Website Banner
 
SKADIA TRAVEL 

สัมผัสความหนาวที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเส้นทางใหม่ 
 
Japan 
มั่นใจในคุณภาพและบริการโดยทีมงานมืออาชีพ
รายการญี่ปุ่นบริษัทสกาเดีย เทรเวิล จัดทำเองไม่จอยใคร

รายการใหม่ 
  ญี่ปุ่น เกาะโอกินาวา 6 วัน 4 คืน
บินตรงสู่เกาะโอกินาว่าโดยสายการบินไทย (TG) 
ทริปเดียวเท่านั้น  วันที่ 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 59

เมืองนาฮา - เกาะโอกินาวา - ศาลเจ้าชินโต นามิโนอูเอะ - ปราสาทชูริ 
ถนนนานาชาติ - หน้าผามันซาโมะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ
ชมการแสดงปลาโลมา - อิออนมอลล์โอกินาว่าไรคอม
- นาฮา - กรุงเทพฯ
พบกันเร็วๆนี้
  
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
 
โดยสายการไทย  (TG)  
วันเดินทาง   5 - 10  เมษายน  2559
ชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ -บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ - ถนนโกคุราคุ - ทะเลสาบโทยะ 
ภูเขาอุสุ - โชวะชินซันแบร์ พาร์ค - นิเซโกะ - นิเซโกะมิลค์โคโบะ - โอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองซัปโปโร 
ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - มิตซุยเอาท์เลท - ชิโตเซ่
ราคา     64,990.-              Download...รายการทัวร์
  
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
โดยสายการไทย  (TG)  
วันเดินทาง  13 - 18  เมษายน     2559
ชิโตเซ่ - โดราเอม่อน สกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ -  จิโกกุดานิ - บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ 
ถนนโกคุราคุ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ - โชวะชินซันแบร์ พาร์ค - นิเซโกะ -โอตารุ    
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต 
เมืองซัปโปโร -ศาลเจ้าฮอกไกโด - มิตซุยเอาท์เลท - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา 
สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่
ราคา     68,990.-                 Download...รายการทัวร์
  
 รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน (TG) 
เดินทางวันที่  12 - 17  เมษายน 2559
ฟูกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เบปปุ - จืโกกุ เมกุริ 
อะโสะฟาร์มแลนด์ (เก็บสตรอเบอร์รี่) - เมืองคุมาโมโต้ - ย่านชิโมโตริ
ท่าเรือคุมาโมโต้ - ท่าเรือชิมาบาร่า(ขึ้นเรือเฟอร์รี่) - เมืองนางาซากิ 
ทุ่งพิงค์มอส - เฮ้าส์เทนบอชศาลเจ้ายูโทคุเมืองฟุกุโอกะ - คาแนล ซิตี้  - ย่านเท็นจิน
ราคา  64,990                Download...รายการทัวร์

 
 รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ ฮอกไกโด   6 วัน 4 คืน
โดย สายการบินไทย (แบบเช่าเหมาลำ)   โปรแกรม 1
วันที่เดินทาง 11 - 16 เมษายน 2559
อาโอโมริ - หมู่บ้านเนบุตะ - ปราสาทฮิโรซากิ - สวนสาธารณะฮิโรซากิ
สถานีอาโอโมริ - สถานีฮาโกดาแตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ 
โกดังอิฐแดง - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ท่าเรือฮาโกดาเตะ - ท่าเรือโอมะ - โฮโทเคะกาอุระ 
เมืองมุทสึ - ลำธารโออิราเซะ - สวนสตรอเบอร์รี่ - กำแพงหิมะฮักโกดะ 
ภูเขาไฟฮักโกดะ - ตลาดอาโอโมริ - พิิธภัณฑ์หุ่นโคมไฟกระดาษ - A Factory 
อาโอโมริ - กรุงเทพฯ 

ราคา       59,900 .-                   Download...รายการทัวร์

 
 รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ ฮอกไกโด   6 วัน 4 คืน
โดย สายการบินไทย (แบบเช่าเหมาลำ)  โปรแกรม 2
วันที่เดินทาง 11 - 16 เมษายน 2559
อาโอโมริ - สถานีอาโอโมริ - สถานีอาโกดาเตะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ภูเขาฮาโกดาเตะ
ย่านโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดง - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - สถานีฮาโกดาเตะ 
สถานีอาโอโมริ - เมืองอาโอโมริ - สวนสตรอเบอร์ี่ - ภูเขาไฟฮักโกดะ 
กำแพงหิมะฮักโกดะ - ลำธารโออิราเซะ - ปราสาทฮิโรซากิ - สวนสาธารณะฮิโรซากิ 
หมู่บ้านเนบุตะ - ตลาดอาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์หุ่นโคมไฟกระดาษ - A Factory 
อาโอโมริ - กรุงเทพ

ราคา        59,900 .-                   Download...รายการทัวร์

 
  รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ ฮอกไกโด   6 วัน 4 คืน
โดย สายการบินไทย (แบบเช่าเหมาลำ) โปรแกรม 3
วันที่เดินทาง 11 - 16 เมษายน 2559
อาโอโมริ -  ภูเขาฮักโกดะ - กำแพงหิมะฮักโกดะ - สวนสตรอเบอร์รี่
ลำธารโออิดาเซะ - 
หมู่บ้าน เนบุตะ - ปราสาทฮิโรซากิ - สวนสาธารณะฮิโรซากิ 
ท่าเรืออาโอโมริ - ท่าเรืออาโกดาเตะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ 
โกดงอิฐแดง - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ 
สถานีฮาโกดาเตะ - สถานีอาโอโมริ - เมืองอาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์หุ่นโคมไฟกระดาษ 
ตลาดอาโอโมริ - A Factory - อาโอโมริ - กรุงเทพฯ

ราคา        59,900 .-                   Download...รายการทัวร์

 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน (ชมซากุระ)
โดยสายการไทย  (TG)  
วันเดินทาง     29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559
ชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ทสึ  - จิโกกุดานิ  - เมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง  
ที่ทำการไปรษณีย์เก่าสมัยเมจิ - ภูเขาฮาโกดาเตะ  - ป้อมดาวโกเรียวดาคุ(ชมซากุระ) 
ย่านโมโตมาจิ  - โนโบริเบ็ทสึ  - ถนนโกคุราคุ - โรงงานช็อกโกแล็ต - โอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภณฑ์เครื่องแก้ว - คลองโอตารุ  ซัปโปโร
ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - สถานี JR ซัปโปโร 
มิตซุยเอาท์เลท - ชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
ราคา     63,990.-                 Download...รายการทัวร์
 
 BIG... SOUNKYO HOKKAIDO - SAPPORA  6วัน4คืน 
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   8 -13  / 10 -15   เมษายน   2559
ซัปโปโร - Doraemon Sky Park - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน - โชอุนเคียว - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - บิเอะ - สระมรกต Blue Pond
ฟูราโน่ - โรงงานชีส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง Ningle Terrace  - โอตารุ 
คลองโอตารุ - โรงงานเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต
ถนนย่านทานุกิโคจิ - ตลาดปลา - อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ
สวนโอโดริ -  มิตซุยเอ้าท์เล็ต -  สนามบินชิโตเซ่ - กรงุทเพฯ
ราคา     72,900.-       Download...รายการทัวร์

 
 BIG...HOKKAIDO - ROMANTIC 
HOKKAIDO - HAKODATE - OTARU - SAPPORO 6 D 4 N
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   10 -15   เมษายน   2559
ชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ตสึ - หมู่บ้านนินจา จิไดมูระ - หุบเขานรก "จิโกกุดานิ" 
ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ - ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ - ฮาโกดาเตะ
ย่านโมโตมาชิ - อาคารอัฐสีแดงคาเนะโมริ - สถานีกระเช้า ไฟฟ้า - ตลาดเช้าเมือง
ฮาโกดาเตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ว่าการ
รัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนสาธารณะโอโดริ - มิตซุยเอ้าทเลท
สนามบินชิโตเซ่ - กรงุทเพฯ
ราคา     68,900.-       Download...รายการทัวร์

  
 BIG...Japan in Love 6 วัน 4 คืน 
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   8 -13  เมษายน   2559
ฟุกุโอกะ - เฮ้าส์เทนบอช - สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - นางาซากิ
GLOVER GARDEN - โบสถ์คาทอลิกโออูร่า - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้
เก็บสตรอเบอร์รีผลโต - ภูเขาไฟอะโสะ - ช้อปปิ้ง Mt. Aso Super Ring
หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อน้ำแร่สีเลือด - เปบปุ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟู 
ช้อปปิ้งย่านเทนจินมอลล์ - MARINOA CITY - CANAL CITY - ฟุกุโอกะ - กรงุทเพฯ
ราคา     68,900.-       Download...รายการทัวร์

  
 BIG...Japan Best 6 วัน 4 คืน 
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   8 -13  / 13 -18   เมษายน   2559
โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า - รถไฟหัวกระสุน
"ชินคันเซ็น" - ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด
ในทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท - เก็บสตรอเบอร์รี่ - ฟูจิ ชั้น 5 
โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระตามอัธยาศัย
วัดนาริตะซัง - ห้างอิออน - กรงุทเพฯ
ราคา     69,900.-       Download...รายการทัวร์
 
 WELCOME TO JAPAN FIRST TIME 
เดินทางโดยสายการบินเจเปนแอร์ไลน์ (JL)
วันที่เดินทาง 19 - 25   มีนาคม 2559 
สนามบินคนไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  - เมืองกิฟุ 
ตลาดเช้าทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ 
เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ (หรือผลไม้ตามฤดูกาล) 
ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ - ออนเซน - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  - มหานครโตเกียว 
วัดอาซะกุซ่า - ถนนนาคามิเสะ ชมวิวแบบพาโนราม่า 360 องศา  ณ โตเกียว สกายทรี
อิสระเต็มวัน - ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
ราคา 58,800.-                         Download...รายการทัวร์

 
 DISCOVER HASHIMA ISLAND & SUKURA IN KYUSHU 
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
วันที่เดินทาง  25 - 30 มีนาคม 2559
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองซากะ - ชมเทศกาลดอกซากุระ ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน
เมืองนางาซากิ - เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ - เกาะฮาชิมะ - เมืองคุมาโมโต้ 
ปราสาทคุมาโมโต้ - เมืองมิยาซากิ - ช่องแคบทาคาจิโฮะ - เมืองยูฟูอิน - เมืองเบปปุ 
ออนเซน - เมืองฟุกุโอกะ - อิสระเต็มวัน - สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพ

ราคา 56,800.-                   Download...รายการทัวร์

  
 WELCOME HARU SUKURA IN KYUSHU 
 เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)
วันที่เดินทาง 25 - 30 มีนาคม 2559

สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองซากะ - สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน - เมืองนางาซากิ 
เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ - เมืองนางาซากิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาอินาสะ
เพื่อชมเมืองนางาซากิยามค่ำ - ออนเซน - เมืองคุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ 
ภูเขาดาอิคันโบะ - เมืองยูฟูอิน - เมืองฟุกุโอกะ - ช็อปปิ้งย่านเทนจิ - ออนเซน

ฟุกุโอกะ - กรุงเทพ
ราคา  55,900.-                       Download...รายการทัวร์

 
 SONGKRAN IN HOKKAIDO  
เดินทางโดยสายการบิน ไทย (TG)
วันที่เดินทาง  10 - 15 เมษายน 2559 
สนามบินชิโตเซะ - อะซาฮิคาว่า - พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ - เมืองคามิคาวะ 
ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน - โซอุนเคียว - ออนเซน - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเคะ
น้ำตกริวเซอิ และ น้ำตกกิงกะ - เมืองซัปโปโร  - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - เมืองโนโบริเบ็ทสึ หมู่บ้านนินจาดาเตะ สวนหมีโชวะชินซัง  - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) เมืองซัปโปโร - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ
ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและโรงงานเครื่องแก้ว - คิตาอิจิ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ 
ย่านดังทานุกิโคจิ - สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ

ราคา  64,800.-    Download...รายการทัวร์

 
 J02_2  PANORAMA 6 D 4 N 
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   มกราคม - มีนาคม  2559
โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ทะเลสาบฮามานะ
หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - สวนสตรอเบอร์รี่ - FUJITEN SKI RESORT - ทะเลสาบ
ยามานาคะโกะ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอดาวาระ - นั่งรถไฟ
ชินคันเซ็น (โอดาวาระ - ชินจูกุ) - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว
หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - วัดอะซะกุซ่า - ช้อปปิ้งห้างอิออน 
นาริตะ - กรงุทเพฯ
ราคาเริ่มต้น    52,900.-      Download...รายการทัวร์
  
 J05_4 TAKAYAMA HERITAGE 6 D 4 N 
เดินทางโดยสายการบินไทย   (TG) 
วันที่เดินทาง   26 -31  มีนาคม   2559
เมืองนาโกย่า - กุโจ - ทำอาหารจำลอง - หมู่บ้านชิราคาว่า - ทาคายาม่า
ออนเซ็น - ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ไร่วาซาบิ 
มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - สวนสตรอเบอร์รี่ - FUJI SKI RESORT 
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท - ทะเลสาบยามานาคาโกะ - ออนเซ็น - คาวาโกเอะ 
วัดคิตาอิน - ถนนคาชิย่าโยโกะโซ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สวนอาสุกะยามะ
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - วัดอาซากุซ่า - นาริตะ - กรงุทเพฯ
ราคา    58,900.-                       Download...รายการทัวร์

 
J07_2 MORNING KYUSHU  6 D 4 N 
เดินทางโดยสายการบินไทย   (TG) 
วันที่เดินทาง   26 - 31  มีนาคม    2559
ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ร้านสตาร์บัค สาขาดาไซฟุ - โออิตะ - หมู่บ้านยูฟูอิน
เบปปุ - อาบทรายร้อน - ออนเซ็น - บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ - คุมาโมโต้ 
ปราสาทคุมาโมโต้ - ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น - ช้อปปิ้งคุมาโมโต้ (SHIMOTORI)
ซากะ - โทสึ เอาท์เล็ต - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - เฮ้าส์เทนบอช (ครึ่งวัน) - ฟุกุโอกะ 
ช้อปปิ้งเท็นจิน -  กรงุทเพฯ
ราคา    60,900.-      Download...รายการทัวร
 
 J04_6 HOKKAIDO SPRING  6 D 4 N 
เดินทางโดยสายการบินไทย   (TG) 
วันที่เดินทาง   1 - 6   เมษายน    2559
                      15 -20  เมษายน  2559
                      9 - 14 , 11 -16 , 14 - 19   เมษายน   2559

ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ร้านสตาร์บัค สาขาดาไซฟุ - โออิตะ - หมู่บ้านยูฟูอิน
เบปปุ - อาบทรายร้อน - ออนเซ็น - บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ - คุมาโมโต้ 
ปราสาทคุมาโมโต้ - ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น - ช้อปปิ้งคุมาโมโต้ (SHIMOTORI)
ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทสึ เอาท์เล็ต - เฮ้าส์เทนบอช (ครึ่งวัน) - ฟุกุโอกะ 
ช้อปปิ้งเท็นจิน -  กรงุทเพฯ
ราคาเริ่มต้น    58,500.-      Download...รายการทัวร์
 
 J05_5  TAKAYAMA HERITAGE 6 D 4 N 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง 10 - 15  เมษายน 2559
นาโกย่า - กุโจ - ทดลองทำอาหารจำลอง - หมู่บ้านชิราคาว่า - ทาคายาม่า - ออนเซ็น 
ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ไร่วาซาบิ(Soft Cream Wasabi) 
มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้ 5 
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท - ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ออนเซ็น 
คาวาโกเอะ - วัดคิตาอิน - ถนนคาชิย่าโยโะโช - โตเกียว -ช็อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว 
วัดอาซากุซ่า - ห้างอิออน - นาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ 

ราคา    71,500.-                Download...รายการทัวร์
  
 J16_1  TAKAYAMA JAPAN ALPS  6 D 4 N  
โดยสายกรบิน ไทย (TG) 
วันที่เดินทาง 15 - 20  เมษายน   2559

นาโกย่า - กุโจ - ทำอาหารจำลอง - หมู่บ้านชิราคาว่า - ทาคายาม่า - ออนเซ็น 
ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - โตยาม่า 
พระใหญ่ทากะโอกะ - ออนเซ็น - หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่น - ยอดเขาทาเทะยาม่า 
เขื่อนคุโรเบะ - โอมาชิ มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) 
โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ

ราคา     62,900.-         Download...รายการทัวร์
 
 J13_1HOKKAIDO HAKODATE 7D/5N 
โดยสารการบินไทย(TG) 
วันที่เดินทาง 30  เมษายน - 6  พฤษภาคม   2559
ชินโตเซ่ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - ไดเตะจิไดมูระ - จิโกกุดานิ - ออนเซ็น 
โนโบริเบทสึ - ฟาร์มหมีโชวะชินซัง - ภูเขาไฟโชวะ(นั่งกระเช้า) - ฮาโกดาเตะ 
โกดังอิฐแดง - จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ(นั่งกระเช้า) - ออนเซ็น - ฮาโกดาเตะ  
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคะคุ(ฃึ้นลิฟท์) - สวนฟูกิดาชิ - โจซังเค 
คลองโอตารุ - เลอเตา(LETAO) นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ - ซัััััััััััปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิ - สวนซากุระมารุยาม่า 
หอนาฬิกา - ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) - มิตซุยเอ้าท์เล็ต - ห้างอิงออน 
ชิโตเซ่ - กรุงเทพ

ราคา   69,900.-             Download...รายการทัวร์
 
 
J07_5  KYUSHU HUISTEN BOSCH
(WISTERIA) 6D4N

โดยสายการบินไทย (TG)
เดินทางวันที่ 30 เมษายน - 05 พฤษภาคม  2559
ฟุกุโอกะ - คิตะคิวชู - สวนวาคาชิฟูจิการ์เดน - อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย - ศาลเจ้าดาไซฟุ 
โออิตะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เมปปุ - อาบทรายร้อน - บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ 
ปราสาทคุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน SHIMOTORI - ซากะ - โทสึ เอาท์เล็ต
ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - นางาซากิ - เฮ้าส์เทนบอช - ช็อปปิ้งเท็นจิน
ราคา      66,900.-             Download...รายการทัวร์
Current Pageid = 22