Website Banner
 
   ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศ
ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ " ดินแดนอาทิตย์อุทัย " หมู่เกาะที่ทอดตัวยาวมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู และมีเกาะใหญ่น้อยอีกกว่า 6,800 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น มีจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด (Prefecture) แบ่งเป็นเมืองต่างๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมือง โดยมีโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า

ภูมิอากาศและฤดูกาล
ภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของประเทศที่ทอดตัวเป็นแนวยาว ทางเหนือ คือ เกาะฮอกไกโด มีอากาศหนาวจัดเกือบทั้งปี มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางใต้ คือคิวชูและโอกินาวาจะมีสภาพอากาศแบบเมืองร้อน และฝนตกชุกในฤดูฝน
ญี่ปุ่นมี 4 ฤดูกาล คือ
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูที่สวยงาม ดอกไม้บานสะพรั่ง คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ และเป็นช่วงเปิดเทอม ช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม (29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม) เป็นช่วง Golden Week ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วงต้นฤดูร้อนจะมีฝนตกแทบทุกวันประมาณ 3-4 สัปดาห์ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอากาศร้อนชื้น และเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนฤดูร้อน กิจกรรมที่นิยมกันมากที่สุดคือ การพักผ่อนตามชายหาด อาบแดด และแคมปิ้ง ในช่วงนี้ชาวญี่ปุ่นนิยมส่งการ์ดถึงกันและกันเพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูนี้ ซึ่งการ์ดนี้เรียกว่า Shochu mimai

ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นฤดูที่แสนโรแมนติก ใบไม้สีเขียวสีแดงค่อยๆร่วงหล่นในบริเวณทั่วไป และฤดูนี้ยังเป็นช่วงชองการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนอีกด้วย ในฤดูนี้จะมี 1 วันที่พระอาทิตย์ส่องแสงยาวนานที่สุด ซึ่งเรียกว่า Geshi

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ในช่วงนี้ภูมิภาคทางเหนืออย่าง ฮอกไกโด โตโฮกุ อากาศจะหนาวเย็นมากและมีหิมะตกหนัก แต่ในฤดูนี้มีเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดคือ ปีใหม่ คนในครอบครัวจะฉลองกันด้วย “บะหมี่ข้ามปี” หรือที่เรียกว่า Toshikoshi soba (ถือกันว่าบะหมี่นี้แทนความมีอายุยืน เพราะมีลักษณะเป็นเส้นยาว) และรอคอยฟังเสียงระฆังต้อนรับปีใหม่ ผู้ที่ตีระฆังนี้คือ พระและจะตีทั้งหมด 108 ครั้ง เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า คนเราจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ 108 อย่าง โดยเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆ เมื่อตีครบจำนวนจะเท่ากับว่า เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีๆ

สกุลเงิน
ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน เงิน 100 เยน 
เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ
ธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน


  คำถามที่ถามบ่อย
1. จะชมซะกุระในญี่ปุ่นได้ช่วงไหน
คำตอบ
ในฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ดอกซากุระมักจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคมและเมษายนของปี หรืออาจจะเป็นช่วงสงกรานต์ในบริเวณทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ทุกๆ ปีกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะพยากรณ์ช่วงเวลาที่ดอกซากุระผลิดอก และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต้ เรื่อยขึ้นไปทาง
ภาคเหนือ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ช่วงเวลาที่ระบุจึงเป็นเพียงการประมาณการณ์ เนื่องจากไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า ดอกซากุระจะบานเมื่อไร ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ใน 1 ปี ดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
 
2. ใบไม้แดงจะเริ่มชมได้แถบไหน และเมื่อไร
คำตอบ
ตามปกติ ใบไม้แดงจะเริ่มเปลี่ยนสีจากภาคเหนือลงสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาภาคตะวันออก ต่อไปภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม กระทั่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หากอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป จะเที่ยวชมได้ตามสวนสาธารณะ วัด และศาลเจ้า ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ หรือตามวนอุทยานแห่งชาติ เช่นแถบนิกโก้ ทะเลสาบโทวะดะ และแถบที่ราบสูงเทือกเขานอกเมือง
ชมรายละเอียดของจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีได้
 
3. ไปชมภูเขาฟูจิที่ไหนและอย่างไร
คำตอบ
ภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร บริเวณที่จะชมทิวทัศน์ได้ชัดมีหลายที่ ทั้งเมืองรอบๆ เขตอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ และรอบทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ทะเลสาบยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมะโตะสุโกะ โชจินินโกะ ไซโกะ รอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเดินทางไปโดยรอบได้ด้วยรถไฟสายโอดะคิว และผู้ที่สนใจไต่ภูเขาไฟฟูจิ ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ภูเขาฟูจิเปิดให้ขึ้นไปปีนเขาเที่ยวชมในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี และจากสถานีคะวะงุจิโกะ จะมีบริการรถบัสประจำทางไปถึงสถานีชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
 
4. ในฤดูร้อนจะชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ได้ที่ไหน และช่วงเวลาใด
คำตอบ
ที่เกาะฮอกไกโดจะมีเมืองฟุระโนะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองซัปโปโร จะกลายเป็นทุ่งดอกไม้สีม่วงลาเวนเดอร์สวยงามมาก ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูร้อนที่เย็นสบายและสวยงาม
 
5. อยากไปสัมผัสหิมะควรไปที่ไหนบ้าง
คำตอบ
หิมะตกในฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์) ฤดูหนาวมีเทศกาลประจำฤดูตามเมืองต่าง ๆ และการประดับไฟ เช่นเทศกาลหิมะที่เกาะฮอกไกโดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลประดับโคมไฟที่ปราสาทฮิโระซะกิ (Hirosaki) และเทศกาลคะมะกุระ (Kamakura) ที่เมืองโยะโกะเตะ (Yokote) จังหวัดอะกิตะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระท่อมหิมะยามราตรีที่สวยงามน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในฤดูหนาวเช่น การเล่นสกี สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิลและการเล่นเพลิดเพลินกับหิมะ

สามารถดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ที่  
www.yokosojapan.org
 
SKADIA TRAVEL 

สัมผัสความหนาวที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเส้นทางใหม่ 
 
Japan 
มั่นใจในคุณภาพและบริการโดยทีมงานมืออาชีพ
รายการญี่ปุ่นบริษัทสกาเดีย เทรเวิล จัดทำเองไม่จอยใคร

รายการใหม่ 
นาโกย่า - เกียวโต - โอซาก้า - โกเบ - นารา 7 วัน 
Autumn  Leaves in Nagoya Osaka Kobe 7 d. (TG)
เดินทางวันที่ 07 - 13 พฤศจิกายน 2557
นาโกย่า - กุโจฮะจิมัง - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - สวนไผ่ - ศาลเจ้าโนโนมิยะ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ปราสาทโอซาก้า - เมืองโกเบ - โรงงานสาเก - ยอดเขาร็อคโกะเมริเคนพาร์ค - โกเบ ฮาร์เบอร์ แลนด์ - นารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - ศาลเจ้าโอซาก้าเทมมังงุ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เอออนพลาซ่า
ราคา  เพียง 56,900 บาท

 
นิกโก้ - โตเกียว 6 วัน (TG) ชมใบไม้เปลี่ยนสี
Autumn  Leaves  In  Nikko - Tokyo 6 D.
เดินทางวันที่ 14 - 20 พ.ย. 57
นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - น้ำตกเคกอน - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ & ย่านฮาราจูกุ - เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - นั่งเรือล่องทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
ราคา   56,900 บาท

   คิวชู - ฟุกุโอกะ 6 วัน (TG) 
Winter Season In Kyushu
เดินทางวันที่ 04 - 09 ธันวาคม 57
ฟุกุโอกะ - เท็นซัน สกีรีสอร์ท - เมืองยานากาวะ - เมืองคุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งย่านคามิโดริ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - เบปปุ - ยูมิจิโกกุ - เบปปุ - เมืองอุสะ - ศาลเจ้าอุสะ - ตลาดปลา Karato - จุดชมวิว Himoyama Park - ย่านเมืองเก่าโมจิโกะ - ฟุกุโอกะ - Canal City - ย่านเทนจิน - Marinoa Outlet
ราคา   57,900 บาท


   ฮอกไกโด 6 วัน 
Wanderlust  Hokkaido 6 D /4 N (TG)
เดินทาง เทศกาลวันพ่อ  วันที่ 5 - 10 ธันวาคม2557
ชิโตเสะ -อะซาฮิกาว่า - คามิคาว่าไอส์พาวิลเลียน(นางฟ้าตัวจิ๋ว) - โซอุนเคียว (ออนเซ็น) - บิเอะ - ฟุราโน่ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ Ningle Treeace - โนโบริเบ็ทสึ - ดาเตะจิไดมูระ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ (ออนเซ็น) - โทยะ - โอตารุ -คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - โรงงานช๊อคโกแล็ต อิชิยะ - หอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - ชิโตเสะ
ราคา 58,900 บาท


รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  5 วัน 3 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   15 - 19  พฤศจิกายน   2557
ชิโตเซ่ - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - คามิกาว่า
ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์พาวิเลียน -โซอุนเคียว - ยอดเขาคุโระดาเกะ
(นั่งกะช้า) - นำ้ตกกิงกะ - น้ำตกริวเซย์ - ยูบาริ - เมืองโอตารุ 
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 
โรงงานช็อกโกแลต - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา    49,990 บาท                   Download...รายการทัวร์

 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  5 วัน 3 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   24 - 28  ธันวาคม  2557
ชิโตเซ่ - โดเรเอม่อนสกายพาร์ค - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบ็ทสึ
จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ - โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - 
โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - 
สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคา    49,990 บาท                   Download...รายการทัวร์

 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   23 - 28  ธันวาคม  2557
ชิโตเซ่ - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - คามิกาว่า 
ถ้ำน้ำเเข็งคามิกาว่าไอซ์ พาวิเลียน - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ 
ฟูราโน่ - โทมามุ - เมืองโอตารุ - 
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - 
สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคา    56,990 บาท                Download...รายการทัวร์
 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  5 วัน 3 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   28 ธันวาคม  2557 - 1 มกราคม  2558
ชิโตเซ่ - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - คามิกาว่า
ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์พาวิเลียน -โซอุนเคียว - นำ้ตกกิงกะ 
น้ำตกริวเซย์ - เมืองยูบาริ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต
ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา    59,990 บาท                   Download...รายการทัวร์

 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  5 วัน 3 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  29 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558
ชิโตเซ่ - โดเรเอม่อนสกายพาร์ค - โอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ภูเขาอุสุ 
โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค - เรร่า เอาท์เล็ท มอลล์ - ซัปโปโร
โรงงานว็อกโกแลต - ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา 
สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา    59,990 บาท                   Download...รายการทัวร์


Big...HAPPY HOKKAIDO - SAPPORO  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   22 - 26  ตุลาคม   2557
ชิโตเซ่ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร
ช้อนปิ้งย่านซูซูกิโนะ - หอนาฬิกาโบราณ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า 
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ - หมู่บ้านไอนุ 
โนโบริเบทสึ - หุบเขานรก "จิโกกุดานิ" - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา
"โชวะชินซัง" - ศูนย์อนุรักพันธุ์หมีสีน้ำตาล - โทยะ - ชิโตเซ่
ราคา    51,990 บาท                       Download...รายการทัวร์

 
 Big...Japan  Best
Osaka - Tokyo 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     17 - 22   กันยายน  57 
                  17 - 22 // 21 - 26 // 22 - 27  ตุลาคม  57
                  02 - 07 // 19 -24  ธันวาคม 57

โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮฮัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า
รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ - ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 
โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินจูกุหรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์) - วัดนาริตะซัง - ชิซุย เอ้าท์เลท

ราคาเริ่มต้น   49,900.-                Download...รายการทัวร์
 
 Big...Japan  Inter 
Tokyo - Kyoto - Osaka 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     18 - 23 // 21 - 26   ตุลาคม  57
                  13 -18  พฤศจิกายน 57

นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ 
ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 
ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - นาโกย่า - โตเกียว 
คินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮฮัน - โอซากา - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินไซบาชิหรือซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล 

ราคาเริ่มต้น   49,900.-                    Download...รายการทัวร์
 
 Big...Japan  Best
Osaka - Tokyo 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     28 ธันวาคม 2557 -  2 มกราคม   2558 
                  29 ธันวาคม 2557 -  3 มกราคม   2558 
โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮฮัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า
รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ - ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ
เอาท์เลท - ลานสกี ฟูจิเทน - โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ 
ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินจูกุหรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์) - วัดนาริตะซัง - ห้างอิอน

ราคา   66,900.-                                Download...รายการทัวร์
 
  Big...Japan  Inter 
Tokyo - Kyoto - Osaka 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     28 ธันวาคม 2557 -  2 มกราคม   2558 
                  30 ธันวาคม 2557 -   มกราคม   2558 
นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ 
ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ลานสกีพูจิเทน 
ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - นาโกย่า - ช้อปปิ้งนาโกย่า
โตเกียว - เกียวโต - คินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮฮัน - โอซากา 
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
หรือซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล) - โอซาก้า 

ราคา    63,900.-                        Download...รายการทัวร์

 
 Big...Japan in Love 
Best of Kyushu 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง      27 ธันวาคม 2557 -  1 มกราคม   2558 
                   28 ธันวาคม 2557 -  2 มกราคม   2558   
                   29 ธันวาคม 2557 -  3 มกราคม   2558 
ฟุกุโอกะ - เฮ้าส์เทนบอช - สวนสัติภาพ - พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ
GLOVER GARDEN - ไชน่าทาวน์ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ภูเขาไฟอะโสะ 
หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อน้ำแร่สีเลือด - เปบปุ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟู  
ช้อปปิ้งย่านเทนจินมอลล์ - ช้อปปิ้ง - MARINOA CITY - CANAL CITY 

ราคา   69,900.-                        Download...รายการทัวร์
 
 Big...Winter Sounkyo 
Hokkaido - Sapporo 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     26 - 31   ธันวาคม 2557  
                  27 ธันวาคม 2557 -  1 มกราคม   2558 

ชิโตเซ่ - หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า - เล่นหิมะ - โซอุนเคียว - นำ้ตกริวเซย์และ
น้ำตกกิงกะ - คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ - ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ - หอนาฬิกาโบราณ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หมู่บ้านไอนุ 
โนโบริเบทสึ - หุบเขานรก"จิโกกุดานิ" - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา "โชวะชินซัง" 
ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีน้ำตาล - โทยะ - ซัปโปโร

ราคา   70,900.-                          Download...รายการทัวร์

 OKINAWA
กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง
จริงหรือไม่

โอกินาว่า เมืองที่ชาวญี่ปุ่นอยากไปอยู่มากที่สุด
โอกินาว่า เมืองที่พลเมืองอายุยืนที่สุดในโลก
โอกินาว่า เมืองที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลก

กับ 5 บริษัททัวร์ผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญโอกินาว่า
OKINAWA 4 วัน 3 คืน
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CX)
กรุงเทพ - ฮ่องกง -เมืองนาฮา เกาะโอกินาว่า -อ่าวตันชาเบย์ -พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ -ผาหัวช้าง หน้าผามันซาโมะ - ช้อปปิ้งย่านชินโตชิน - สวนโอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซนโด - หมู่บ้านวัฒนธรรม - ชมบ้านชาวริวกิว - ชมระบำพื้นเมือง เอซะ - ชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และ เครื่องสำอาง - ชมปิ้งถนนนานาชาติ โคคุไซโดริ - ศาลเจ้าชินโต นามิโนอูเอะ  - ปราสาทชูริโจ

เดินทาง 18-21 ก.ย. / 2-5,16-19 ต.ค. 57
ราคา 38,900 บาท


OKINAWA 5 วัน 4 คืน
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CX)
กรุงเทพ - ฮ่องกง -เมืองนาฮา เกาะโอกินาว่า - สวนโอกินาว่าเวิลด์ - เทศกาลโอกินาว่า - ร่วมชักคะเย่อเชือกยักษ์  -พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ -ผาหัวช้าง หน้าผามันซาโมะ - ช้อปปิ้งย่านชินโตชิน - ชมร้านขนมโอคาชิโกะเตน ที่เป็นร้านขนมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโอกินาว่า - แหลมซัมปะ - ปราสาทหินซาคิมิ - อเมริกันวิลเลจ - ชินโตชิน - ศาลเจ้าชินโต นามิโนอูเอะ - ปราสาทชูริโจ
ร่วมงานเทศกาลชักคะเย่อนาฮ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั่งที่ 44
เดินทาง คณะเดียว วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2557
ราคา 42,900 บาท
 PROMOTION ONE PRICE
บินสายการบินไทย
ราคาเดียว ท่านละ 39,900 บาท
 3 รายการ 3 เส้นทาง
 ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน
 โอซาก้า - เกียวโต 5 วัน 4 คืน
 ฟูจิ - โตเกียว 5 วัน 4 คืน
     


เต็มค่ะ


รับได้ค่ะ


รับได้ค่ะ

  นิกโก้ - โตเกียว 6 วัน 4 คืน
Nikko - Tokyo
 6  D / 4 N (TG)
เดินทางวันที่  16-21 ต.ค. 57
ฮาเนดะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - น้ำตกเคกอน - เซ็นโจกะฮะระ - ทะเลสาบชูเชนจิ - ชมเส้นทางสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง และ วัฒนธรรมโบราณของญี่ปุ่น - ไอสุ วาคามัตสึ - บันไดอาชุมะ - ทะเลสาบห้าสี - หมู่บ้านโออุจิจุคุ - sano Premium Outlets - เมืองคุชัทสึ - การแสดงยุโมมิ - Yubatake - Ashiyu - เมืองคาวาโกเอะ - ตรอกคาชิยะ โยโคโช - ย่านคุระสุคุริ - ย่านชินจูกุ - วัดอากุซ่า - โตเกียวสกายทรี - Narita Aeon Shopping Center

ราคา  เพียง 56,900 บาท 


Current Pageid = 22