Website Banner
 
   ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศ
ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ " ดินแดนอาทิตย์อุทัย " หมู่เกาะที่ทอดตัวยาวมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู และมีเกาะใหญ่น้อยอีกกว่า 6,800 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น มีจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด (Prefecture) แบ่งเป็นเมืองต่างๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมือง โดยมีโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า

ภูมิอากาศและฤดูกาล
ภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของประเทศที่ทอดตัวเป็นแนวยาว ทางเหนือ คือ เกาะฮอกไกโด มีอากาศหนาวจัดเกือบทั้งปี มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางใต้ คือคิวชูและโอกินาวาจะมีสภาพอากาศแบบเมืองร้อน และฝนตกชุกในฤดูฝน
ญี่ปุ่นมี 4 ฤดูกาล คือ
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูที่สวยงาม ดอกไม้บานสะพรั่ง คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ และเป็นช่วงเปิดเทอม ช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม (29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม) เป็นช่วง Golden Week ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วงต้นฤดูร้อนจะมีฝนตกแทบทุกวันประมาณ 3-4 สัปดาห์ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอากาศร้อนชื้น และเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนฤดูร้อน กิจกรรมที่นิยมกันมากที่สุดคือ การพักผ่อนตามชายหาด อาบแดด และแคมปิ้ง ในช่วงนี้ชาวญี่ปุ่นนิยมส่งการ์ดถึงกันและกันเพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูนี้ ซึ่งการ์ดนี้เรียกว่า Shochu mimai

ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นฤดูที่แสนโรแมนติก ใบไม้สีเขียวสีแดงค่อยๆร่วงหล่นในบริเวณทั่วไป และฤดูนี้ยังเป็นช่วงชองการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนอีกด้วย ในฤดูนี้จะมี 1 วันที่พระอาทิตย์ส่องแสงยาวนานที่สุด ซึ่งเรียกว่า Geshi

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ในช่วงนี้ภูมิภาคทางเหนืออย่าง ฮอกไกโด โตโฮกุ อากาศจะหนาวเย็นมากและมีหิมะตกหนัก แต่ในฤดูนี้มีเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดคือ ปีใหม่ คนในครอบครัวจะฉลองกันด้วย “บะหมี่ข้ามปี” หรือที่เรียกว่า Toshikoshi soba (ถือกันว่าบะหมี่นี้แทนความมีอายุยืน เพราะมีลักษณะเป็นเส้นยาว) และรอคอยฟังเสียงระฆังต้อนรับปีใหม่ ผู้ที่ตีระฆังนี้คือ พระและจะตีทั้งหมด 108 ครั้ง เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า คนเราจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ 108 อย่าง โดยเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆ เมื่อตีครบจำนวนจะเท่ากับว่า เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีๆ

สกุลเงิน
ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน เงิน 100 เยน 
เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ
ธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน


  คำถามที่ถามบ่อย
1. จะชมซะกุระในญี่ปุ่นได้ช่วงไหน
คำตอบ
ในฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ดอกซากุระมักจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคมและเมษายนของปี หรืออาจจะเป็นช่วงสงกรานต์ในบริเวณทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ทุกๆ ปีกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะพยากรณ์ช่วงเวลาที่ดอกซากุระผลิดอก และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต้ เรื่อยขึ้นไปทาง
ภาคเหนือ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ช่วงเวลาที่ระบุจึงเป็นเพียงการประมาณการณ์ เนื่องจากไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า ดอกซากุระจะบานเมื่อไร ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ใน 1 ปี ดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
 
2. ใบไม้แดงจะเริ่มชมได้แถบไหน และเมื่อไร
คำตอบ
ตามปกติ ใบไม้แดงจะเริ่มเปลี่ยนสีจากภาคเหนือลงสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาภาคตะวันออก ต่อไปภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม กระทั่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หากอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป จะเที่ยวชมได้ตามสวนสาธารณะ วัด และศาลเจ้า ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ หรือตามวนอุทยานแห่งชาติ เช่นแถบนิกโก้ ทะเลสาบโทวะดะ และแถบที่ราบสูงเทือกเขานอกเมือง
ชมรายละเอียดของจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีได้
 
3. ไปชมภูเขาฟูจิที่ไหนและอย่างไร
คำตอบ
ภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร บริเวณที่จะชมทิวทัศน์ได้ชัดมีหลายที่ ทั้งเมืองรอบๆ เขตอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ และรอบทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ทะเลสาบยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมะโตะสุโกะ โชจินินโกะ ไซโกะ รอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเดินทางไปโดยรอบได้ด้วยรถไฟสายโอดะคิว และผู้ที่สนใจไต่ภูเขาไฟฟูจิ ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ภูเขาฟูจิเปิดให้ขึ้นไปปีนเขาเที่ยวชมในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี และจากสถานีคะวะงุจิโกะ จะมีบริการรถบัสประจำทางไปถึงสถานีชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
 
4. ในฤดูร้อนจะชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ได้ที่ไหน และช่วงเวลาใด
คำตอบ
ที่เกาะฮอกไกโดจะมีเมืองฟุระโนะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองซัปโปโร จะกลายเป็นทุ่งดอกไม้สีม่วงลาเวนเดอร์สวยงามมาก ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูร้อนที่เย็นสบายและสวยงาม
 
5. อยากไปสัมผัสหิมะควรไปที่ไหนบ้าง
คำตอบ
หิมะตกในฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์) ฤดูหนาวมีเทศกาลประจำฤดูตามเมืองต่าง ๆ และการประดับไฟ เช่นเทศกาลหิมะที่เกาะฮอกไกโดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลประดับโคมไฟที่ปราสาทฮิโระซะกิ (Hirosaki) และเทศกาลคะมะกุระ (Kamakura) ที่เมืองโยะโกะเตะ (Yokote) จังหวัดอะกิตะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระท่อมหิมะยามราตรีที่สวยงามน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในฤดูหนาวเช่น การเล่นสกี สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิลและการเล่นเพลิดเพลินกับหิมะ

สามารถดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ที่  
www.yokosojapan.org
 
SKADIA TRAVEL 

สัมผัสความหนาวที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเส้นทางใหม่ 
 
Japan 
มั่นใจในคุณภาพและบริการโดยทีมงานมืออาชีพ
รายการญี่ปุ่นบริษัทสกาเดีย เทรเวิล จัดทำเองไม่จอยใคร

รายการใหม่ 
  ญี่ปุ่น เกาะโอกินาวา 6 วัน 4 คืน
บินตรงสู่เกาะโอกินาว่าโดยสายการบินไทย (TG) 
ทริปเดียวเท่านั้น  วันที่ 7 - 12 ตุลาคม 2558
ร่วมเทศกาลชักคะเย่อที่ใหญ่ทีสุดในโลก
เมืองนาฮา - เกาะโอกินาวา - ศาลเจ้าชินโต นามิโนอูเอะ - ปราสาทชูริ 
ถนนนานาชาติ - หน้าผามันซาโมะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ
ชมการแสดงปลาโลมา - อิออนมอลล์โอกินาว่าไรคอม
ร่วมเทศกาลชักคะเย่อโอซึนะฮิกิ - นาฮา - กรุงเทพฯ
ราคา 39,900 บาท
จองและวางเงินมัดจำภายใน 31 ส.ค.รับส่วนลดพิเศษ


Image  Kyushu
สายการบินไทย
วันที่ 10 - 15 ก.ค.58 / 17 - 22 ส.ค.58 / 11 - 16 ก.ย.58
ฟุกุโอกะ - หมู่บ้านโอคาวะชิยามะ - ซาเซโบะ(อิสระตามอัธยาศัย)หมู่บ้านฮอล์แลนด์ (เลือกซื้ออิสระ)นางาซากิ - อะตอมมิคบอมบ์
สวนสันติภาพ - สะพานมากะเนะบาชิ - เมืองคุมาโมโต้
ถนนช้อปปิ้งคามิโทริ ซึโมโทนิ - ถนนซันชินซึไก - เมืองคุมาโมโต้ปราสาทคุมาโมโต้ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - เมืองเบปปุ - ยูมิ
จิโงะกุ หมู่บ้านยูฟุอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ  - เมืองฟุโกะโอกะ
ช้อปปิ้งเทนจิน - คาเนลซืตี้

ราคา 54,900 บาท

AUTUMN   AT KYUSHU
สายการบินไทย
วันที่ 17 - 22 ต.ค.58 / 30 ต.ค. - 4 พ.ย.58 / 13 - 18 พ.ย.58
ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองโคโคโนเอะ - สะพานโคโคโนเอะยูเมะโอทสึริฮาชิ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เมืองเบปปุ - บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโงะกุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ - เมืองคิทซึกิ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - เมืองคุมาโมโต้ - เมืองคุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - จังหวัดซากะ - สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน - ศาลเจ้ายุโตกุ อินาริ - ไร่ผลไม้ตามฤดูกาล - โทสุพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งเทนจิ และ คาเนลซิตี้ 

ราคา 54,900 บาท

SENDAI SEASON CHANGE  7 วัน 4 คืน
ชมฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี ที่ โทโฮคุ
กำหนดการเดินทาง 21 - 27 ตุลาคม 2558
โดยทางโดยสายการบินไทย
นั่งรถไฟชินคันเซน - เมืองเซนได - KOKESHI MUSEUM
นารุโกะออนเซน - 
ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "หุบเขานารุโกะ" -วัดยามาเดระ
เมืองยามากะตะ - 
เมืองไอซุ วาคามัตสึ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ
(ทะเลสาบหงส์) - ปราสาทสึรุงะ - 
เมืองมัตสึชิชิมะ
ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ - ปราสาทอาโอบะ - ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมัง
ช้อปปิ้งย่านดัง "อิจิบังโจ" - 
นั่งรถไฟชินคันเซน - เมืองโตเกียว
วัดอาซากุซ่า - โตเกียวสกายทรี - 
ช้อปปิ้งย่านชิบุยะ  & ชินจูกู
สนามบินฮาเนดะ

ราคา 65,900 บาท

 SHIKIZAKURA AND SEASON CHANGE 6 วัน 3 คืน
ชมฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี ที่ ชูบุและคันไซ
กำหนดการเดินทาง  :
06 - 11, 13 - 18, 24 - 29 พฤศจิกายน  2558
โดยทางโดยสายการบินไทย
ถึงสนามบินนาโกย่า - เยี่ยมชมศาลเจ้าโอยาดะ - เมืองโอบาระ
ชิกิซากุระ  - ชมสวนอิวายาโด - ช้อปปิ้ง ณ OASIS 21
เมืองอิเสะ - ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองอิเสะ - หินแต่งงาน
เมะโอโตะอิวะ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ - เมืองนาระ
สวนสาธารณะนาระ  วัดโทไดจิ - เมืองเกียวโต
วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ - รถไฟสายซากาโน่สายโรแมนติก 
ปราสาทโอซาก้า - รินกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เอออนพลาซ่า
สนามบินคันไซ  หรือ เลือก ซื้อทัวร์เสริม : เดินทางไปยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ เจแปน (ไม่รวมค่าเข้า ติดต่อกับทัวร์ไกด์โดยตรง)

ราคา 55,900 บาท
 

 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     7 - 12  สิงหาคม   2558
ชิโตเซ่ - อาซาฮิคาว่า -คามิกาว่า - คามิกาว่าไอซ์ พาวิเลียน - โซอุนเคียว
น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ 
โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 
ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา 
สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา     59,990.-            Download...รายการทัวร์
  
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     11 - 16   สิงหาคม   2558
ชิโตเซ่ - อาซาฮิคาว่า - คามิกาว่า - คามิกาว่าไอซ์ พาวิเลียน - โซอุนเคียว
น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ 
ยูบาริ - โรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ซัปโปโร - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา     59,990.-              Download...รายการทัวร์
  
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
โดยสายการไทย  (TG)   (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง     13 -18  ตุลาคม   2558
ชิโตเซ่ - อาซาฮิคาว่า -สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หุบผาโซอุนเคียว
ยอดเขาคุโระดาเกะ (นั่งกระเช้า) - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซย์ - เมืองโจซังเก
โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า 
หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา     59,990.-              Download...รายการทัวร์
  
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
โดยสายการไทย  (TG)   (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง     20 - 25 / 22 - 27  ตุลาคม   2558
ชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านไอนุ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ 
โชวะชินซันแบร์ พาร์ค - เมืองโจซังเก - โรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ 
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  - ซัปโปโร 
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคาเริ่มต้น     59,990.-       Download...รายการทัวร์
 
                 BiG... Japan Lover 
Osaka - Kyoto - Tokyo  5 Days 4 Nights
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  สิงหาคม 58   09 - 13 //  12 - 16 // 21 - 25
                กันยายน 58   19 - 23 // 26 - 30

โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ใน ทะเลสาบอาชิ เก็บผลไม้ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ฟูจิ 5ชั้น - โตเกียว - อิสระช้อปปิ้ง 
อาซากุซะ - นาริตะ - กรุงเทพฯ
ราคา     48,990.-       Download...รายการทัวร์
 
 BIG.. Oh..Ho Japan 5 Days 4 Nights
 Narita - Kyoto - Osaka 
โดยสายการบินไทย (TG ) (พิเศษ..ทาน"ขาปูยักษ์" แบบเต็มอิ่ม)
วันเดินทาง   สิงหาคม 58   09 - 13
                 กันยายน 58   09 - 13// 23 - 27

นาริตะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ฟูจิชั้น5 - โอชิโนะ ฮัคไค
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ - เก็บผลไม้ 
นาโกยา - อิสระช้อปปิ้ง - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า 
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

ราคา     48,990.-       Download...รายการทัวร์
 
            Big..Japan Best 6 Days 4 Nights
โดยสายการไทย  (TG) (สุดพิเศษ..ทาน "ขาปูยักษ์" แบบเต็มอิ่ม)
วันเดินทาง  กันยายน 58      2 - 7// 17 - 22
               ตุลาคม 58       16 - 21// 19 - 24
               พฤศจิกายน 58  12 - 16// 25 - 30
               ธันวาคม  58     5 - 10 

โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า  - รถไฟหัวกระสุน''ชินคันเซ็น'' ทะเลสาบฮามานา -วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  - ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ -ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท - เก็บผลไม้ - ฟูจิช้น 5 - โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระพักพ่อนตามอัธยาศัย - อิสระช้อปปิ้ง ''ชินจูกุ'' หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี - วัดนาริตะซัง - ห้างอิอน - กรุงเทพฯ
ราคา    54,900.-            
 Download...รายการทัวร์

 
 BIG... SOUNKYO  HOKKAIDO - SAPPORO
6 Days/4 Nights
เส้นทางมหัศจรรย์/ เนื้อย่างเจงกีสข่าน/ ขาปูยักษ์บุฟเฟ่ต์/ อ็องเซน
โดยสายการบินไทย ( TG )
วันเดินทาง  10 - 15 สิงหาคม 2558

ซัปโปโร - DORAEMON SKY PARK - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภันฑ์กล่องดนตรี 
หอนาฬิกาโบราณ - ตึกรัฐบาลเก่า - คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน - อาซาฮิคาว่า 
หมู่บ้านราเม็ง - โชอุนเคียว - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - โชอุนเคียว - ฟุราโน่ 
ทุ่งลาเวนเดอร์ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ 
ช้อปปิ้งย่านชูชูกิโนะ

ราคา     61,900.-       Download...รายการทัวร์

 
 BIG.. Paradise 6 Days/ 4 Nights
( Nagoya - Takayama - Tokyo )
เส้นทางมรดกโลก/ สุดพิเศษ..ทาน "ขาปูยักษ์" เต็มอิ่ม/ อ็องเซ็น
โดยสายการบินไทย ( TG )
วันเดินทาง   19 - 24 ตุลาคม 2558

นาโงย่า - ทาคายามา - ชิราคาว่า - ทาคายาม่า - ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 
ซันมาชิซูจิ  - ตลาดเช้า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท - ฟูจิ ชั้น5 
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โตเกียว - วัดอะซากุซะ 
อิสระช้อปปิ้ง ''ชินจูกุ'' หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี 
ชมการแสดงพุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด - นาริตะ - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

 ราคา     54,900.-       Download...รายการทัวร์

 
              BIG.. Japan in Love Special 
Best of Kyushu 7 Days 5 Nights ตามรอยละครชื่อดัง "กลกิโมโน"
วันเดินทาง  19 - 25 ตุลาคม 2558
               11 - 17 พฤศจิกายน // 25 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 58

ฟุกุโอกะ - บ่อน้ำแร่สีเลือด - บ่อทะเลเดือด - หมู่บ้านยูฟุอิน - OTOP Center - เบปปุ - อาบทรายร้อน - อาบน้ำแร่"อ็องเซ็น " - เบปปุ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - เก็บผลไม้ - ช้อปปิ้ง โทสึ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - ซางะ - ซางะ - เมืองคันซะกิ - สวนแห่งประวัติศาสตร์โยชิโนะการิ - เมืองทาเคโอะ - สวน Keishuen Graden - เมืองคะชิมะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  - เมืองซาเซโบะ - ฮูสเทนบอซ (ตลอดทั้งวัน) - ซาเซโบะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ย่านช้อปปิ้งเทนจินมอลล์ - canal city - ฟุกุโอกะ กรุงเทพฯ
ราคา     52,900.- 
      Download...รายการทัวร์

 
BIG... HAPPY HOKKAIDO - SAPPORO
5 Days/ 3 Nights กับ เส้นทางธรรมชาติ มนต์เสน่ห์แห่งฮอกไกโด 
พิเศษ.. บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์/ เนื้อย่างเจงกีสข่าน พร้อมเบียร์สด
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่่เดินทาง  6 - 10 // 17 - 21 // 23 - 27 ตุลาคม 2558
ฮอกไกโด(สนามบินชิโตเซ่) - Doraemon sky park - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่าน ชูชูกิโนะ - ซัปโปโร - หอนาฬิกาโบราณ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ - ซัปโปโร - หมู่บ้านไอนุ - โบโบริเบทสึ - หุบเขานรก "จิโกกุดานิ" - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา - โชวะชินซัง - โทยะ - ซัปโปโร - สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

ราคา     52,900.-       Download...รายการทัวร์
 
BIG... SOUNKYO HOKKAIDO - SAPPORA 
6วัน4คืน  (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน) กับ เส้นทางมหัศจรรย์ แห่งฮอกไกโด
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   10 - 15// 20 - 25 ตุลาคม 2558
                      5 - 10 ธันวาคม 2558 

ซัปโปโร - Doraemon Sky Park - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน - โชอุนเคียว - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งย่านชูชูกิโนะ - ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เบียร์ - ซัปโปโร - หอนาฬิกาโบราณ - ตึกรัฐบาลเก่า - สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบ็ตสึ - จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟโชวะซินซัง - ทะเลสาบโทยะ - ซัปโปโร - สนามบินชิโตเซ่ - กรงุทเพฯ
ราคาเริ่มต้น     57,900.-       Download...รายการทัวร์

Current Pageid = 22