Website Banner
 
   ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศ
ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ " ดินแดนอาทิตย์อุทัย " หมู่เกาะที่ทอดตัวยาวมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู และมีเกาะใหญ่น้อยอีกกว่า 6,800 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น มีจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด (Prefecture) แบ่งเป็นเมืองต่างๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมือง โดยมีโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า

ภูมิอากาศและฤดูกาล
ภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของประเทศที่ทอดตัวเป็นแนวยาว ทางเหนือ คือ เกาะฮอกไกโด มีอากาศหนาวจัดเกือบทั้งปี มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางใต้ คือคิวชูและโอกินาวาจะมีสภาพอากาศแบบเมืองร้อน และฝนตกชุกในฤดูฝน
ญี่ปุ่นมี 4 ฤดูกาล คือ
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูที่สวยงาม ดอกไม้บานสะพรั่ง คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ และเป็นช่วงเปิดเทอม ช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม (29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม) เป็นช่วง Golden Week ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วงต้นฤดูร้อนจะมีฝนตกแทบทุกวันประมาณ 3-4 สัปดาห์ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอากาศร้อนชื้น และเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนฤดูร้อน กิจกรรมที่นิยมกันมากที่สุดคือ การพักผ่อนตามชายหาด อาบแดด และแคมปิ้ง ในช่วงนี้ชาวญี่ปุ่นนิยมส่งการ์ดถึงกันและกันเพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูนี้ ซึ่งการ์ดนี้เรียกว่า Shochu mimai

ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นฤดูที่แสนโรแมนติก ใบไม้สีเขียวสีแดงค่อยๆร่วงหล่นในบริเวณทั่วไป และฤดูนี้ยังเป็นช่วงชองการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนอีกด้วย ในฤดูนี้จะมี 1 วันที่พระอาทิตย์ส่องแสงยาวนานที่สุด ซึ่งเรียกว่า Geshi

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ในช่วงนี้ภูมิภาคทางเหนืออย่าง ฮอกไกโด โตโฮกุ อากาศจะหนาวเย็นมากและมีหิมะตกหนัก แต่ในฤดูนี้มีเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดคือ ปีใหม่ คนในครอบครัวจะฉลองกันด้วย “บะหมี่ข้ามปี” หรือที่เรียกว่า Toshikoshi soba (ถือกันว่าบะหมี่นี้แทนความมีอายุยืน เพราะมีลักษณะเป็นเส้นยาว) และรอคอยฟังเสียงระฆังต้อนรับปีใหม่ ผู้ที่ตีระฆังนี้คือ พระและจะตีทั้งหมด 108 ครั้ง เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า คนเราจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ 108 อย่าง โดยเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆ เมื่อตีครบจำนวนจะเท่ากับว่า เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีๆ

สกุลเงิน
ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน เงิน 100 เยน 
เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ
ธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน


  คำถามที่ถามบ่อย
1. จะชมซะกุระในญี่ปุ่นได้ช่วงไหน
คำตอบ
ในฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ดอกซากุระมักจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคมและเมษายนของปี หรืออาจจะเป็นช่วงสงกรานต์ในบริเวณทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ทุกๆ ปีกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะพยากรณ์ช่วงเวลาที่ดอกซากุระผลิดอก และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต้ เรื่อยขึ้นไปทาง
ภาคเหนือ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ช่วงเวลาที่ระบุจึงเป็นเพียงการประมาณการณ์ เนื่องจากไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า ดอกซากุระจะบานเมื่อไร ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ใน 1 ปี ดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
 
2. ใบไม้แดงจะเริ่มชมได้แถบไหน และเมื่อไร
คำตอบ
ตามปกติ ใบไม้แดงจะเริ่มเปลี่ยนสีจากภาคเหนือลงสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาภาคตะวันออก ต่อไปภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม กระทั่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หากอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป จะเที่ยวชมได้ตามสวนสาธารณะ วัด และศาลเจ้า ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ หรือตามวนอุทยานแห่งชาติ เช่นแถบนิกโก้ ทะเลสาบโทวะดะ และแถบที่ราบสูงเทือกเขานอกเมือง
ชมรายละเอียดของจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีได้
 
3. ไปชมภูเขาฟูจิที่ไหนและอย่างไร
คำตอบ
ภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร บริเวณที่จะชมทิวทัศน์ได้ชัดมีหลายที่ ทั้งเมืองรอบๆ เขตอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ และรอบทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ทะเลสาบยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมะโตะสุโกะ โชจินินโกะ ไซโกะ รอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเดินทางไปโดยรอบได้ด้วยรถไฟสายโอดะคิว และผู้ที่สนใจไต่ภูเขาไฟฟูจิ ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ภูเขาฟูจิเปิดให้ขึ้นไปปีนเขาเที่ยวชมในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี และจากสถานีคะวะงุจิโกะ จะมีบริการรถบัสประจำทางไปถึงสถานีชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
 
4. ในฤดูร้อนจะชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ได้ที่ไหน และช่วงเวลาใด
คำตอบ
ที่เกาะฮอกไกโดจะมีเมืองฟุระโนะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองซัปโปโร จะกลายเป็นทุ่งดอกไม้สีม่วงลาเวนเดอร์สวยงามมาก ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูร้อนที่เย็นสบายและสวยงาม
 
5. อยากไปสัมผัสหิมะควรไปที่ไหนบ้าง
คำตอบ
หิมะตกในฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์) ฤดูหนาวมีเทศกาลประจำฤดูตามเมืองต่าง ๆ และการประดับไฟ เช่นเทศกาลหิมะที่เกาะฮอกไกโดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลประดับโคมไฟที่ปราสาทฮิโระซะกิ (Hirosaki) และเทศกาลคะมะกุระ (Kamakura) ที่เมืองโยะโกะเตะ (Yokote) จังหวัดอะกิตะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระท่อมหิมะยามราตรีที่สวยงามน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในฤดูหนาวเช่น การเล่นสกี สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิลและการเล่นเพลิดเพลินกับหิมะ

สามารถดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ที่  
www.yokosojapan.org
 
SKADIA TRAVEL 

สัมผัสความหนาวที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเส้นทางใหม่ 
 
Japan 
มั่นใจในคุณภาพและบริการโดยทีมงานมืออาชีพ
รายการญี่ปุ่นบริษัทสกาเดีย เทรเวิล จัดทำเองไม่จอยใคร

รายการใหม่ ซากิโดริ ชมซากุระก่อนใครๆ 5 วัน(TG) 
Sakidori Sakura 5 d.
คณะแรก   วันที่ 28 ก.พ.-04 มี.ค.2558
คณะสอง   วันที่ 04-08 มี.ค.2558

เพียง 2 คณะเอง รีบจองด่วน เพียง 20 ท่านต่อกรุ๊ปเท่านั้น
* ถ่ายรูปคู่กับ "คะวะซุซากุระ"
* เดินเล่นในทุ่ง Nonahana ดอกไม้สีเหลืองบานเต็มทุ่ง
* ถ่ายรูปคู่ ภูเขาไฟฟูจิ แบบพาโนราม่า จากการล่องเรือในทะเลสาบอาชิ
* สัมผัสความหวานสดๆ ของ สตอเบอรี่ จากต้น
* อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟต์ปู พร้อม ออนเซ็นสไตล์แบบญี่ปุ่น
* ลิ้มรส สุดยอด ราเม็ง แห่งโยโกฮาม่า
* หัวหน้าทัวร์ดูแลทั่วถึง เพราะกรุ๊ปไม่ใหญ่
ราคา 45,900 บาท    ON BUS

 
เกาะคิวชู

*ให้ท่านแต่ง "ชุดกิโมโน" เดินชมความงามรอบๆ "Kushima Castle" *

*เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันสวยงาม บนเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ *
*เยือนปราสาทคุมาโมโต้ พร้อมชมดอกซากุระบาน *
*เก็บสตรอเบอร์รี่ลูกโต หวานฉ่ำ สดๆ จากไร่ *

ราคา 49,900 บาท
เมืองท่าโบราณ Mojiko Retro Town เมืองสถาปัตยกรรม แบบตะวันตก
ชมบ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ชมประสาทโคคูระ
Tanga Market ร้านค้า 220 ร้านทั้งอาหารทะล ชา ผลไม้ และของฝาก
เมืองยุฟุอินชมทะเลสาบน้ำอุ่นคิรินโกะ
พักโรงแรม Suginoi Hotel พร้อมสนุกกับ สวนน้ำ Aqua Garden
ชมหลากหลายการแสดงแสงสี แช่ออนเซ็นพร้อมชม Night View อันสวยงามในโรงแรม
ประทับใจกับความงามแห่งปราสาท คุมาโมโต้
สนุกกับการช้อปปิ้ง ณ เมืองแฟชั่น ฟุกุโอกะ

 เพียงคณะเดียว 21 - 26 เม.ย. 58 (เดินทางได้แน่นอน)
ราคา 55,900 บาทฮอกไกโด

* ย้อนวัยเด็กที่โดราเอม่อนสกายพาร์ค *
* ล่องเรือสัมผัสความงามที่ ทะเลสาบโทยะ *
* ชมวิวสวยติดอันดับโลกที่ MT. Hakodate *
* Goryukaku ป้อมรูปดาวที่ถูกจัดให้เป็นโบราณสถานพิเศษ *
* เดินเที่ยว ตลาดเช้า เมืองฮาโกดาเตะ *
* ชม "คลองโอตารุ" คู่กับโกดังท่าเรือ ภาพสัญลักษณ์อันแสนคลาสสิค *
* พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และ โรงงานผลิตเครื่องแก้ว แห่งเมืองโอตารุ *
* Ishiya Chocolate Factory อันเลื่องชื่อ *
* เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง ณ outlet Mall *

เพียง คณะเดียว  16-21 เมษายน 2558

ราคา 59,900 บาท

 

 OKINAWA
เตรียมพบกับโอกินาว่า บินตรงโดยสายการบินไทย
เร็วๆ นี้
จริงหรือไม่

โอกินาว่า เมืองที่ชาวญี่ปุ่นอยากไปอยู่มากที่สุด
โอกินาว่า เมืองที่พลเมืองอายุยืนที่สุดในโลก
โอกินาว่า เมืองที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลก

กับ 5 บริษัททัวร์ผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญโอกินาว่า
OKINAWA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (TG)
กรุงเทพ - เมืองนาฮา เกาะโอกินาว่า - สวนโอกินาว่าเวิลด์ -
ชมถ้ำเกียวคุเซนโด- ศาลเจ้านามิโนะอูเอะ - ปราสาทชูริ -ช้อปปิ้งที่ถนนนานาชาติ "โคคุไซโดริ" -โรงกลั่นเหล้าอาวาโมริ -หน้าผามันซาโมะ - เทศกาลดอกซากุระ เขาโมโตบุ ยาเอดาเคะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ - อ่าวตันชาเบย์ -แหลมซัมปะ - ปราสาทซาคิมิ - อเมริกัน วิลเลจ - ห้างเมกกะดอนกี้โฮเต้
คณะเดียว วันที่ 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2558

เตรียมพบกันเร็วๆ นี้   รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน
SAPPORO SNOW FESTIVAL 2015  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  3-8 / 5-10 / 6-11 / 7-12  กุมภาพันธ์   2558
ชิโตเซ่ - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
Kamui Ski Links - หุบผาโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ 
เมืองอะบาชิริ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ
ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล -หอนาฬิกา - สวนโอโดริ 
เทศกาลหิมะนานาชาติ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร - ทานูกิโคจิ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคาเริ่มต้น    69,990 บาท         Download...รายการทัวร์

 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  5  วัน 3 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง    18 - 22  กุมภาพันธ์  2558
ชิโตเซ่ - โดเรเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองอาซาฮิคาว่า 
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - Kamui Ski Links - โอตารุ - คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว -โรงงานช็อกโกแลต 
ซัปโปโร- ศาลเจ้าซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา
สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคา    51,990 บาท                Download...รายการทัวร์
 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  3 - 8  มีนาคม  2558
ชิโตเซ่ - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว -ริวสึทซึ สกี รีสอร์ท
ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - โนโบริเบ็ทสึ
หมู่บ้านไอนุ - เมืองซัปโปโร - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคา    56,990 บาท                Download...รายการทัวร์
 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  5 วัน 3 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  3 - 7   เมษายน  2558
ชิโตเซ่ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว -ริวสึทซึ สกี รีสอร์ท - ทะเลสาบโทยะ 
ภูเขาอุสุ - โชวะชินซัน แบร์พาร์ค - มิตซุยเอาท์เล็ต - ซัปโปโร 
โรงงานช็อกโกแลต - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคา    54,990 บาท                Download...รายการทัวร์

 
รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง    9 - 14   เมษายน  2558
ชิโตเซ่ - โดเรเอม่อนสกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านไอนุ 
จิโกกุดานิ - ภูเขาอุสุ - โชวะชินซัน แบร์พาร์ค - คิโรโะ สกี รีสอร์ท 
โอตารุ -คลองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 
โรงงานช็อกโกแลต  - ซัปโปโร- ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาล 
หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคา    66,990 บาท                Download...รายการทัวร์


 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   10 - 15 // 11 - 16   เมษายน  2558
ชิโตเซ่ - โดเรเอม่อนสกายพาร์ค - อาซาฮิคาว่า - คามิกาว่า
คามิกาว่าไอซ์ พาวิเลียน - โซอุนเคียว - ยอดเขาคุโรดาเกะ 
(นั่งกระเช้า) - น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - เมืองนิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า 
เมืองฟูราโน่ - โอตารุ -คลองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต  - ซัปโปโร
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคา    72,990 บาท                Download...รายการทัวร์
 
 รื่นเริงหรรษาชิสึโอกะ  6 วัน 3 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง    27  มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  2558
ฮาเนดะ - เมืองคามาคุระ - พระพุทธรูปไดบุตสึ - หุบเขาโอวาคุดานิ
เมืองนุมาสึ - ร้านขายชา - เยติ สกี รีสอร์ท - เมืองชิมิสุ 
ท่าเรือชิมิสุ (ขึ้นเรือเฟอร์รี่) - ท่าเรือโทอิ - เมืองนากาโอกะ 
สวนสตรอเบอร์รี่ - โรงงานยาคูลท์ - โกเทมมะ  พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - พระราชวังอิมพีเรียล - ฮาราจูกุ

ราคา    54,990 บาท                Download...รายการทัวร์
   รื่นเริงหรรษาชิสึโอกะ  6 วัน 3 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง    18-23 ก.พ. / 3-8  มี.ค. 58
                   3- 8 / 10-15  เม.ย. 58

ฮาเนดะ - เมืองคามาคุระ - พระพุทธรูปไดบุตสึ - หุบเขาโอวาคุดานิ
เมืองนุมาสึ - โรงงานยาคูลท์  - เยติ สกี รีสอร์ท - เมืองชิมิสุ 
ท่าเรือชิมิสุ (ขึ้นเรือเฟอร์รี่) - ท่าเรือโทอิ - เมืองนากาโอกะ 
ร้านขายชา - สวนสตรอเบอร์รี่ - โกเทมมะ  พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - พระราชวังอิมพีเรียล - ฮาราจูกุ

ราคาเริ่มต้น    54,990 บาท        Download...รายการทัวร์

 
 รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง    9 - 14   เมษายน   2558
ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาโซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เบปปุ - จิโกกุ เมกุริ
ภูเขาไฟอะโสะ - เมืองคุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้
ท่าเรือชิมาบาร่า  (ขึ้นเรือเฟอร์รี่) - เมืองนางาซากิ - เฮ้าส์เทนบอช
เมืองฟุกุโอกะ - คาเเนล ซิตี้ - ย่านเท็นจิน - ฟุกุโอกะ  


ราคา        59,990  บาท       Download  รายการทัวร์
  

 Big...Ski Resort Hokkaido - Sapporo 5 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     20 - 24   กุมภาพันธ์  2558
ชิโตเซ่ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรก "จิโกกุดานิ" - นั่งกระเช้าสู่ 
ยอดเขา"โชวะชินซัง" - ทะเลสาบโทยะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า 
ช้อปปิ้งเรร่า เอ้าทเลท - สวนโอโดริ - ซัปโปโร - ชิโตเซ่ 

ราคา   49,900.-                  Download...รายการทัวร์
 
 Big...Sounkyo - Ice Breaker 6 Days 
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง    26  กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม  2558 
ชิโตเซ่ - คุชิโร่ - หมู่บ้านนกกระเรียน - ทะเลสาบอะคัง - หมู่บ้านไอนุโกตัน  
Lake Akan Hyojou Fastival - เทศกาลแกะสลักน้ำเเข็ง - ทะเลสาบมาชู 
ล่องเรือตัดน้ำเเข็ง"ออโรร่า" - อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง - น้ำตกริวเซย์และกิงกะ 
Sounkyo Hyubaku Festival เทศกาลแกะสลักน้ำเเข็งโซอุนเคียว 
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - ซัปโปโร - โอตารุ 
โรงงานเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตึกรัฐบาลเก่า 
สวนสาธารณะโอโดริ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ - ชิโตเซ่

ราคา    56,900.-                    Download...รายการทัวร์
 
 Big...Sounkyo Hokkaido - Sapporo 6 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     11 - 16 / 12 - 17  เมษายน   2558
ชิโตเซ่ - ซัปโปโร - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน 
โซอุนเคียว - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต 
ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  
พิพิธภัณฑ์เบียร์ - หอนาฬิกาโบราณ - ตึกรัฐบาลเก่า - สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านไอนุ
โนโบริเบ็ตสึ - จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี
สีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - ชิโตเซ่ 

ราคาเริ่มต้น  69,900.-              Download...รายการทัวร์
  
 Big...Japan Alps Re - Route 7 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     14 -20  เมษายน   2558
นาริตะ - โตเกียว - อิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน - วัดอาซากุซะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 
โกเทมบะ พรีเมียมเอ้าเลท - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 
หุบเขาโอวาคุดานิ - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - เจเเปน เเอลป์ - โกิซ่าว่า 
เขื่อนคุโรเบะ - กำแพงหิมะ(Snow Wall) - มูดรโดะ - โทยามะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า - อิสระช้อปปิ้ง

ราคา   75,900.-                Download...รายการทัวร์
  
 Big...Japan in Love 6  Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     10 - 15   เมษายน   2558
ฟุกุโอกะ - เฮ้าส์เทนบอช - สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ - นางาซากิ
Glover Garden - ไชน่าทาวน์ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟุอิน
บ่อน้ำแร่สีเลือด - เปบปุ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟู - ช้อปปิ้งย่านเทนจินมอลล์ 
ช้อปปิ้ง Marinoa City - ช้อปปิ้ง Canal City - ฟุกุโอกะ 

ราคา   65,900.-                Download...รายการทัวร์
 
 Big...Japan in Love Special 7  Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     12 - 18   เมษายน   2558
ฟุกุโอกะ - บ่อน้ำแรสีเลือด - บ่อทะเลเดือด -  หมู่บ้านยูฟุอิน - OTOP CENTER
เปบปุ - อาบทรายร้อน - อาบน้ำแร่ "อ็องเซ็น" - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ 
ชิมสตอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้ง โทสึ พรีเมี่ยม เอาท์เลท - ซางะ - เมืองคันซะกิ 
สวนแห่งประวัติศาสตร์โยชิโนะการิ - เมืองทาเคโอะ - สวน Keishuen Garden
เมืองคะชิมะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - เมืองซาเซโบะ - ฮูสเทนบอช (ตลอดทั้งวัน)
ซาเซโบะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟู - ช้อปปิ้งย่านเทนจินมอลล์ - Canal City  
ฟุกุโอกะ 

ราคา   72,900.-                Download...รายการทัวร์
  
 Big...Paradise 6 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     9 - 14 // 12 - 17   เมษายน   2558
นาโงย่า - ทาคายามา - ชิราคาว่า ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 
ซันมาชิซูจิ - ตลาดเช้า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท
ฟูจิ ชั้น 5 - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
โตเกียว - วัดอะซากุซะ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ง '' ชินจุกุ '' 
หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดีสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดีสนีย์ - นาริตะ - อิสระช้อปปิ้ง
ราคาเริ่มต้น    66,900.-                Download...รายการทัวร์
  
 Big..Japan Super 6 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง   11 - 16  // 14 - 19 เมษายน 2558 
30 เมายน - 05 พฤษภาคม 2558 // 05 - 10 พฤษภาคม 2558
โอชาก้า - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - รถไฟหัวกระสุน 
" ชินคันเซน" - นาโกย่า  ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ - ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ 
เอ้าเลท - ฟูจิชั้น5 - โตเกียว - อาชากุซะ - ชัอปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ
วัดนาริตะชัง - ห้างอิออน
ราคาเริ่มต้น    58,900.-        Download...รายการทัวร์
 
 Big..Japan Best 6 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง  10 - 15 // 13 - 18 เมษายน 2558 
01 - 06 // 15 -20 พฤษภาคม // 27พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2558
28 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2558 
โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า  
รถไฟหัวกระสุน''ชินคันเซ็น'' - ทะเลสาบฮามานา -วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ - ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ 
เอ้าท์เลท - ฟูจิช้น 5 - โอชิโนะ - ฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุสะ
 ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระพักพ่อนตามอัธยาศัย - อิสระช้อปปิ้ง ''ชินจูกุ'' หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี - ชมการแสดงพลุ
และขบวนอิเลคทริค พาเหรด - วัดนาริตะซัง - ห้างอิออน
ราคาเริ่มต้น    55,900.-                        
 Download...รายการทัวร์

 
 Big..Japan Inter 6 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง  30 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2558 
29 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2558 
นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท - ฟูจิชั้น 5 - ทะเลสาบฮามานะ 
รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - นาโกย่า - ช้อปปิ้งนาโกย่า - นาโกย่า 
เกียวโต - คินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่าง
ซินไซบาซิ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - ช้อปปิ้งซินไซบาชิหรือเลือกซื้อทัวร์
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  
ราคาเริ่มต้น 53,900.-                               Download...รายการทัวร์

Current Pageid = 22