Website Banner
 
   ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศ
ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ " ดินแดนอาทิตย์อุทัย " หมู่เกาะที่ทอดตัวยาวมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู และมีเกาะใหญ่น้อยอีกกว่า 6,800 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น มีจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด (Prefecture) แบ่งเป็นเมืองต่างๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมือง โดยมีโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า

ภูมิอากาศและฤดูกาล
ภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของประเทศที่ทอดตัวเป็นแนวยาว ทางเหนือ คือ เกาะฮอกไกโด มีอากาศหนาวจัดเกือบทั้งปี มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางใต้ คือคิวชูและโอกินาวาจะมีสภาพอากาศแบบเมืองร้อน และฝนตกชุกในฤดูฝน
ญี่ปุ่นมี 4 ฤดูกาล คือ
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูที่สวยงาม ดอกไม้บานสะพรั่ง คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ และเป็นช่วงเปิดเทอม ช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม (29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม) เป็นช่วง Golden Week ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วงต้นฤดูร้อนจะมีฝนตกแทบทุกวันประมาณ 3-4 สัปดาห์ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอากาศร้อนชื้น และเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนฤดูร้อน กิจกรรมที่นิยมกันมากที่สุดคือ การพักผ่อนตามชายหาด อาบแดด และแคมปิ้ง ในช่วงนี้ชาวญี่ปุ่นนิยมส่งการ์ดถึงกันและกันเพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูนี้ ซึ่งการ์ดนี้เรียกว่า Shochu mimai

ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นฤดูที่แสนโรแมนติก ใบไม้สีเขียวสีแดงค่อยๆร่วงหล่นในบริเวณทั่วไป และฤดูนี้ยังเป็นช่วงชองการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนอีกด้วย ในฤดูนี้จะมี 1 วันที่พระอาทิตย์ส่องแสงยาวนานที่สุด ซึ่งเรียกว่า Geshi

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ในช่วงนี้ภูมิภาคทางเหนืออย่าง ฮอกไกโด โตโฮกุ อากาศจะหนาวเย็นมากและมีหิมะตกหนัก แต่ในฤดูนี้มีเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดคือ ปีใหม่ คนในครอบครัวจะฉลองกันด้วย “บะหมี่ข้ามปี” หรือที่เรียกว่า Toshikoshi soba (ถือกันว่าบะหมี่นี้แทนความมีอายุยืน เพราะมีลักษณะเป็นเส้นยาว) และรอคอยฟังเสียงระฆังต้อนรับปีใหม่ ผู้ที่ตีระฆังนี้คือ พระและจะตีทั้งหมด 108 ครั้ง เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า คนเราจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ 108 อย่าง โดยเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆ เมื่อตีครบจำนวนจะเท่ากับว่า เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีๆ

สกุลเงิน
ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน เงิน 100 เยน 
เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ
ธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน


  คำถามที่ถามบ่อย
1. จะชมซะกุระในญี่ปุ่นได้ช่วงไหน
คำตอบ
ในฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ดอกซากุระมักจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคมและเมษายนของปี หรืออาจจะเป็นช่วงสงกรานต์ในบริเวณทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ทุกๆ ปีกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะพยากรณ์ช่วงเวลาที่ดอกซากุระผลิดอก และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต้ เรื่อยขึ้นไปทาง
ภาคเหนือ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ช่วงเวลาที่ระบุจึงเป็นเพียงการประมาณการณ์ เนื่องจากไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า ดอกซากุระจะบานเมื่อไร ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ใน 1 ปี ดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
 
2. ใบไม้แดงจะเริ่มชมได้แถบไหน และเมื่อไร
คำตอบ
ตามปกติ ใบไม้แดงจะเริ่มเปลี่ยนสีจากภาคเหนือลงสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาภาคตะวันออก ต่อไปภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม กระทั่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หากอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป จะเที่ยวชมได้ตามสวนสาธารณะ วัด และศาลเจ้า ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ หรือตามวนอุทยานแห่งชาติ เช่นแถบนิกโก้ ทะเลสาบโทวะดะ และแถบที่ราบสูงเทือกเขานอกเมือง
ชมรายละเอียดของจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีได้
 
3. ไปชมภูเขาฟูจิที่ไหนและอย่างไร
คำตอบ
ภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร บริเวณที่จะชมทิวทัศน์ได้ชัดมีหลายที่ ทั้งเมืองรอบๆ เขตอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ และรอบทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ทะเลสาบยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมะโตะสุโกะ โชจินินโกะ ไซโกะ รอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเดินทางไปโดยรอบได้ด้วยรถไฟสายโอดะคิว และผู้ที่สนใจไต่ภูเขาไฟฟูจิ ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ภูเขาฟูจิเปิดให้ขึ้นไปปีนเขาเที่ยวชมในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี และจากสถานีคะวะงุจิโกะ จะมีบริการรถบัสประจำทางไปถึงสถานีชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
 
4. ในฤดูร้อนจะชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ได้ที่ไหน และช่วงเวลาใด
คำตอบ
ที่เกาะฮอกไกโดจะมีเมืองฟุระโนะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองซัปโปโร จะกลายเป็นทุ่งดอกไม้สีม่วงลาเวนเดอร์สวยงามมาก ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูร้อนที่เย็นสบายและสวยงาม
 
5. อยากไปสัมผัสหิมะควรไปที่ไหนบ้าง
คำตอบ
หิมะตกในฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์) ฤดูหนาวมีเทศกาลประจำฤดูตามเมืองต่าง ๆ และการประดับไฟ เช่นเทศกาลหิมะที่เกาะฮอกไกโดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลประดับโคมไฟที่ปราสาทฮิโระซะกิ (Hirosaki) และเทศกาลคะมะกุระ (Kamakura) ที่เมืองโยะโกะเตะ (Yokote) จังหวัดอะกิตะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระท่อมหิมะยามราตรีที่สวยงามน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในฤดูหนาวเช่น การเล่นสกี สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิลและการเล่นเพลิดเพลินกับหิมะ

สามารถดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ที่  
www.yokosojapan.org
 
SKADIA TRAVEL 

สัมผัสความหนาวที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเส้นทางใหม่ 
 
Japan 
มั่นใจในคุณภาพและบริการโดยทีมงานมืออาชีพ
รายการญี่ปุ่นบริษัทสกาเดีย เทรเวิล จัดทำเองไม่จอยใคร

รายการใหม่ ซากิโดริ ชมซากุระก่อนใครๆ 5 วัน(TG) 
Sakidori Sakura 5 d.
คณะแรก   วันที่ 28 ก.พ.-04 มี.ค.2558
คณะสอง   วันที่ 04-08 มี.ค.2558

เพียง 2 คณะเอง รีบจองด่วน เพียง 20 ท่านต่อกรุ๊ปเท่านั้น
* ถ่ายรูปคู่กับ "คะวะซุซากุระ"
* เดินเล่นในทุ่ง Nonahana ดอกไม้สีเหลืองบานเต็มทุ่ง
* ถ่ายรูปคู่ ภูเขาไฟฟูจิ แบบพาโนราม่า จากการล่องเรือในทะเลสาบอาชิ
* สัมผัสความหวานสดๆ ของ สตอเบอรี่ จากต้น
* อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟต์ปู พร้อม ออนเซ็นสไตล์แบบญี่ปุ่น
* ลิ้มรส สุดยอด ราเม็ง แห่งโยโกฮาม่า
* หัวหน้าทัวร์ดูแลทั่วถึง เพราะกรุ๊ปไม่ใหญ่
ราคา 47,900 บาท   

 
ฮอกไกโด 6 วัน 
New Year Celebrations 2015
Hokkaido 6 D /4 N (TG)

เดินทางวันที่ 27 ธันวาคม2557 - 01 มกราคม  2558
ชิโตเสะ - โดเรม่อน สกายพาร์ค - โซอุนเคียว - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
(ออนเซ็น) - น้ำตกริวเซ และ น้ำตกกิงกะ - สัมผัสหิมะและเล่นสโนว์สเลด
ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - คลองโอตารุ - โรงงานผลิตเครื่องแก้ว
พิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช๊อคโกแล็ตอิชิยะ - ซัปโปโร - โอโดริ พาร์ค
หอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าซัปโปโร
ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตฮอกไกโด - ชิโตเสะ
ราคา 69,900 บาท


 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   4 - 9  ธันวาคม  2557
ชิโตเซ่ - โดเรเอม่อนสกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านไอนุ 
จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ - โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค
เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - ย่านโมโตมาจิ 
ภูเขาฮาโกดาเตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โจซังเก - โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร 
ศาลเจ้าซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคา    58,990 บาท                   Download...รายการทัวร์


 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   5 - 10  ธันวาคม  2557
ชิโตเซ่ - โดเรเอม่อนสกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านไอนุ 
จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ - โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค
เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - ย่านโมโตมาจิ 
ภูเขาฮาโกดาเตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โจซังเก - โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา    58,990 บาท                   Download...รายการทัวร์


 
 Big...Japan  Best
Osaka - Tokyo 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     17 - 22 // 21 - 26 // 22 - 27  ตุลาคม  57
                  02 - 07 // 19 -24  ธันวาคม 57

โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮฮัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า
รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ - ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 
โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินจูกุหรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์) - วัดนาริตะซัง - ชิซุย เอ้าท์เลท

ราคาเริ่มต้น   49,900.-                Download...รายการทัวร์
 
 Big...Japan  Inter 
Tokyo - Kyoto - Osaka 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     18 - 23 // 21 - 26   ตุลาคม  57
                  13 -18  พฤศจิกายน 57

นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ 
ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 
ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - นาโกย่า - โตเกียว 
คินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮฮัน - โอซากา - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินไซบาชิหรือซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล 

ราคาเริ่มต้น   49,900.-                    Download...รายการทัวร์
 
 Big...Japan  Best
Osaka - Tokyo 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     28 ธันวาคม 2557 -  2 มกราคม   2558 
                  29 ธันวาคม 2557 -  3 มกราคม   2558 
โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮฮัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า
รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ - ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ
เอาท์เลท - ลานสกี ฟูจิเทน - โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ 
ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินจูกุหรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์) - วัดนาริตะซัง - ห้างอิอน

ราคา   66,900.-                                Download...รายการทัวร์
 
  Big...Japan  Inter 
Tokyo - Kyoto - Osaka 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     28 ธันวาคม 2557 -  2 มกราคม   2558 
                  30 ธันวาคม 2557 -   มกราคม   2558 
นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ 
ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ลานสกีพูจิเทน 
ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - นาโกย่า - ช้อปปิ้งนาโกย่า
โตเกียว - เกียวโต - คินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮฮัน - โอซากา 
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
หรือซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล) - โอซาก้า 

ราคา    63,900.-                        Download...รายการทัวร์


 OKINAWA
กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องเที่ยวบินพิเศษบินตรงสู่เกาะโอกินาว่า
จริงหรือไม่

โอกินาว่า เมืองที่ชาวญี่ปุ่นอยากไปอยู่มากที่สุด
โอกินาว่า เมืองที่พลเมืองอายุยืนที่สุดในโลก
โอกินาว่า เมืองที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลก

กับ 5 บริษัททัวร์ผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญโอกินาว่า
OKINAWA 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย (TG)
กรุงเทพ - เมืองนาฮา เกาะโอกินาว่า -ชมถ้ำเกียวคุเซนโด- ชมบ้านชาวริวกิว - ชมระบำพื้นเมืองเอซะ - ศาลเจ้านามิโนะอูเอะ - ปราสาทชูริ -ช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าอิออนจัสโก้ และ ถนนนานาชาติ "โคคุไซโดริ" -โรงกลั่นเหล้าอาวาโมริ -หน้าผามันซาโมะ -พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ - ร่วม Count Down รับปีใหม่ ที่อิโตมังฟาร์ม พร้อมชมการจัดแสงไฟที่สวยงามระยิบระยับทั่วทั้งสวน -แหลมซัมปะ - ปราสาทซาคิมิ - อเมริกัน วิลเลจ - ห้างเมกกะดอนกี้โฮเต้
คณะเดียว ปีใหม่ 28 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58
ราคา 43,900 บาทCurrent Pageid = 22