้าวเหนียว - ถวายเทียน
พรรษา ณ วัดใหม่สุวันพูมาราม - บ้านซ่างไห่ - ถ้ำติ่ง - ถวายเทียนพรรษา ณ วัดวิชุนราช
บ้านผานม - น้ำตกตาดกวางสี - กรุงเทพฯ 

ราคา    14,900  บาท                       Download
 
 บาหลี - มหาบุโรพุทโธ  5 วัน 4  คืน
สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย 
วันเดินทาง  สิงหาคม - ธันวาคม  2558
สุวรรณภูมิ - จาการ์ต้า - เดนพาซาร์ (บาหลี) - วิหารศักดิ์สิทธฺฺิ์ทานาล็อท - หาดจิมบารัน 
บารองแดนซ์ - ทะเลสาบเบดูกัล - วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) - วัดเม็งวี - ช็อปปิ้งคูต้า
โรงงานผลิตผ้าบาหลี - โรงงานกาแฟ - คินตามณี - เทมภัคศิริงค์ - อูบุด - วังสุลต่าน
พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - บุโรพุทโธ - ถนนมาริโอโบโร่ - วัดพรามนันต์ - กรุงเทพฯ 
ราคาเริ่มต้น  29,999 .-        Download...รายการ


AMERICA & CANADA ZONE :
อเมริกา - แคนาดา 10 วัน  สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) 
บินเข้า วอชิงตันดีซี (อเมริกา) - บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
วันเดินทาง       มิถุนายน - ตุลาคม 2557

*ชมน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) สัมผัสแบบใกล้ชิดกับ journey behind the fall 
*อาหารค่ำมื้อพิเศษ บนหอคอย Skylon Tower ริมน้ำตกไนแองการ่า*พัก...วอชิงตันดีซี,นิวยอร์ค 2 คืน , แอตแลนติส ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ห้อง Fall view , และ โตรอนโต
*เที่ยว แคนาดาฝั่งตะวันออก พร้อมพักค้างคืนที่โตรอนโร (รวมค่าวีซ่าแคนาดา)
*ขึ้นตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์ , ขึ้นหอคอย CN Tower
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท  
Download.. รายการทัวร์
 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง  4 วัน 3  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES 
เดินทาง   กันยายน  2015
สุวรรณภูมิ - มาเก๊า - จู่ไห่ - ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
ศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - สวนสาธารณะ
ดอกบัวขาว - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lowu Center - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว 
วัดซีหลิน - โรงงานจิวเวอรรี่ - Avenue of Stra - มาเก๊า - City Tour 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้ สแควร์ 
เวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น      14,900 .-     Download...รายการทัวร์

 ฮ่องกง...เต็มอิ่ม   3 วัน 2  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES 
เดินทาง  กันยายน - ธันวาคม   2015
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ไหว้พระเกาะลันตา นั่งกระเช้าลอยฟ้า 360 องศา/ ซิตี้เกท เอาท์เลท เที่ยวดิสนีย์แลนด์ - ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ ( จุดชมวิววิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์ /จิวเวอรี่) - อิสระตามอัธยาศัย -สนามบิน กลับกรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น    18,900 .-     Download...รายการทัวร์

 ฮ่องกง เซินเจิ้น   3 วัน 2  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES 
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม  2015
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - นั่งรถเดินทางสู่เซินเจิ้น - ชมโชว์ Splendid Of China 
เซินเจิ้น  - City Tour (ภูเขาดอกบัว/อนุสรณ์สถานเติ้งเสี่ยวผิง/สวนสาธารณะหงชู่หลิง) พิพิธภัณฑ์ - ซุปเปอร์มาเก็ตของที่ระลึก - ร้านบัวหิมะ - ตลาดตงเหมิน - ช้อปปิ้ง
Lowu  Center - เซินเจิ้น - ฮ่องกง - City Tour (เขาวิคตอเรียพ้อยท์ / อ่าวรีพลัสเบย์ 
จิวเวอรี่) - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน - สนามบินฮ่องกง -กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น      12,900 .-     Download...รายการทัวร์

ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า  4 วัน 3  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES 
เดินทาง  สิงหาคม - ต