Website Banner
 
ASIA ZONE : KOREA


 KOREA ZA  V2 
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR / Eastar Jet /T' WAY/Eastar Jet
วันเดินทาง    กุมภาพันธ์  - มีนาคม 2559
พระราชวังแฮกุง (กษัตริย์ลีซาน) มรดกโลกซูวอนฮวาซอง วัดแดซุงวอน  
ถ้ำเหมืองทอง "ควังเมียง" ผจญภัยไปกับถ้ำ พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในเเบบหลากมิติ
และสีสัน สถานที่ที่ติ่ง SM ไม่ควรพลาด " SM TOWN COEX ARTIUM "
ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบ ด้วยบัตร Magic Pass
 @ สวนสนุกล๊อตเตอร์เวิลด์ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามมิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
Ice Museum พิพิธภัณฑ์ Love Museum ถนนคาร์นิวัล เทรนด์ฮิปฮิปสไตล์คังบุก
เมียงดง ย่านมหาลัยฮงแด

ราคาเริ่มต้น   14,900 บาท          Download...รายการทัวร์

   KOREA ZA  V2 
โดยสายการบิน   Jin Air / T' way  
วันเดินทาง    มีนาคม 2559
เทศกาลดอกไม้บาน สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด เจ๋ง!! ถ้ำเหมืองทองหลากมิติ
หนุกหนานปั่นเรียวไบท์ที่หมู่บ้านอังกฤษ พระราชวังแฮกุง ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง
วัดแดซุงวอน  SM TOWN COEX ARTIUM สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
พิพิธภัณฑ์ Trick Art Museum พิพิธภัณฑ์ น้ำแข็ง Ice Museum
พิพิธภัณฑ์ Love Museum Camival Street เมียงดอง ฮงแด
วัฒนธรรมการทำกมจังหรือร่วมการทำกิมจิ


ราคาเริ่มต้น   15,900 บาท          Download...รายการทัวร์
 KOREA ZA  V1 
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR / Eastar Jet /T' WAY
วันเดินทาง   กุมภาพันธ์  - มีนาคม 2559
เทศกาลสกีสโนว์ วัดพระนอนไม้จันทร์หอมยาวสุดของโลก ป้อมมรดกโลกฮวาซอง
วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก พระราชวังมรดกโลกชังดก สัมผัส ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบ ด้วยบัตร Magic Pass แบบไม่จำกัดอายุ 
 @ สวนสนุกล๊อตเตอร์เวิลด์ เทรนด์ฮิปฮิปสไตล์คังบุก เมียงดง ย่านวัฒนธรรม
อินซาดอง พิพิธภัณฑ์แสนสนุกใหญ่สุดในกรุงโซล "อะไลฟ์ มิวเซียม"
ฟรีชมโชว์ Miso Show

ราคาเริ่มต้น   16,900 บาท          Download...รายการทัวร์
  Journey Classic No.1
โดยสายการบิน     JEJU AIR/ JIN AIR / Eastar Jet /T' WAY
วันเดินทาง   กุมภาพันธ์ -  มีนาคม 2559
เทศกาลสกีโนว์ ภูเขาจูบกัน ฟรี บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ ฃึ้นสู่จุดชมวิว บนเขาแดดึงซาน 
เปิดเมืองแปลกเกาหลี "อันสไตล์ ฮันจี ฮันบก ฮันชิ ดังสุด"  สัมผัสพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านเกาหลี  ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ และไฮเทคเต็มรูปแบบ ด้วยบัตร
Magic Pass แบบไม่จำกัดอายุ@สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พระราชวังมรดกโลกชังดก วัดหลวงโซเกซา เอาใจนักช็อปที่หล่งแทรนด์ฮิปฮิปเมียงดอง ที่นี่ที่เดียว พิเศษฟรี!
ล่องรือแม่น้ำฮัน กับเรือสำราญ "Pang Show" ทำขนมปัอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอต
เจ้าชายขนมปัง "คิมทักกู" ชม Pang Show โชว์น้ำพุสายรุ้งสะพานบันโพ
อาหารจัดเต็มเพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ้ำกัน รวม BBQ รวมบาบีคิวปิ้งย่างหลาก
หลายไม่ซ้ำกัน 
ราคาเริ่มต้น    19,900   บาท                        Download...รายการทัวร์
 Ice Flower Snow  
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR / Eastar Jet 
วันเดินทาง    กุมภาพันธ์   - มีนาคม 2559
เทศกาลสกีสโนว์  เกาะนามิ หมู่บ้านสีลูกกวาด สวนแห่งการพักผ่อนอิลซาน  
เมืองแห่ง K-Pop K-Star โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ  @ ONE MOUNT
เปิดโลกสวนสัตว์ที่ Lost Valley  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พระราชวังมรดกโลกชังดก วัดหลวงโซเกซา  ย่านเมียงดอง  พิเศษฟรีล่องเรือแม่น้ำฮันกับเรือสำราญ  
" Pang Show" ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอต เจ้าชายขนมปัง "คิมทักกู" 

ราคาเริ่มต้น   20,900 บาท          Download...รายการทัวร์

U R  Beautiful 
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR / Eastar Jet 
วันเดินทาง    มกราคม  - มีนาคม 2559
เทศกาลสกีสโนว์   เกาะนามิ ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี)  บัตร Special Pass @ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เปิดโลกสวนสัตว์ที่
Lost Valley  กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก  เทศกาลสโนว์สเลค  สวนกรีนเฮ้าส์
สตรอเบอร์รี่ พระราชวังมรดกโลกชังดก  หมู่บ้านพูซอนฮันนก ช้อปฮิปฮิปสไตล์คังบุก เมียงดอง  ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน พิเศษฟรีล่องเรือแม่น้ำฮันกับเรือสำราญ   
" Pang Show" ทำขนมปังอันเลื่องชื่อ  จากซีรีย์สุดฮอต เจ้าชายขนมปัง "คิมทักกู"  

ราคาเริ่มต้น   21,900 บาท          Download...รายการทัวร์

 KOREA ZA  V2 
โดยสายการบิน   Eastar Jet / Jeju Air / Jin Air / T' way
วันเดินทาง   เมษายน - มิถุนายน 2559
สวนสนุกล๊อตเต้วิล์ด หมู่บ้าน English Village ฟรี !! หนุกหนาน ปั่นเรียวไบท์ 
พระราชวังแฮกุง ป้อมมรดกโลกฮวาซอง วัดแดซุงวอน SM TOWN COEX
ARTIUM  สวนสนุกล๊อตเต้เวิล์ด พิพิธภัณฑ์ Trick Art Museum Ice  Museum 
Love Museum  Carnival Street เมียงดอง ฮงแด วัฒนธรรมการทำกิมจัง
หรือร่วมการทำกิมจิ

ราคาเริ่มต้น   14,900 บาท          Download...รายการทัวร์
 
 
 Journey Classic No.1
โดยสายการบิน  Jeju Air / Jin Air / Eastar Jet / T' way
วันเดินทาง  มีนาคม - มิถุนายน  2559
เปิดเมืองแปลกเกาหลี "ฮันสไตล์ ฮันจี ฮันบก ฮันชิ  ดังสุด" เมืองเจินจู
พาเที่ยวภูเขาจูบกัน ฟรี! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่เขาแดดึงซานู 
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  วัฒนธรรมการทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิ 
ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง เมียงดอง 

ฟรี!! ชมโชว์ Fanta stick หรือ Hero drawing

ราคาเริ่มต้น 16,900.-     Download...รายการทัวร์
  
 UR   BEAUTIFUL 
โดยสายการบิน Jeju Air / Jin Air / Eastar Jet / T' way
วันเดินทาง  มีนาคม - มิถุนายน  2559
อุทยานภูเขาสี่ฤดูโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  เกาะนามิ 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ใส่ชุดฮันบกเดินสวย

สุดชิก! ถ่ายรูปชุดฮันบก พระราชวังด๊อกซุ พิพิธภัณฑ์ Trick Art Museum 
Ice Museum  Love Museum carnival Street  เมียงดอง ฮงแด 
หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันบกและย่านสามฟ้า วัดหลวงโซเก 
พิเศษฟรี! ล่องเรือแม่น้ำฮันกับเรือสำราณ

ราคาเริ่มต้น  17,900.-     Download...รายการทัวร์ 

 
 ICE FLOWER  SNOW
โดยสายการบิน  Jeju Air / Jin Air / Eastar Jet / T' way
วันเดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2559
เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หมู่บ้านอังกฤษ English Village 
ฟรี !! หนุหหนานปั่นเรียวไบท์  โลกแห่งหิมะ และน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด 
One Mount
 "Snow park" สดซิก ! ถ่ายรูปชุดฮันบก พระราชวังด็อกชุ 
พิพิธภัณฑ์ Trick Art Museum  Ice Museum  Love Museum Carnival Street
เมียงดอง ฮงแด  หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันบกและย่านสามฟ้า วัดหลวงโซเก 
พิเศษฟรี ! ล่องเรือแม่น้ำฮันกับเรือสำราณ

ราคาเริ่มต้น   17,900.-  Download...รายการทัวร์


CRUISE :
 ล่องเรือสำราญยุโรป ไม่ต้องเหนื่อยกับการย้ายโรงแรมทุกคืน


 
10 วัน พูลแมนเทอร์ เฟร้นช์ริเวียร่า
(ล่องเรือ Pullmantur - เที่ยวฝรั่งเศสใต้...สุดคุ้ม)
สายการบิน Finair Airway (AY)
เดินทาง 10-19 เมษายน 2559 
นีช(พักค้าง 2 คืน)-แซงปอลเดอวองซ์-หมู่บ้านเอซ-โมนาโค-มอนติคาดล-แซงต์โตรเปซ์-ตูลง-เนเปิลล์-ชิวิกตาเวกคเคีย-คอรืซิก้า-เฮลซิงกิ(พักค้าง 1 คืน)
ราคา 99,900 บาท 
DOWNLOAD......รายการทัวร์ 

 
 
11 วัน ล่องเรือทะเลบอลติก
(PULLMANTUR-MONARCH CRUISE)
สายการบิน FINAIR (AY)
เดินทางวันที่ 8-18 ก.ค./5-15 ส.ค./2-12 ก.ย. 59 
เฮลซิงกิ(พักค้าง 1 คืน)-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-ทาลลินน์-
สตอกโฮลม์-รอสทอค-ฮัมบูร์ก(พักค้าง1 คืน)
ราคาเริ่มต้น....89,900 บาท

 

 10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค
(Royal Caribbean - Serenade of the Seas)
สายการบิน Finair (AY)
เดินทางวันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2559 
โคเปนเฮเก้น-สตอกโฮล์ม-ทาลลินน์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-
เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเก้น
ราคาท่านละ 99,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 

 
 
10 วันล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
(เรือลำใหญ่ที่สุดในโลกปี 2016 BCN)
Royal Caribbean Harmony of the SEAs!!!
สายการบิน TURKISH AIRLINSH (TK)
เดินทางวันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน
/15-24 ตุลาคม 2559 
บาร์เซโลน่า-ปัลมา เดอมายอร์กา-โพรวองซื-ลา สเปเวีย-ชิงเกว่ แตร์เร ริโอ แมกจิโอเร -โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-บาร์เซโลน่า
ราคาเริ่มต้นที่.....99,900 บาท

 

 10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
(เรือลำใหญ่ที่สุดในโลกปี 2016..FCO)
Royal Caribbean Harmony of the SEAS!!!
สายการบิน TURKISH AIRLINSH (TK)
เดินทางวันที่ 5-14 ตุลาคม/12-21 ตุลาคม 2559 
ชิวิคตาเวคเคีย-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-บาร์เซโลน่า-ปัลมา เดอมา ยอร์กา โพรวองซ์-ลา สเปเซีย-ชิงเกว่ แตร์เร-ริโอ แมกจิโอเร-โรม
ราคาเริ่มต้นท่านละ....99,900 บาท

 

 10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
(รอบปฐมฤกษ์...เปิดตัวเรือลำใหญ่ที่สุดในโลกปี 2016)
Royal Caribbean Harmony of the SEAS!!!
สายการบิน TURKISH AIRLINSH (TK)
เดินทางวันที่ 16-25 มิถุนายน 2559
(บินเข้าบาร์เซโลน่า-บินออกบาเลนเซีย)

บาร์เซโลน่า-โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-เพนิสโคลา-บาเลนเซีย
(พักค้าง 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น...99,900 บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 

   
12 วัน ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน Royal Caribbean 
สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เดินทางวันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2559
ไมอามี่-บาฮามาส-เฮติ-จาไมก้า-เม็กซิโก(พักค้างไมอามี่ 2 คืนพร้อมช้อปปิ้งจุใจ Outlet...ล่องเรือลำใหญ่ที่สุดในโลก)
ราคาท่านละ 129,900 บาท


   
10 วัน MSC Orchestra ล่องเรือสำราญทะเลอีเจี้ยน - แอนเดรียติก
สายการบิน TURKISH AIRLINES ( TK )
เดินทางวันที่ 23 เม.ย.- 2 พ.ค./30 เม.ย. - 9 พ.ค. 2559
เวนิส-บารี(อิตาลี)-คาทาโคลอน-ซานโตรินี่-เอเธนส์-คอร์ฟู(กรีซ)กอเตอร์(มอนเตเนโกร)-เวนิส
ราคา89,900 บาท (ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น)
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 


 
 
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ( MSC PREZIOSA)
สายการบิน EMIRATES ( EK )
เดินทางวันที่ 10 -19 เม.ย./23 เม.ย.-2 พ.ค./

30 เม.ย.- 9 พ.ค. 2559
โรม-ปาร์แลโม-มอนต้า-บาร์เซโลนา-มาร์กเซย์-เจนัว
ราคา 89,900 บาท (ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น)
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 


10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติก
(Costa Deliziosa)
สายการบิน TURKISH AIRLISH (TK)
เดินทางวันที่ 9-18 เมษายน 2559 

เวนิส-บารี-คอร์ฟู-ซานโตรินี่-เอเธนส์-ดูบรอฟนิค-เวนิส 
ราคาท่านละ... 92,900 บาท
DOWNLOAD......รายการทัวร์    
11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า Celebrity Infinity 
(สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ)
สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส (CX)
เดินทางเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2016 
แวนคูเวอร์-ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์-ฮับบาร์ด กลาเซียร์-จูโน่-เคทชิแกน พิเศษ..พักแวนคูเวอร์ 1 คืน 
ราคาเริ่มต้น.....125,900 บาท

EUROPE   ZONE :

อเมริกา - แคนาดา 10 วัน 
 
สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์  (CX) 
บินเข้า วอชิงตันดีซี (อเมริกา) - บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
วันเดินทาง     เมษายน -ธันวาคม 2559 
วอชิงตัน ดี.ซี. - พักแอทแลนติส - ฟิลลาเดลเฟีย - คอร์นนิ่ง - น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ขึ้นหอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ พร้อมดินเนอร์มื้อพิเศษ - นิวยอร์ค - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - พักห้องริมน้ำตกไนแองการ่า - เที่ยวโตรอนโต - ขึ้นหอคอย CN Tower (พักแคนนาดา 2 คืน )
ราคาเริ่มต้น 109,900 บาท  

   
10 วัน แกรนด์แคนาดา 
โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ ( CX ) 
เดินทางเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2559
แวนคูเวอร์ - สวนสแตนลีย์ - แกสทาวน์ - สวนบูชาร์ด - แบมฟ์ - แคนาเดี้ยน ร็อคกี้ - ขึ้นกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ - เลคหลุยส์ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ แคลกะรี - มอนทรีออลออตตาวา -คิงส์ตัน ล่องเรือเที่ยวชม 1000ไอส์แลนด์ -โตรอนโต - ขึ้น CN TOWER - น้ำตกไนแองการ่า (พักห้อง Fall view ) 
ล่องเรือไนแองการ่า - ดินเนอร์หอคอยสกายลอน 
พิเศษ....พักเลคหลุยส์ The Fairmont Chateau Lake Louise Hotel 
ราคาเริ่มต้น 149,900 บาท

   
แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน
***DAY FLIGHT
วันเดินทาง  : พฤษภาคม  2559
เนฟเชียร์ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน - คอนย่า - คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาซึ อิชเมียร์ - บ้านของพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าสีน้ำเงิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่ 
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเปียลอททึ
-พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน**** (พักเนฟเชียร์ คืนและอิสตันบูล 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 ราคาท่านละ..... 55,900 บาท 
 
 12 วัน มหัศจรรย์กรีนแลนด์ 
(เยือนประเทศขั้วโลกเหนือ..ประตูสู่ North Pole 
ผืนแผ่นดินArctic .. 1 ปีมีทริปเดียวเท่านั้น)
สายการบินไทย (TG)
เดินทางเดือน 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2559 
โคเปนเฮเกน-แคงเกอร์ลุสเซค-อิททิลิค-ซิซิมิยุท-อาซิแอท-อิลลูลิแซท-อิควิ เซอร์เมีย-อูอุมมเนค ฟยอร์ค-อีควอทาแซค
ราคาท่านละ....259,900 บาท


                     
                      14 วัน กรีนแลนด์ แสงเหนือ 
(เยือนประเทศขั้วโลกเหนือ..ประตูสู่ North Pole 
ผืนแผ่นดินArctic .. 1 ปีมีทริปเดียวเท่านั้น)
สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชว์ แอร์ไล์น  (KLM)
เดินทางวันที่ 12 - 25 กันยายน 2559 
เกาะเดนมาร์ก-แฮร์ฟยอร์ค-ไรฟ์ฟยอร์ค-แหลมฮอฟแมน-เฟรเดริคดอล-อิโทควอทูรมิท-ช่องแคบเดนมาร์ก-
กรุนดาฟยอร์ค-เรคยาวิก
ราคาท่านละ 289,900 บาท

 
                           
                            10 วัน เวสท์อเมริกา 
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 
เดินทางเดือน เมษายน 2559 
ลอสแองเจลิส-ฮอลลีวู้ด&ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ-ลาสเวกัส-
แกรนด์แคนย่อน-เฟรสโน่-อุทยานแห่งชาติโยเซมีติ-ซาคราเมนดต้-ทะเลสาบทาโฮ-ซานฟรานซิสโก-ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก-นั่งรถรางเที่ยวชมเมือง-ช้อปปิ้งเอาท์เลท
ราคาท่านละ...99,900 บาท


 

 8 วัน 6 คืน แกรนด์ออสเตรีย
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559 
เวียนนา-ช้อปปิ้งเอาท์เลท-เมลค์-ลินซ์-ซาลส์บวร์ก-เซนต์ วุลฟ์กัง ฮอลสตรัท-ลีนส์-คลาเกนเฟิร์ต-กราซ
ราคาท่านละ....65,900 บาท


   
                      10 วัน 8 คืน แกรนด์นิวซีแลนด์ 
                      (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้)
                     สายการบิน QANTAS (QF) 
              เดินทางวันที่  มกราคม - เมษายน 2558 
 อ็อคแลนด์,หมู่บ้านฮอบบิท,โรโตรัว,
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี, อะโกรโดม,ถ้ำหนอนเรืองแสง,
ดันนีริน,ปราสาทลาร์ค,พิพิธภัณฑ์โอทาดก,นั่งรถไฟ Taieri Railway, มิลฟอร์ดซาวน์,ยอดเขาโคโรเน็ท,แอร์โร่ทาวน์,บันจี้จัมพ์,ทไว เซิล,อุทยานแห่งชาติเมาท์์คุก,ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน, เทคาโปม,แอชเบอร์ตัน,ไคร์เชิร์ช,ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า
                   ราคาท่านละ......119,900 บาท   
                        DOWNLOAD......รายการทัวร์ 


 

 10 วัน สกอตแลนด์ - ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 
สายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK)
เดินทางเดือน มีนาคม - สิงหาคม 2559 

สกอตแลนด์-กลาสโกว์-สเตอร์ลิง-เอดินบะระ-เบลฟัสต์-ไจแอนท์ คอสเวย์-ดันลูซ-กัลเวย์ คลิฟ ออฟ โมเออร์-ลิมริค-คิลลานีย์-คอร์ค-แคสเซล-คิลเคนนีย์-ดับลิน
บินเข้ากลาสโกว์(สหราชอาณาจักร)-บินออก(ดับลินไอร์แลนด์)

ราคาเริ่มต้นท่านละ......86,900 บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 


 

 8 วัน อังกฤษ-สกอตแลนด์-เวลส์ 
สายการบิน TURKISH AIRLINSH (TK) 
เดินทางเดือน มีนาคม - เมษายน 2559 
เซาลล์บัวรี่-สโตนเฮนจ์-บาธ-คาร์ดิ๊ฟ-
เบอร์ลิน ออน เดอะ วอร์เตอร์-สแตรทฟอร์ด-แมนเชสเตอร์-
วิลเดอเมียร์-เอดินเบอระ-สเตอร์ลิ่ง-กลาสโกว 
ราคาเริ่มต้น 76,00 บาท


 

 8 วัน 6 คืน ไรน์แลนด์-อัลซาส-แบลคฟอร์เรส 
สายการบิน TURKISH AIRLINSH (TK) 
เดินทางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2559
แฟรงเฟิร์ต-เซ็นต์กอร์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-บอปปาร์ด-ไมนซ์-
ทริเออร์-ไคเซอร์สเลาเทิร์น-ไฮเดลเบิร์ก-สตารบูรก์-คอลมาร์-
ไฟร์บวร์ก-ทิทิเซ่-ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่-ป่าดำ-
คอนสแตนซ์-ฟริตริชซาเฟิน
ราคาเริ่มต้น.......65,900 บาท


                  
                 8 วัน เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ
ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 
สายการบิน AIRFRANCE (AF) 
เดินทางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2559 
ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-หอไอเฟล-มหาวิหารซาเครเกอร์-ช้อปปิ้งแกลลอรี่ลาฟาแยต-แมงซี่-คฤหาสต์โวเลอวีกงต์-ช้อปปิ้งเอาท์เลต-อามีแย็ง-ลีลล์-บรูจส์-บรัสเซลส์-เกนท์ 
รอตเทอร์ดาม-เดอะเฮก-อัมสเตอร์ดัมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ
ราคาเริ่มต้น....66,900 บาท

                       
                    8 วัน 6 คืน อิตาลีแกรนด์ทัวร์ 
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 
เดินทางเดือน มีนาคม - เมษายน 2559 
โรม-วาติกัน-ซานจีมิญญาโน-ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-เวนิส-เวโรน่า-
ปาโดว่า-โคโม่--มิลาน
ราคาเริ่มต้น......59,900 บาท

   
8 วัน 6 คืน อิตาลีสวิส(จุงเฟรา)ฝรั่งเศส(อัลซาส)
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 
เดินทางเดือน มีนาคม - เมษายน 2559 
ปารีส-ช้อปปิ้งเอาท์เลท-นั่งรถไฟ TGVสู่ สตารสบูร์ก
-กอลมาร์-ไฟร์บวร์ก-บาเซิล-อินเตอร์ลาเก้น-
จุงเฟรา-อูกาโน-โคโม-มิลาน-เวนิส
ราคาเริ่มต้น......72,900 บาท

 
 
10 วัน คลาสสิค อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 
(ขึ้นเขามงบลังค์ พักเมืองชาโมนิกซ์)
สายการบิน TURKISH AIRLINSH (TK) 
เดินทางเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559 
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-ช้อปปิ้งเอาท์เลต-ล่องเรือแม่น้ำแซนต์-นั่งรถไฟ TGV สู่ดิจอง-เบิร์น-อินเตอร์ลาเก้น-มองเทรอรซ์-โลซานน์-เวเว่ย์-เจนีวา-ชาโมนิกซ์๕้างคืน)-ขึ้นเขามงบลังค์-มิลาน-ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-รถไฟความเร็วสู่โรม-ช้อปปิ้งเอาท์เลต-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน
ราคาเริ่มต้น.......99,900 บาท


 
               
                  10 วัน อิตาลี (ลิกูเรีย)เฟร้นช์ ริเวียร่า
สายการบิน เคแอลเอ็ม รอยัลดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM) 
เดินทางวันที่ 9 - 18 เมษายน/ 10-19 เมษายน 2559 
โบลอนญา-ปาร์มา-เลอ สเปซีย-ชิงเกว่ แตร่เร-มอนติรอสโส-ปอร์โตฟิโน่-เจนัว-ซานรีโน-นีซ-แซงปอลเดอวองซ์-หมู่บ้านเอซ-มอนติ คาร์โล-คานส์-แซงต์โตรเปซ์-ตูลง-มาร์กเซย์-อาร์วิญง-เรอมูแล้ง-นีมส์-มองต์เปอลิเยร์-การ์กาสซอนน์-ตูลูส
ราคาเริ่มต้น.....99,900 บาท

 
   
      7 วัน อิตาลี (ลิกูเรีย)เฟร้นช์ ริเวียร่า
                   สายการบิน TURKISH AIRLINESH (TK)
                   เดินทางเดือน มกราคม - กันยายน 2559 

มิลาน-ลา สเปซีย-ชิงแกว่ แตร์เร-มอนติรอสโส-ปอร์โตฟิโน่
-เจนัว-ซานรีโม-นีซ-แซงปอลเดอวองซ์-
หมู่บ้านเอซ-มอนติ คาร์โล 
ราคาเริ่มต้น.....68,800 บาท 

 7 วัน 4 คืน เชก ออสเตรีย ฮังการี 
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางเดือน มกราคม - กันยายน 2559 
ปราก-คุทนาโฮรา-เบอร์โน-เวียนนา-(พักค้าง 2 คืน)ช้อปปิ้งเอาท์เลต-บูดาเปสต์-ป้อมปราการพิชเชอร์แมนบาสตัน-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-พิเศษ ขาหมูกรินซิ่งเฮาส์ 
ราคาเริ่มต้น....59,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 

   
                            11 วัน มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา 
           (เยลโลว์สโตน-แกรนด์ทีตัน-แอนทีโลป-แกรนด์แคนยอน) 
                  สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส (CX)
              เดินทาง 29 เม.ย- 9 พ.ค 59 /14-24 ต.ค 59
 ซานฟรานซิสโก-นาปา วัลเลย์-เลค ทาโฮ-รีโน-อุทยานแห่งชาติ   เยลโลว์สโตน-น้ำพุร้อน แกรนด์ทีตัน-แจ็คสันโฮล-ซอล์ทเลค      ซิตี้-ไบร์ซ แคนยอน-แอนทีโลป แคนยอน แกรนด์แคนยอน -
ลาสเวกัส-ลอสแองเจลิส(มีบินภายใน 2 ช.ม.)
                      ราคาเริ่มต้น...159,900 บาท
                      DOWNLOAD....รายการทัวร์
                       DOWNLOAD...รายการทัวร์
                     
         


 
 8 วัน แทสมาเนีย เกรทโอเชี่ยน 
สายการบิน QANTAS  (QF)
เดินทางเดือน 8-15เม.ย./9-16 เม.ย./29 เม.ย.- 6 พ.ค. 59 
โฮบาร์ด-ริชมอนด์-พอร์ทอนเธอร์-ล่องเรือสู่เกาะแทสมัน-อุทยานแห่งชาติแทสมัน-สวนอนุรักษ์แทสมาเนียเดวิส-แทสมันอาร์ก-โบล์วโฮล-อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์-บีเชโน-เซนต์เฮเลน-เบย์ออฟไฟร์-ลอนเซสตัน-เดวอนพอร์ท-ขึ้นเรือข้ามฟากสู่แทสมาเนีย-เมสเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโรดส์
ราคาเริ่มต้น.....89,900 บาท


   
8 วัน ยุโรปตะวันออก 
( 3 ประเทศสุดคุ้ม..เชค - ออสเตรีย - เยอรมนี )
สายการบิน เอมิเรสตส์ (EK)
เดินทางเดือน  พฤษภาคม - ตุลาคม  2559 
มิวนิค - อูบาอามาเกา-ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตส์-อินซ์บรูค-ซาลส์บวร์ก-ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ -คาร์โลวีวารี-ปราก
 ราคาเริ่มต้น.... 59,900 บาท


 

 8 วัน 6 คืน ไฮไลท์ไอซ์แลนด์  
สายการบิน FINAIA (AY)
เดินทางวันที่ 8-15 เมษายน 2559
เฮลซิงกิ-เรคยาวิก-แช่น้ำแร่บลูลากูน-ล่องเรือชมปลาวาฬ-โกลเด้นเซอร์เคิล ซิงเควลลีร์-น้ำพุร้อนเกย์ซีร์-วิก-ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล-สโกการ์ฟอสส์ 
ราคาเริ่มต้น....109,900 บาท


 

 10 วัน ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 
  สายการบิน เคแอลเอ็มรอยัลดัชว์ แอร์ไล์น(KLM) 
เดินทางเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559
อัมเตอร์ดัม-เรคยาวิก-เรคฮอล์ท-อาคูเรย์รี่-ฮูซาวิค-ล่องเรือชมปลาวาฬ-หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน- น้ำตกเดทติ ฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสส์-ดิมมูโบร์กีร์-เบรดเดลวิค-ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล-วิคค์-ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล-สโกการ์ฟอสส์-โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์-น้ำพุร้อนเกย์ซีร์-แช่น้ำแร่บลูลากูน
ราคาเริ่มต้น.....139,900 บาท
Download.....รายการทัวร์ 


   
 10 วัน ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 
  สายการบิน เคแอลเอ็มรอยัลดัชว์ แอร์ไล์น(KLM) 
เดินทางเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2559
อัมเตอร์ดัม-เรคยาวิก-เรคฮอล์ท-อาคูเรย์รี่-ฮูซาวิค-ล่องเรือชมปลาวาฬ-หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน- น้ำตกเดทติ ฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสส์-ดิมมูโบร์กีร์-เบรดเดลวิค-ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล-วิคค์-ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล-สโกการ์ฟอสส์-โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์-น้ำพุร้อนเกย์ซีร์-แช่น้ำแร่บลูลากูน
ราคาเริ่มต้น.....145,900 บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 

                   
                 8 วัน 6 คืน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 
สายการบิน   Swiss Airlines (LX)
เดินทางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2559 
 ซูริค,น้ำตกไรน์,เซ็นต์ มอริทซ์,อันเดอร์แมท,นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กเพรส,เซอร์แมท,ขึ้นเขาแมทเธอร์ฮอร์น,ทาช,มองเทรอซ์,เวเว่ย์,โลซ่าน,เจนีวา,กรุงเบิร์น,
อินเตอร์ลาเก้น,ขึ้นเขาจุงเฟรา,ลูเซิร์น
ราคาเริ่มต้นที่....89,900 บาท

   
8 วัน 6 คืน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 
โดยสายการบิน Swiss Airlines (LX)
เดินทาง  มีนาคม - เมษายน  2559
ซูริคซังค์กาลเลิน,คัวร์เซ็นต์ มอริทซ์,นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ เบอร์นีน่า เอ็กเพรส,ทีราโน่,เบลินโซน่า,โลกาโน่,
แม่น้ำเวอร์ซาสก้า,เมืองน้ำแร่ลุคเคอร์แบด,ชาร์โมนิกซ์,
ขึ้นเขาไอกูลดูมิดิ,โลซานน์,
ขึ้นเขาริกิ,ลูเซิร์น
ราคาเริ่มต้นที่....79,900 บาท
 
 

8 วัน 6 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์ 
สายการบิน SWISS AIRLINES (LX)
เดินทางเดือน มีนาคม - เมษายน 2559 
มิลาน-ช้อปปิ้งฟ๊อกซ์ทาวน์ เอาท์เลต-โคโม-ลูเซิร์น-อินเตอร์ลาเก้น(พักค้าง 2 คืน)ขึ้นเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROUPE)-มองเทรอซ์-โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-บาเซิล-ซูริค
ราคาเริ่มต้นท่านละ 72,900 บาท

   
8 วัน 6 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์ 
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2559 
มิลาน-ช้อปปิ้งฟ๊อกซ์ทาวน์ เอาท์เลต-โคโม-ลูเซิร์น-อินเตอร์ลาเก้น(พักค้าง 2 คืน)ขึ้นเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROUPE)-มองเทรอซ์-โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-บาเซิล-ซูริค
ราคาเริ่มต้นท่านละ 69,900 บาท


 

  10 วัน 8 คืน แกรนด์สเปน (เที่ยววงใหญ่)
สายการบิน เคแอลเอ็ม รอยัล ดัช แอร์ไลน์ (KLM)
เดินทางวันที่ 8-17 เม.ย 
มาดริด(พัก 2 คืน)-เซโกเบีย-โทเลโด-กัวดาลูเป้-เมริด้า-เซบีย่า-รอนดร้า-มาลาก้า-แกรนาด้า-เมอร์เซีย-อลิคานเต้-บาเลนเซีย-เพนิสโคล่า-บาร์เซโลน่า
ราคาเริ่มต้น....89,900 บาท


 
 สเปน - โปรตุเกส 10 วัน 
สายการบิน Emirates (EK)
เดินทางเดือน  เมษายน  2559
บาร์เซโลนา - มหาวิหารซากราด้า - ฟามิเลียร์ - ซาราโกซ่า -
ซานตามาเรีย - เดอร์ฟิลลาร์
เซโกเบีย -
ปราสาทอัลคาร์ซาร์ - มาดริด - โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - พระราชวังหลวง 
คอร์โดบ้า - เซวิลญ่า -
หอคอยฆีรัลดา - ชมระบำฟลาเมนโก้ - ฟารู่ (โปรตุเกส) - ซาเกรส 
มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - ลิสบอน
ราคาเริ่มต้นที่  82,900.  บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์
DOWNLOAD....รายการทัวร์
   
                  8 วัน คืน สวิส ออสเตรีย เยอรมัน 
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางเดือน เมษายน -  พฤษภาคม 2559 
ซูริค-ซังท์กาลเลิน-อินช์บรูค-สวารอฟสกี้-ซาลส์บวร์ก-ฮอลสตรัท-เซ็นต์วูฟกัง-ล่องเรือทะเลสาบโคนิค-มิวนิค-การ์มิช-
ขึ้นเขาซุกสปิเซ่-ลินเดา-วินเทอร์ทูร-ซูริค
ราคาเริ่มต้น.....69,900 บาท
 


   
10 วัน อิตาลี - โครเอเชีย -สโลเวเนีย - มอนเตเนโกร 
โดยสายการบินเตริกกิช แอร์ไลน์ (TK)
เดินทางเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2559 
เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า(สดลเวเนีย),ลุบเบียน่ามซาเกรบ(โครเอเชีย),พริตวิทเซ่,วาร์ดาร์,ซิบินิค,โทรเกียร์,สปริท
พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน,ดูบลอฟนิค,พระราชวังเรคเตอร์,กอเตอร์
(มอนเตเนโกร),บุดวา,พอดกอรีตซา
ราคาเริ่มต้น... 86,900 บาท

  Insight Grand Eastern Europe 10 Days
ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   มกราคม - สิงหาคม  2559
นครมิวนิก (เยอรมนี) - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี 
กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ 
กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์
ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาลเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก
เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น  90,000  บาท  Download...รายการทัวร์       
  Best of Germany 10 Days 
สายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง  มกราคม - ตุลาคม  2559              
นครแฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - นั่งรถไฟ ICE สู่เบอร์ลิน - พอสต์ดัม
พระราชวังซองซูซีส์ - พิพิธภัณฑ์เพอกามุม - ช้อปปิ้งคูดัม - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน  
กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - เดรสเดน - นูเรมเบิร์ก - โรเธนบวร์ก(เส้นทางสายโรแมนติก
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมัน
แอลป์) - เบิร์ชเทสการ์เด้น - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ่ - มิวนิค - กรุงเทพฯ  
ราคาเริ่มต้น  103,000 บาท   Download...รายการทัวร์
  CROATIA SPECIAL 8 DAYS 
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  21 - 28  มีนาคม  2559
              06 - 13 / 20 - 27 พฤษภาคม
  2559
              17 - 24 มิถุนายน  2559 

ซาเกรบ - ชมเมืองเก่าซาเกรบ - โอพาเทีย - พูล่า - แอมฟิเธียเตอร์ - โรวินจน์ 
โบสถ์อุฟเฟเมีย - โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - โทรเกียร์ - สปลิท
พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน - มาลี สตอน - ดูบรอฟนิก - กำแพงโบราณ - ซุปเปอร์คอนซูม
ละลายเงินคูน่า - ชาฟตัท - สนามบินดูบรอฟนิค - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น 79,900  บาท         Download...รายการทัวร์
  ยุโรป บอลข่าน 9 วัน  
ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย มอนเตเนโกร 

สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  7 - 15  เมษายน   2559 
เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - เบลด (สโลเวเนีย) - ถ้ำโพสทอยน่า - ซาเกรบ - ชมเมืองเก่า
ซาเกรบ - คาโลวัช - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ซาดาร์ - ซีบีนิค - โทรเกียร์ - สปลิท
มาลี สตอน - ดูบรอฟนิก - กำแพงโบราณ - ช้อปปิ้งซุปเปอร์ Konzum - ชาฟตัท
กอเตอร์ - มอนเตเนโกร - บุดวา - พอตกอริซ่า - เวียนนา (ออสเตรีย) - ช้อปปิ้งพาร์ดอร์ฟ
เอาท์เลท - เวียนนา - กรุงเทพฯ

ราคา 107,900  บาท         Download...รายการทัวร์

   SLOVENIA CROATIA 9 DAYS 
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  9 - 17 เมษายน  2559 
เวียนนา - คลาเกนเฟิร์ต (ออสเตรีย) - เบลด (สโลเวเนีย) - ล่องเรือในทะเลสาบเบลด
ถ้ำโพสทอยน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ชมเมืองเก่าซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่
โวดิเซ่ - ซีบีนิค - ชมมรดกโลก มหาวิหารเซนต์เจมส์ - โทรเกียร์ - สปลิท - พระราชวัง
ดิโอคลีเชี่ยน - สปลิท - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิก - กำแพงโบราณ
ช้อปปิ้งซุปเปอร์คอนซูม  - ชาฟตัท - สนามบินเวียนนา  - กรุงเทพฯ

ราคา 103,900  บาท          Download...รายการทัวร์

 
 BEST OF CROATIA 9  DAYS 
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  5 - 13 / 11 - 19 / 12 -20  เมษายน   2559
               29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2559
               12 -20  พฤษภาคม  2559

ซาเกรบ - ชมเมืองเก่าซาเกรบ - โอพาเทีย - พูล่า - แอมฟิเธียเตอร์ - โรวินจน์ 
โบสถ์อุฟเฟเมีย - โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - พลิทวิเซ่ - ซีบีนิค - โทรเกียร์
สปลิท - นีอุม (บอสเนีย) - มาลี สตอน - ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรม - ดูบรอฟนิก
กระเช้าไฟฟ้า - ล่องเรือทะเลอาเดรียติค - กำแพงโบราณ - ชมเมืองเก่า - ดูบรอฟนิค
ชาฟตัท - เวียนนา - กรุงเทพฯ

ราคา   105,900   บาท       Download...รายการทัวร์


EUROPE  PROMOTION
เจาะลึก โรมาเนีย 7 วัน 4 คืน
สายการบิน  ออสเตรียน แอร์ไลน์  (OS)
วันเดินทาง  31 มีนาคม - 06 เมษายน  2559
                 5 -11 /19 - 25  พฤษภาคม  2559

เวียนนา - บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) - ชมเหมืองเกลือสลานิก - อาซูก้า - ชินายา ปราสาทเปเรส - บราน - ปราสาทบราน ตำนานแดร็กคิวล่า - บราซอฟ - โครุนด์
ชิกิสโอล่า - หมู่บ้านซิบิว ซีบิว - กรุงบูคาเรสต์ - เยี่ยมฃมเมืองเก่าบูคาเรสต์
เวียนนา - กรุงเทพฯ 

ราคา 58,900.-                                  Download

โรแมนติก สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน
สายการบินฟินน์ แอร์  (AY)
วันเดินทาง  8 -15  เมษายน  2559
               30  เมษายน - 7 พฤษภาคม  2559
ซูริค - เบิร์น - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - ทูน - อินเตอร์ลาเคน - กรินเดลวัลด์ 
ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น - ยอดเขาริกิ - ซูริค - เซนตื กัลเลน - เฮงซิงกิ -  กรุงเทพฯ

ราคา        96,900 บาท           
   Download...รายการทัวร์

 
 BW..Beautiful Blossom 9 วัน 6 คืน 
เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง 28  มีนาคม - 5 เมษายน  2559
                10 - 18 // 11 - 19 เมษายน 2559 (เทศกาลสงกรานต์)


แฟร้งค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองแซงต์กอร์  - ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์
เมืองโคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอร์ตัม(ฮอลแลนด์) - โรงงานเจียระนัยเพชร  
จตุรัสดัมสแควร์ - เมืองลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ - เมืองเฮก - วังสันติ - เมืองบรัสเซลล์
(เบลเยี่ยม) - อะโตเมี่ยม - รูปปั้นเด็กแมนเนเกนฟิส - บรัสเซลล์ - กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)
พระราชวังแวรชายส์ - ล่องเรือบาโตว์มุช - ชมเมืองปารีส(ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน
ร้านดิวตี้ฟรี - ถนนชองส์เอลิเช่) ปารีส - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  67,900.-      Download
 
BW.. Fantastic 9 วัน/6 คืน 
อิตาลี่ - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรังเศส
สายการบินไทย (TG)
วันที่เดินทาง     24 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
                       07 - 15  เมษายน   2559


โรม - มหาวิหารเซนปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์(อิตาลี่)  - ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า
หอเอเนปิซ่า - เวนิสเมสเตร์ - เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ - ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์) - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ซาแพล (สวิสเซอร์แลนด์) - ลูเซิร์น
แองเกลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - ดิจอง(ฝรั่งเศส) - ปารีส
พระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือบาโตว์มุช - ปารีส - ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน
ดิวตี้ฟรี - อิสระช้อปปิ้งถนนชองเอลิเช่ - ปารีส - กรุงเทพ

ราคาเริ่มต้น 71,900.-        Download
 
BW... Classic Eastern
เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เช็ก
สายการบินไทย(TG)
วันที่เดินทาง 7-15 // 11-19 เมษายน 2559
 
มิวนิค (เยอรมัน) - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - แบด ไรเชนฮอล์- ฮัลสตัท(ออสเตรีย)
กรุงเวียนา (ออสเตรีย) -เข้าพระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์ กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) - ป้อมปราการ Fisherman's Bastion ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ - บูดาเบสต์ (ฮังการี)
บราติสลาวา (สโลวัค) - กรุงปราก (สาธารณรัฐเซ็ก) - สะพานชาร์ลส์ - กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) - ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้คลุมลอฟ - เมืองเชสกี้บูเดอโจวิช - มิวนิค(เยอรมัน)
จัตุรัสมาเรียน - ประตูเซนลิงเกอร์ - มิวนิค(เยอรมัน) - กรุงเทพ

ราคา   89,900.-  Download
 
BW...Easy Classic Eastern by os 
อสเตรีย - เยอรมัน - เช็ก - สโลวัค
สายการบินออสเตรียน  แอร์ไลน์ (OS)

วันที่เดินทาง 9-16 เมษายน 2559 
เวียนนา(ออสเตรีย) - นครเวียนนา - ฮัลสตัท(ออสเตรีย) ซาลสเบิร์ก - แบดไรเชนฮอล์ (เยอรมัน)
สู่ยอดเขาชุกสปิดเช่ - ฟุสเช่น(เยอรมัน) - มิวนิค - เชสกี้ คลุมลอฟ (เซ็ก) เชสกี้คลุมลอฟ
ปราค - ปราสาทปราค - บราติสลาว่า - เวียนนา - กรุงเทพฯ

ราคา  83,900.-   Download
                        


ASIA ZONE :

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน : แอร์เอเซีย (FD)

เดินทาง :   มกราคม -  มีนาคม  2559  
สนามบินดอนเมือง - เจดีย์เยเลพญา - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์  
พระเทพทันใจ - เทพกระชิบ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - หงสา
วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระหินอ่อน
ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  12,999  บาท                        Download

   สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน : เมียร์มาร์  แอร์เวย์  

เดินทาง :   มกราคม - มีนาคม  2559 
สนามบินสุวรรณภูมิ - หงสา - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น  - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอนทร์แขวน 
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)  - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์  - พระเทพทันใจ - เทพกระชิบ - พระนอนตาหวาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก -  กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  12,999 บาท                        Download

   เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  มกราคม - พฤษภาคม  2559
ฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า - ฮานอย -  ทะเลสาบคืนดาบ  - วันหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม  
วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  9,999  บาท                     Download
   ฮานอย - ซาปา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  มกราคม - เมษายน   2559
กรุงเทพ - ฮานอย -  ทะเลสาบคืนดาบ - วันหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า 
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - ซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
เมืองซาปา - ภูเขาห่ามโหร่ง - น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) - ตลาดก๊อกเหลียว Cocleu
ฮานอย  - จตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี     
วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วััดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ 

ราคาเริ่มต้น      13,500 บาท                    Download
   ทัวร์เวียดนามเหนือดีดี!! ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์  4 วัน 3 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  มกราคม - เมษายน  2559
ฮานอย - ฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า - ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) 
ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตามก๊ก - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน  
ถนน 36 สายเก่า - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมนห์ - วิหารวรรณกรรม   
วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

ราคา 13,900  บาท               Download
 
 บาหลี - มหาบุโรพุทโธ  5 วัน 4  คืน
สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย 
วันเดินทาง  สิงหาคม - ธันวาคม  2558
สุวรรณภูมิ - จาการ์ต้า - เดนพาซาร์ (บาหลี) - วิหารศักดิ์สิทธฺฺิ์ทานาล็อท - หาดจิมบารัน 
บารองแดนซ์ - ทะเลสาบเบดูกัล - วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) - วัดเม็งวี - ช็อปปิ้งคูต้า
โรงงานผลิตผ้าบาหลี - โรงงานกาแฟ - คินตามณี - เทมภัคศิริงค์ - อูบุด - วังสุลต่าน
พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - บุโรพุทโธ - ถนนมาริโอโบโร่ - วัดพรามนันต์ - กรุงเทพฯ 
ราคาเริ่มต้น  29,999 .-        Download...รายการ


AMERICA & CANADA ZONE :


 ฮ่องกง...เต็มอิ่ม   3 วัน 2  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES 
เดินทาง  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  2016
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง -ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา -  ซิตี้เกท เอาท์เลท - ซิตี้ทัวร์
( จุดชมวิววิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์ /โรงงานจิวเวอรี่) -  อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน
ฮ่องกง -  อิสระตามอัธยาศัย -สนามบิน กลับกรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น   14,900 .-     Download...รายการทัวร์

  
 ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน  3  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES 
เดินทาง  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  2016
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - เหมารถไปเซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง LOWU CENTER
ผ่านชมสวนหงศ์ซูหลิง - แวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น - เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ)
ไต่ฮงกง - ซัวเถา - เกาะมาหยู - นั่งรถกลับเซินเจิ้น - แวะชมศูนย์วิจัยยาจีน 
ฮ่องกง (นั่งรถเหมา) -  ซิตี้ทัวร์ (จุดชมวิววิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์ /วัดแซกงหมิว
โรงงานจิวเวอรี่) - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาร - 
กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น   17,900 .-     Download...รายการทัวร์


 ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า4 วัน 3  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES 
เดินทาง  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  2016
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - เที่ยวดิสนีย์แลนด์ หรือไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - City Tour
(เขาวิคตอเรีย/อ่าวรีพลัสเบย์ /โรงงานจิวเวอรี่) - เซินเจิ้น โดยรถไฟ - ช้อปปิ้ง Lown Center - จูไห่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - วัดผู่โถ่ว
ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ชมโชว์หยวนมิงชิงหยวน - มาเก๊า - City Tour (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม /ชิมขนมพื้นเมือง/โบสถ์เซนปอลล์ /เซนาโด้ สแควร์)  - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
นั่งเรือตรงสู่สนามบินฮ่องกง -กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น    15,999 .-     Download...รายการทัวร์


 TAIWAN 4 DAY 3 NIGHT
สายการบิน  CHINA  AIRLINES
เดินทาง  13 - 16 เมษายน  2559
สนามบินเถาหยวน - ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดกวนอู
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทร์ทรา - ชิงจิ้ง - ฟาร์มเเกะชิงจิ้ง - อุทยานเย่หลิว 
พิพิธภัณฑ์ทองคำจินกวาสือ - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไถจง - ตึกไทเป 101 (ชมวิิวชั้น 89) - ร้ายพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ
พิพิธภัณฑ์กู้กง - สนามบินเถาหยวน 
ราคา  36,900 .-              Download...รายการทัวร์

  TAIWAN 5 DAY 4 NIGHT
สายการบิน  CHINA  AIRLINES
เดินทาง  13 - 17 เมษายน  2559
สนามบินเถาหยวน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ 
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - พิพิธภัณฑ์ทองคำ - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ไทเป - นั่งรถไฟหัวจรวดไปไถจง - สถานีรถไฟโบราณ
วัดปากั่วซาน - เจี่ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์
ยามเช้า - เจียอี้ - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดกวนอู - ไถจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซานซื่อ - ร้านพายสัปปะรด - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
ราคา  41,900 .-          Download...รายการทัวร์

 
 TAIWAN 5 DAY 4 NIGHT
สายการบิน  THAI AIRWAYS   
เดินทาง  13 - 17 เมษายน 2559 
สนามบินเถาหยวน - WINDOW OF CHAINA เมืองจำลอง - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ในที่พัก
วัดจงไถฉานซื่อ - วัดกวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมชาอูหลง - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - เดินป่าสน 2,000 ปี - นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์
ยามเช้า - จางฮั่ว - วัดป่ากัวซาน - ไถจง - D.I.Y. ชานมไข่มุก - ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
อุทยานเย่หลิ่ว - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วัดหลงซานซื่อ - ร้านพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 ชมวิว ชั้น 89 - แหล่งช็อปปิ้ง
เหมินติง - สนามบินเถาหยวน -กทม.
ราคา  43,900 .-       Download...รายการทัวร์

 Brunei  3 วัน 2 คืน
สายการบินโรยัล บูรไน (BI)
เดินทาง  ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - บันดา เสรี เบกาวัน - ไนท์มาร์เก็ต - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม - พระราชวัง Istana - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องแม่น้ำซาฟารี
ตลาดเช้าวันอาทิตย์ - มัสยิดทองคำ Jame Ar "Hassanil Bolkiah Mosque
Islamic Art Gallery - พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย - ช้อปปิ้งมอลล์ - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น  15,900 .-        Download...รายการทัวร์


 HARBIBI JORDAN 7 วัน 4 คืน
สายการบินรอยัลจอร์แดนเนียล
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม  2558
กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - อัมมาน - มาดาบา - เมาท์เนโบ - เครัค - เมืองอควาบา
ทะเลทรายวาดิรัม - นครเพตรา - กรุงอัมมาน - ป้อมปราการอัจลุน - เมืองกรีก
โรมันเจอราช - ทะเลเดดซี - ป้อมปราการกรุงอัมมาน - กลุ่มประสาทในทะเลทราย
กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น  59,888 .-      Download...รายการทัวร์

 

จางเจียเจี้ย  ภูผาอวตาร 5 วัน 4 คืน
บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย โชว์สุนัขจิ้งจอก

วันที่เดินทาง 12 - 16 เมษายน 2559
โดยสายการบิน  TG  Thai Smile เข้า - ออก ฉางซา  
โรงแรม  ระดับ 5 ดาว มาตรฐานสากล
อัพเกรดทุกมื้อ , บริการดี
 
จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - หน้าผาลอยฟ้า - ภาพวาดทราย
ชมโชว์นางพยาจิ้งจอกขาว - ภาพเขียนสิบลี้ - จางเจียเจี้ย -เทียนจือซาน เขาอวตาร - สะพานหนึ่งในใต้หล้า - ถ้ำมังกรเหลือง
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่  

ราคา   41,900.-       
 
บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 
มรดกโลกแห่งมลฑลหูหนาน

วันที่เดินทาง 13 - 18 เมษายน 2559

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พักโรงแรม 5 ดาว
โดยสายการบิน TG Thai Smile  เข้า - ออกฉางซา
 โรงแรมระดับ 5 ดาว มาตรฐานสากล
อาหารอัพเกรดทุกมื้อ , บริการดี
ฉางซา - เมืองโบราณเฟิงหวง - นั่งเรือแจวเฟิ่งหวง  
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานหงส์ - กำแพงเมืองโบราณ - เฟิงหวง
จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - หน้าผาลอยฟ้า - ภาพวาดทราย
ชมโชว์นางพยาจิ้งจอกขาว -ภาพเขียนสิบลี้ - เทียนจื่อซาน
เขาอวตาร - สะพานหนึ่งในใต้หล้า - ลำธารแส้ทอง - ถ้ำมังกรเหลือง
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - เกาะส้ม - ถนนคนเดินห่วงซิงลู่ ฉางชา
กรุงเทพฯ 
ราคา  45,900 .-      

  คุนหมิง ป่าหิน ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
สายการบินไทย (TG) 
โรงแรมระดับ 5 ดาว , อาหารดี , บริการดี 

คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ - จงเตี้ยน  
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน
สี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สวนสระมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยกลี่เจียง - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก- ฉูส่ง
นั่งรถไปคุนหมิง - เที่ยวอุทยานป่าหิน - ช้อปปิ้ง -วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ 

ราคา   48,888.-        

 Big ...Happy Day Beijing 5 Days
โดยสายการบินไทย    (TG)
วันเดินทาง    10 - 14 / 16 - 20 / 26 -30  มีนาคม 2559
                 12 -16   เมษายน   2559
ปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - วัดลามะ
ศูนย์วิจัยการแพทย์ - THE PLACE (พิเศษ.. เป็ดปักกิ่ง พร้อมไวน์แดง) 

กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) - หยกแท้ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง - ไข่มุกน้ำจืด  
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 (พิเศษ.. เมนูสุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มรสเด็ด) 
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม - ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน - ถนนหวังฟูจิ่ง 
(พิเศษ.. เมนูกุ้งมังกร) - หอฟ้าเที่ยนถาน - ผีซิ่ว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 

ราคาเริ่มต้น   29,900.-       Download...รายการทัวร์

 Big ...Happy Night Beijing 5 Days 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   16 -20 / 25 -29  มีนาคม  2559
                 13 - 17   เมษายน    2559
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - วัดลามะ ศูนย์วิจัยการแพทย์
กายกรรมปักกิ้ง(พิเศษ.. เป็ดปักกิ่ง พร้อมไวน์แดง)  - กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) หยกแท้ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง -  ไข่มุกน้ำจืด  - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 (พิเศษ.. เมนูสุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มรสเด็ด,กุ้งมังกร) - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม
ถนนหวังฟูจิ่ง - หอฟ้าเที่ยนถาน - ผีซิ่ว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 

ราคาเริ่มต้น  28,900.-          Download...รายการทัวร์
Big ...Sweet Day Shanghai 5 Days 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   16 -20 / 26 - 30    มีนาคม   2559
                12 - 16 / 13 - 17   เมษายน  2559
เซี่ยงไฮ้ - หอทีวี - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน  - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา - ศาลเจ้างักฮุย - โรงงานผ้าไหม - ถนนคนเดินเหอฟางเจีย 
(พิเศษ.. ขาหมูตงโพและไก่เศรษฐี) - หังโจว  - อู๋ซี - วัดหลิงซาน - ศาลาฝานกง
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ไข่มุก (พิเศษ.. กระดูกหมูอู๋ซี) - โจวจวง - ล่องเรือโบราณ
เซี่ยงไฮ้ - ร้านยาสมุนไพร - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ถนนนานเกิง  (พิเศษ.. เมนูขาหมู
โจวจวง,กุ้งมังกร) - เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขาว - ตลาดเถาเป่า - รถไฟแม่เหล็ก
(พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเป่าและไก่แดง

ราคาเริ่มต้น  32,500.-         Download...รายการทัวร์
Big ...Shanghai Putuoshan 5 Days 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  12 - 16 / 13 - 17   เมษายน  2559
เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน  - หอทีวี -  วัดพระหยก - ร้านผ้าไหม - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สะพาน HANGZHOU BAY BRIDGE - โจวซาน - เกาะผู่ถอซาน - วัดเจ้าแม่กวนอิม
ไม่ยอมไป - เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ - วัดผู่จี๋ - วัดไผ่สีม่วง - หมู่บ้านใบชา
พิเศษ ไก่เศรษฐี/หมูตงโพ) - หังโจว - ทะเลสาบซีหู - ล่องเรือ - เซี่ยงไฮ้
ร้านยาสมุนไพร - ถนนนานกิง - กายกรรม ERA พิเศษ กุ้งมังกร - ร้านหยก
ตลาดเถาเป่า - รถไฟแม่เหล็ก 

ราคา  43,900.-         Download...รายการทัวร์
 Big ...PARADISE CHENGDU JIUZHAIGOU 6 Days 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   12 - 16    เมษายน  2559
เฉินตู - ศาลเจ้า 3 ก๊ก - เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน - ตูเจียงเอี้ยน - ผ่านชมทะเลสาบ
เตี๋ยซี - เม่าเสี้ยน - หวงหลง - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระช้าขึ้น - ลง)
จิ่วไจ้โกว - อุทยานจิ่วไจ้โกว (เต็มวัน)  รถเหมาในอุทยาน - โชว์ทิเบต
ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน - ศูนย์หินธิเบต - เฉินตู - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - อิสระช้อปปิ้ง
ถนนคนเดิน - ถนนโบราณจินหลี่ - ผ้าไหม - ร้านไข่มุก 

ราคา  37,500.-         Download...รายการทัวร์
   BW..Popular Australia 6 Days 
 ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน
 
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง   20 -25   กุมภาพันธ์  2559
                25  กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม  2559
                19 - 24 / 26 -31  มีนาคม  2559

นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง ชมการตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง -  เมลเบิร์น  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
นครเมลเบิร์นชมเมือง - สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  63,900   บาท    Download...รายการทัวร์ 

   BW..Holiday Tangalooma Tour 6 Days
บริสเบน - โกลด์โคสท์ - ทังกาลูม่า - ซิดนีย์ 6 วัน 

สายการบินแควตัส แอร์เวย์   (QF)
วันเดินทาง  17 - 22 / 24 -29  กุมภาพันธ์ 2559
               8 -13 / 23 - 28  มีนาคม  2559
 
นครซิดนีย์ -  บริสเบน - ชมเมือง - ทังกาลูมา รีสอร์ท - ป้อนอาหารโลมา
บริสเบน - โกลด์โคสท์ - พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม - มูวี่เวิลด์ - ซิดนีย์
ชมหาดบอนได - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

ราคา    67,900   บาท       Download...รายการทัวร์ 

 BW.POPULAR AUSTRALIA (RE-ROUTE)
เมลเบิร์น - ซิดนีย์  
6 DAYS 4 NIGHTS 
กำหนดการเดินทาง 12 -17 เมษายน 2559
สายการบิน แควตััสแอร์เวย์  (QF)
นครซิดนีย์ - เมลเบิร์น - รถไฟจัักรไอน้ำโบราณ - ชมนกแพนกวินที่เกาะฟิลลิป
เกรทโอเชืี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ม้าหินเซสเเม๊คควอรี่ - ช้อปปิ้ง - สวนสัตว์พื้นเมือง
ชมการตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ 

ราคา    67,900   บาท    Download
 BW... PARADISE AUSTRALIA 6 D 4 N 
ซิดนีย์  บลูเมาท์เท่นส์  พอร์ตสตีเฟ่นส์  บริสเบน  โกลด์โคสท์
สายการบินไทย  (TG)
กำหนดการดินทาง 12-17 เมษายน 2559
นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเมาท์เท่นส์
ซิดนีย์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4WD ตะลุยบนเนินทราย - ล่องเรือสำราญชม
ปลาโลมา - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง - บริสเบน
มูวี เวิลด์ - โกลด์โคสท์ - บริสเบน - กรุงเทพ 

ราคา     68,900   บาท     Download ...รายการทัวร์
 BW..ENJOY AUSTRALIA (RE-ROUTE) 6 D 4 N
ซิดนีย์ - โกลด์โคสท์ - แทงกาลูมา รีสอร์ท - บริสเบน
กำหนดการเดินทาง 13-18 เมษายน 2559 (สงกรานต์)
นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมืองชมการตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -  ช้อปปิ้ง - โกลด์โคสท์ - มูวี่ เวิลด์
ทังการูม่า รีสอร์ท เกาะมอร์ตั้น - บริสเบน - กรุงเทพ

ราคา  70,900  บาท          Download...รายการทัวร์
  BW New Zealand North Island 6 DAYS
THE HOBBIT TOUR
โดยสายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง   18 -23  กุมภาพันธ์  2559
                 17 -22 / 24 - 29  มีนาคม  2559
                
อ๊อคแลนด์ - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านควีนส์ สตรีทช้ 
นั่งเรือข้ามฟากไปที่ดวนฟอร์ต - มาตามอปปิ้ง าตา ชมหมู่บ้านชาว
ฮอบบิต และฟาร์ม - โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี
การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ - เรนโบว์ สปริงส์  
อโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ทะเลสาบเทาโป - ชมน้ำตกฮูก้า
ชมการกระโดดบันจี้ - ถ้ำหนองเรืองแสงไวโตโม่ - อ๊อคแลนด์ 
ราคาเริ่มต้น   61,900.-         Download...รายการทัวร์
 
 BW Holiday New Zealand 6 DAYS
โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์   (QF)
วันเดินทาง   17 -22 / 24 - 29  กุมภาพันธ์   2559
                  9 -14 / 23 -28  มีนาคม  2559
                
ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค
ชมความงามและเล่นลูจ - เมืองแอร์โร่ทาวน์ - ชมการกระโดด
บันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ควีนส์ทาวน์ 
แวะชมการนั่งเรือเจ๊ทโบ๊ท - โอมาราม่า - ทะเลสาบเทคาโป
ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้สท์เชิร์ช - ซิดนีย์
ราคา    75,900.-           Download...รายการทัวร์
 
 BW Romantic South Island Tour  7  DAYS
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์  (SQ)
วันเดินทาง   16 -22  กุมภาพันธ์   2559
                  9 - 15 / 23 -29   มีนาคม  2559
                
สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือ
ทะเลสาบวาคาทีปู - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ  
ราคา     86,900.-       Download...รายการทัวร์
    BW..New Zealand North Island 6 Days 
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง   12 - 17  เมษายน  2559 
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง 
นั่งเรือข้ามฟากไปที่เดวอนฟอร์ต - มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิตและฟาร์ม
โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี - การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ
เรนโบว์ สปริงส์ - อโกรโดม - ทะเลสาบเทาโป - ชมน้ำตกฮูก้า - ชมการกระโดด
บันจี้ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ

ราคา    66,900   บาท      Download...รายการทัวร์ 

   BW..Romantic South Island Tour 7 Days 
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์   (SQ)
วันเดินทาง  9 -15 / 12 - 18  เมษายน  2559 
สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป 
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู
ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์
ไคร้สท์เชิร์ช - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้สเชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

ราคา    85,900   บาท      Download...รายการทัวร์ 

    BW..Happy Milford Sound Tour 7 Days 
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์   (SQ)
วันเดินทาง  8 -14 / 11 -17 เมษายน  2559 
สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป 
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ - เต อานาว - มิลฟอร์ดซาวน์ - ควีนส์ทาวน์
ดะนีดิน ชมเมือง - ปราสาทลาร์นัค -  ไคร้สเชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

ราคา    82,900   บาท      Download...รายการทัวร์ 

    BW..Perfect New Zealand 8 Days 
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง   12 - 19  เมษายน  2559 
อ็อคแลนด์ ชมเมือง - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮ็อบบิต 
โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ๊อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น
ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล
ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์
ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ

ราคา    103,900   บาท      Download...รายการทัวร์ 


                                                        
   รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
 
โดยสายการไทย  (TG)  
วันเดินทาง   5 - 10  เมษายน  2559
ชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ -บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ - ถนนโกคุราคุ - ทะเลสาบโทยะ 
ภูเขาอุสุ - โชวะชินซันแบร์ พาร์ค - นิเซโกะ - นิเซโกะมิลค์โคโบะ - โอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองซัปโปโร 
ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - มิตซุยเอาท์เลท - ชิโตเซ่
ราคา     64,990.-              Download...รายการทัวร์
   รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
โดยสายการไทย  (TG)  
วันเดินทาง  13 - 18  เมษายน     2559
ชิโตเซ่ - โดราเอม่อน สกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ -  จิโกกุดานิ - บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ 
ถนนโกคุราคุ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ - โชวะชินซันแบร์ พาร์ค - นิเซโกะ -โอตารุ    
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต 
เมืองซัปโปโร -ศาลเจ้าฮอกไกโด - มิตซุยเอาท์เลท - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา
สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่
ราคา     68,990.-                 Download...รายการทัวร์
   รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน (TG) 
เดินทางวันที่  12 - 17  เมษายน 2559
ฟูกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เบปปุ - จืโกกุ เมกุริ
อะโสะฟาร์มแลนด์ (เก็บสตรอเบอร์รี่) - เมืองคุมาโมโต้ - ย่านชิโมโตริ

ท่าเรือคุมาโมโต้ - ท่าเรือชิมาบาร่า(ขึ้นเรือเฟอร์รี่) - เมืองนางาซากิ 
ทุ่งพิงค์มอส - เฮ้าส์เทนบอชศาลเจ้ายูโทคุเมืองฟุกุโอกะ - คาแนล ซิตี้  - ย่านเท็นจิน
ราคา  64,990                 Download...รายการทัวร์

  รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ ฮอกไกโด   6 วัน 4 คืน
โดย สายการบินไทย (แบบเช่าเหมาลำ)   โปรแกรม 1
วันที่เดินทาง 11 - 16 เมษายน 2559
อาโอโมริ - หมู่บ้านเนบุตะ - ปราสาทฮิโรซากิ - สวนสาธารณะฮิโรซากิ
สถานีอาโอโมริ - สถานีฮาโกดาแตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ
โกดังอิฐแดง - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ท่าเรือฮาโกดาเตะ - ท่าเรือโอมะ - โฮโทเคะกาอุระ
เมืองมุทสึ - ลำธารโออิราเซะ - สวนสตรอเบอร์รี่ - กำแพงหิมะฮักโกดะ
ภูเขาไฟฮักโกดะ - ตลาดอาโอโมริ - พิิธภัณฑ์หุ่นโคมไฟกระดาษ - A Factory 
อาโอโมริ - กรุงเทพฯ 

ราคา       59,900 .-                   Download...รายการทัวร์
   รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ ฮอกไกโด   6 วัน 4 คืน
โดย สายการบินไทย (แบบเช่าเหมาลำ)  โปรแกรม 2
วันที่เดินทาง 11 - 16 เมษายน 2559
อาโอโมริ - สถานีอาโอโมริ - สถานีอาโกดาเตะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ภูเขาฮาโกดาเตะ
ย่านโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดง - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - สถานีฮาโกดาเตะ
สถานีอาโอโมริ - เมืองอาโอโมริ - สวนสตรอเบอร์ี่ - ภูเขาไฟฮักโกดะ
กำแพงหิมะฮักโกดะ - ลำธารโออิราเซะ - 
ปราสาทฮิโรซากิ - สวนสาธารณะฮิโรซากิ
หมู่บ้านเนบุตะ - ตลาดอาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์หุ่นโคมไฟกระดาษ - A Factory 
อาโอโมริ - กรุงเทพ

ราคา        59,900 .-                   Download...รายการทัวร์
   รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ ฮอกไกโด   6 วัน 4 คืน
โดย สายการบินไทย (แบบเช่าเหมาลำ) โปรแกรม 3
วันที่เดินทาง 11 - 16 เมษายน 2559
อาโอโมริ -  ภูเขาฮักโกดะ - กำแพงหิมะฮักโกดะ - สวนสตรอเบอร์รี่
ลำธารโออิดาเซะ - 
หมู่บ้าน เนบุตะ - ปราสาทฮิโรซากิ - สวนสาธารณะฮิโรซากิ
ท่าเรืออาโอโมริ - ท่าเรืออาโกดาเตะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ 
โกดงอิฐแดง - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
สถานีฮาโกดาเตะ - สถานีอาโอโมริ - เมืองอาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์หุ่นโคมไฟกระดาษ
ตลาดอาโอโมริ - A Factory - อาโอโมริ - กรุงเทพฯ

ราคา        59,900 .-                   Download...รายการทัวร์
  รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน (ชมซากุระ)
โดยสายการไทย  (TG)  
วันเดินทาง     29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559
ชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ทสึ  - จิโกกุดานิ  - เมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง  
ที่ทำการไปรษณีย์เก่าสมัยเมจิ - ภูเขาฮาโกดาเตะ  - ป้อมดาวโกเรียวดาคุ(ชมซากุระ)
ย่านโมโตมาจิ  - โนโบริเบ็ทสึ  - ถนนโกคุราคุ - โรงงานช็อกโกแล็ต - โอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภณฑ์เครื่องแก้ว - คลองโอตารุ  ซัปโปโร
ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - สถานี JR ซัปโปโร 
มิตซุยเอาท์เลท - ชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
ราคา     63,990.-                 Download...รายการทัวร์
   BIG... SOUNKYO HOKKAIDO - SAPPORA  6วัน4คืน 
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   8 -13  / 10 -15   เมษายน   2559
ซัปโปโร - Doraemon Sky Park - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน - โชอุนเคียว - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - บิเอะ - สระมรกต Blue Pond
ฟูราโน่ - โรงงานชีส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง Ningle Terrace  - โอตารุ
คลองโอตารุ - โรงงานเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต
ถนนย่านทานุกิโคจิ - ตลาดปลา - อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ
สวนโอโดริ -  มิตซุยเอ้าท์เล็ต -  สนามบินชิโตเซ่ - กรงุทเพฯ
ราคา     72,900.-       Download...รายการทัวร์
   BIG...HOKKAIDO - ROMANTIC 
HOKKAIDO - HAKODATE - OTARU - SAPPORO 6 D 4 N
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   10 -15   เมษายน   2559
ชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ตสึ - หมู่บ้านนินจา จิไดมูระ - หุบเขานรก "จิโกกุดานิ"
ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ - ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ - ฮาโกดาเตะ
ย่านโมโตมาชิ - อาคารอัฐสีแดงคาเนะโมริ - สถานีกระเช้า ไฟฟ้า - ตลาดเช้าเมือง
ฮาโกดาเตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ว่าการ
รัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนสาธารณะโอโดริ - มิตซุยเอ้าทเลท
สนามบินชิโตเซ่ - กรงุทเพฯ
ราคา     68,900.-       Download...รายการทัวร์
   BIG...Japan in Love 6 วัน 4 คืน 
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   8 -13  เมษายน   2559
ฟุกุโอกะ - เฮ้าส์เทนบอช - สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - นางาซากิ
GLOVER GARDEN - โบสถ์คาทอลิกโออูร่า - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้
เก็บสตรอเบอร์รีผลโต - ภูเขาไฟอะโสะ - ช้อปปิ้ง Mt. Aso Super Ring
หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อน้ำแร่สีเลือด - เปบปุ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟู
ช้อปปิ้งย่านเทนจินมอลล์ - MARINOA CITY - CANAL CITY - ฟุกุโอกะ - กรงุทเพฯ
ราคา     68,900.-       Download...รายการทัวร์
   BIG...Japan Best 6 วัน 4 คืน 
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   8 -13  / 13 -18   เมษายน   2559
โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า - รถไฟหัวกระสุน
"ชินคันเซ็น" - ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด
ในทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท - เก็บสตรอเบอร์รี่ - ฟูจิ ชั้น 5
โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระตามอัธยาศัย
วัดนาริตะซัง - ห้างอิออน - กรงุทเพฯ
ราคา     69,900.-       Download...รายการทัวร์
   WELCOME TO JAPAN FIRST TIME 
เดินทางโดยสายการบินเจเปนแอร์ไลน์ (JL)
วันที่เดินทาง 19 - 25   มีนาคม 2559 
สนามบินคนไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  - เมืองกิฟุ
ตลาดเช้าทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ 
(หรือผลไม้ตามฤดูกาล)
ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ - ออนเซน - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  - มหานครโตเกียว
วัดอาซะกุซ่า - ถนนนาคามิเสะ ชมวิวแบบพาโนราม่า 360 องศา  ณ โตเกียว สกายทรี อิสระเต็มวัน - ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

ราคา 58,800.-                         Download...รายการทัวร์
   DISCOVER HASHIMA ISLAND & SUKURA IN KYUSHU
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
วันที่เดินทาง  25 - 30 มีนาคม 2559
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองซากะ - ชมเทศกาลดอกซากุระ ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน เมืองนางาซากิ - เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ - เกาะฮาชิมะ - เมืองคุมาโมโต้
ปราสาทคุมาโมโต้ - เมืองมิยาซากิ - ช่องแคบทาคาจิโฮะ - เมืองยูฟูอิน - เมืองเบปปุ
ออนเซน - เมืองฟุกุโอกะ - 
อิสระเต็มวัน - สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพ

ราคา 56,800.-                   Download...รายการทัวร์
   WELCOME HARU SUKURA IN KYUSHU 
 เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
วันที่เดินทาง 25 - 30 มีนาคม 2559

สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองซากะ - สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน - เมืองนางาซากิ
เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ - เมืองนางาซากิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาอินาสะ เพื่อชมเมืองนางาซากิยามค่ำ - ออนเซน - เมืองคุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้
ภูเขาดาอิคันโบะ - เ
มืองยูฟูอิน - เมืองฟุกุโอกะ - ช็อปปิ้งย่านเทนจิ - ออนเซน

ฟุกุโอกะ - กรุงเทพ
ราคา  55,900.-                       Download...รายการทัวร์
  SONGKRAN IN HOKKAIDO  
เดินทางโดยสายการบิน ไทย (TG)
วันที่เดินทาง  10 - 15 เมษายน 2559 
สนามบินชิโตเซะ - อะซาฮิคาว่า - พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ - เมืองคามิคาวะ
ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน - โซอุนเคียว - 
ออนเซน
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเคะ - น้ำตกริวเซอิ
และ น้ำตกกิงกะ - เมืองซัปโปโร
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - 
ทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโด - สวนโอโดริ
หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - 
เมืองโนโบริเบ็ทสึ หมู่บ้านนินจาดาเตะ - สวนหมีโชวะชินซัง
จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) เมืองซัปโปโร - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ -  ถนนซาไกมาจิ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและโรงงานเครื่องแก้ว - 
คิตาอิจิ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ
ย่านดังทานุกิโคจิ - 
สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ

ราคา  64,800.-    Download...รายการทัวร์
   ROMANCE  NATURE  CULTURE  IN CHUBU
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
เดินทางวันที่  27  เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559
เมืองนาโกย่า - กิฟุ - KISOSANSEN PARK - เมืองกุโจ ฮาจิมัง - เมืองทาคายาม่า 
ประดิษฐ์แบบจำลองอาหารและขนมหวานขนาดจิ๋ว - เกโระ ออนเซน - ย่านเมืองเก่า
ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - สวนดอกไม้นะบานะโนะ ซาโตะ - ทดลองเพ้นท์
เครื่องเคลือบทอง - เมืองโอทสึ - เมืองโอซาก้า - หอชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส
ย่านชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
ราคา  49,800.-        Download...รายการทัวร์

   JAPAN  ALPS  SNOW  WALL
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
เดินทางวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2559 
เมืองนาโกย่า - กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำโชกาวะ
เส้นทางสายอัลไพน์ทายาม่า - คุโรเบะ - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองนากาโน่
ไร่วาซาบิไดโอะ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาวาเตะ
สวนดอกไม้อาชิคางะ - เมืองคาวาโกเอะ - มหานครโตเกียว - อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
ราคา  57,800.-            Download...รายการทัวร์
  J02_2  PANORAMA 6 D 4 N 
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   มกราคม - มีนาคม  2559
โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ทะเลสาบฮามานะ
หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - สวนสตรอเบอร์รี่ - FUJITEN SKI RESORT - ทะเลสาบ
ยามานาคะโกะ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอดาวาระ - นั่งรถไฟ
ชินคันเซ็น (โอดาวาระ - ชินจูกุ) - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว
หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - วัดอะซะกุซ่า - ช้อปปิ้งห้างอิออน
นาริตะ - กรงุทเพฯ
ราคาเริ่มต้น    52,900.-      Download...รายการทัวร์
   J05_4 TAKAYAMA HERITAGE 6 D 4 N 
เดินทางโดยสายการบินไทย   (TG) 
วันที่เดินทาง   26 -31  มีนาคม   2559
เมืองนาโกย่า - กุโจ - ทำอาหารจำลอง - หมู่บ้านชิราคาว่า - ทาคายาม่า
ออนเซ็น - ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ไร่วาซาบิ
มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - สวนสตรอเบอร์รี่ - FUJI SKI RESORT
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท - ทะเลสาบยามานาคาโกะ - ออนเซ็น - คาวาโกเอะ
วัดคิตาอิน - ถนนคาชิย่าโยโกะโซ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สวนอาสุกะยามะ
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - วัดอาซากุซ่า - นาริตะ - กรงุทเพฯ
ราคา    58,900.-                       Download...รายการทัวร์
   J07_2 MORNING KYUSHU  6 D 4 N 
เดินทางโดยสายการบินไทย   (TG) 
วันที่เดินทาง   26 - 31  มีนาคม    2559
ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ร้านสตาร์บัค สาขาดาไซฟุ - โออิตะ - หมู่บ้านยูฟูอิน
เบปปุ - อาบทรายร้อน - ออนเซ็น - บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ - คุมาโมโต้
ปราสาทคุมาโมโต้ - ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น - ช้อปปิ้งคุมาโมโต้ (SHIMOTORI)
ซากะ - โทสึ เอาท์เล็ต - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - เฮ้าส์เทนบอช (ครึ่งวัน) - ฟุกุโอกะ
ช้อปปิ้งเท็นจิน -  กรงุทเพฯ
ราคา    60,900.-      Download...รายการทัวร์
   J04_6 HOKKAIDO SPRING  6 D 4 N 
เดินทางโดยสายการบินไทย   (TG) 
วันที่เดินทาง   15 -20 / 16 -21  เมษายน  2559
ซิโตเซ่ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - ดาเตะจิไดมูระ - จิโกกุดานิ - ออนเซ็น
ฟาร์มหมีโชวะชินซัง - ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) - ทะเลสาบโทยะ - สวนฟูกิดาชิ
โอตารุ - คลองโอตารุ - เลอ ตา - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ - ซัปโปโร - หอนาฬิกา - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ช้อปปิ้ง
ย่านทานุกิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - เเซลม่อน อควาเรี่ยม - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ห้างอิออน
ชิโตเซ่ -  กรงุทเพฯ
ราคา    61,500.-        Download...รายการทัวร์
   J15_4 HOKKAIDO SOUNKYO  SPRING  6 D 4 N 
เดินทางโดยสายการบินไทย   (TG) 
วันที่เดินทาง  5 - 10 , 6 - 11 , 9 - 14   เมษายน   2559
ฟุราโน่  - โรงงานผลิตชีส(ทดลองทำไอศรีม) - บิเอ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว
ออนเซ็น - น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกกริวเซ - คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลี่ยน - หมู่บ้านราเมน 
พิพิธภัณฑ์เหล้าสาเกโอโตโกยามะ - โอตารุ -  คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เลอเตา(LE TAO)  - ยอดเขาเท็งกุ (นั่งกระเช้า)
หมู่บ้านช็อกโกแล็ต - อิชิยะ (เข้าชม) - ซัปโปโร - ช็อปปิ้งทานุกิ - หอนาฬิกา
ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) - ศาลเจ้าฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อล
มิตซุย เอ้าท์เล็ต - อิออน - ซัปโปโร - ชิโตเซ่  - กรุงเทพ
ราคาเริ่มต้น  61,500     Download...รายการทัวร์
   J05_5  TAKAYAMA HERITAGE 6 D 4 N 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง 10 - 15  เมษายน 2559
นาโกย่า - กุโจ - ทดลองทำอาหารจำลอง - หมู่บ้านชิราคาว่า - ทาคายาม่า - ออนเซ็น
ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ไร่วาซาบิ(Soft Cream Wasabi)
มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้ 5
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท - ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ออนเซ็น
คาวาโกเอะ - วัดคิตาอิน - ถนนคาชิย่าโยโะโช - โตเกียว -ช็อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
วัดอาซากุซ่า - ห้างอิออน - นาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ 

ราคา    71,500.-                Download...รายการทัวร์
   J16_1  TAKAYAMA JAPAN ALPS  6 D 4 N  
โดยสายกรบิน ไทย (TG) 
วันที่เดินทาง 15 - 20  เมษายน   2559

นาโกย่า - กุโจ - ทำอาหารจำลอง - หมู่บ้านชิราคาว่า - ทาคายาม่า - ออนเซ็น 
ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - โตยาม่า
พระใหญ่ทากะโอกะ - ออนเซ็น - หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่น - ยอดเขาทาเทะยาม่า
เขื่อนคุโรเบะ - โอมาชิ มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) 
โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ

ราคา     62,900.-         Download...รายการทัวร์

 
J13_1HOKKAIDO HAKODATE 7D/5N 

โดยสารการบินไทย(TG) 
วันที่เดินทาง 30  เมษายน - 6  พฤษภาคม   2559
ชินโตเซ่ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - ไดเตะจิไดมูระ - จิโกกุดานิ - ออนเซ็น
โนโบริเบทสึ - ฟาร์มหมีโชวะชินซัง - ภูเขาไฟโชวะ(นั่งกระเช้า) - ฮาโกดาเตะ
โกดังอิฐแดง - 
จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ(นั่งกระเช้า) - ออนเซ็น - ฮาโกดาเตะ  
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคะคุ(ฃึ้นลิฟท์) - สวนฟูกิดาชิ - โจซังเค
คลองโอตารุ - เลอเตา(LETAO) นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ - ซัััััััััััปโปโร - 
ช้อปปิ้งทานุกิ - สวนซากุระมารุยาม่า
หอนาฬิกา - ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) - 
มิตซุยเอ้าท์เล็ต - ห้างอิงออน
ชิโตเซ่ - กรุงเทพ

ราคา   69,900.-             Download...รายการทัวร์
 
J07_5  KYUSHU HUISTEN BOSCH (WISTERIA) 6D4N
โดยสายการบินไทย (TG)
เดินทางวันที่ 30 เมษายน - 05 พฤษภาคม  2559
ฟุกุโอกะ - คิตะคิวชู - สวนวาคาชิฟูจิการ์เดน - อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย - ศาลเจ้าดาไซฟุ
โออิตะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เมปปุ - อาบทรายร้อน - บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ
ปราสาทคุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน SHIMOTORI - ซากะ - โทสึ เอาท์เล็ต
ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - นางาซากิ - เฮ้าส์เทนบอช - ช็อปปิ้งเท็นจิน
ราคา      66,900.-             Download...รายการทัวร์
 
ญี่ปุ่น เกาะโอกินาวา 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG) 
เดินทางวันที่ 7 - 12 ตุลาคม 2558
เมืองนาฮา - เกาะโอกินาวา - ศาลเจ้าชินโต นามิโนอูเอะ - ปราสาทชูริ 
ถนนนานาชาติ - หน้าผามันซาโมะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ 
ชมการแสดงปลาโลมา - อิออนมอลล์โอกินาว่าไรคอม 
ร่วมเทศกาลชักคะเย่อโอซึนะฮิกิ - นาฮา - กรุงเทพฯ

ราคา 39,900 บาท           
Download...รายการทัวร์
   เที่ยวญี่ปุ่นกับรายการสุดพิเศษฉลองเทศกาลสงกรานต์
ทาคายาม่า - โตเกียว 6 วัน
สายการบินไทย
วันที่ 9 - 15 เมษายน 2558
เมืองคารุอิซาว่า - ภูเขาไฟอาซามะ - ทุบเขาโอนิโอชิดาชิ
ช้อปปิ้งย่านคารุอิซาวะ ปรินซ์ ช้อปปิ้ง พลาซ่า - หมู่บ้าน
มรดกโลกชิราคาวาโกะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ 
เมืองทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า - สะพาน Nakabashi
ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - พิพิธภัณฑ์เกี้ยวโบราณ - ภูเขาไฟฟูจิ
หมู่บ้านโอชิโนฮักไก - โตเกียว -วัดอาซากุสะ - ย่านชินจูกุ
โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
ราคา 68,900 บาท

   เที่ยวญี่ปุ่น ฉลองสงกรานต์
โตเกียว 5 วัน
สายการบินไทย
วันที่ 12 - 16 เมษายน 2558
นาริตะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอะชิ - หุบเขาโอวาคคุดานิ - ช้อปิ้ง
โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮักไก - โตเกียว
ชินจูกุ - สวนดอกไม้ โชวะ คิเน็น ปาร์ค - วัดอาซากุสะ - เมืองซาวาระ - วัดนาริตะซัง - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ราคา 59,900 บาท
Current Pageid = 9