Website Banner
 
   ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศ
ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ " ดินแดนอาทิตย์อุทัย " หมู่เกาะที่ทอดตัวยาวมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู และมีเกาะใหญ่น้อยอีกกว่า 6,800 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น มีจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด (Prefecture) แบ่งเป็นเมืองต่างๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมือง โดยมีโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า

ภูมิอากาศและฤดูกาล
ภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของประเทศที่ทอดตัวเป็นแนวยาว ทางเหนือ คือ เกาะฮอกไกโด มีอากาศหนาวจัดเกือบทั้งปี มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางใต้ คือคิวชูและโอกินาวาจะมีสภาพอากาศแบบเมืองร้อน และฝนตกชุกในฤดูฝน
ญี่ปุ่นมี 4 ฤดูกาล คือ
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูที่สวยงาม ดอกไม้บานสะพรั่ง คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ และเป็นช่วงเปิดเทอม ช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม (29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม) เป็นช่วง Golden Week ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วงต้นฤดูร้อนจะมีฝนตกแทบทุกวันประมาณ 3-4 สัปดาห์ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอากาศร้อนชื้น และเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนฤดูร้อน กิจกรรมที่นิยมกันมากที่สุดคือ การพักผ่อนตามชายหาด อาบแดด และแคมปิ้ง ในช่วงนี้ชาวญี่ปุ่นนิยมส่งการ์ดถึงกันและกันเพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูนี้ ซึ่งการ์ดนี้เรียกว่า Shochu mimai

ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นฤดูที่แสนโรแมนติก ใบไม้สีเขียวสีแดงค่อยๆร่วงหล่นในบริเวณทั่วไป และฤดูนี้ยังเป็นช่วงชองการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนอีกด้วย ในฤดูนี้จะมี 1 วันที่พระอาทิตย์ส่องแสงยาวนานที่สุด ซึ่งเรียกว่า Geshi

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ในช่วงนี้ภูมิภาคทางเหนืออย่าง ฮอกไกโด โตโฮกุ อากาศจะหนาวเย็นมากและมีหิมะตกหนัก แต่ในฤดูนี้มีเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดคือ ปีใหม่ คนในครอบครัวจะฉลองกันด้วย “บะหมี่ข้ามปี” หรือที่เรียกว่า Toshikoshi soba (ถือกันว่าบะหมี่นี้แทนความมีอายุยืน เพราะมีลักษณะเป็นเส้นยาว) และรอคอยฟังเสียงระฆังต้อนรับปีใหม่ ผู้ที่ตีระฆังนี้คือ พระและจะตีทั้งหมด 108 ครั้ง เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า คนเราจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ 108 อย่าง โดยเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆ เมื่อตีครบจำนวนจะเท่ากับว่า เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีๆ

สกุลเงิน
ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน เงิน 100 เยน 
เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ
ธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน


  คำถามที่ถามบ่อย
1. จะชมซะกุระในญี่ปุ่นได้ช่วงไหน
คำตอบ
ในฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ดอกซากุระมักจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคมและเมษายนของปี หรืออาจจะเป็นช่วงสงกรานต์ในบริเวณทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ทุกๆ ปีกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะพยากรณ์ช่วงเวลาที่ดอกซากุระผลิดอก และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต้ เรื่อยขึ้นไปทาง
ภาคเหนือ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ช่วงเวลาที่ระบุจึงเป็นเพียงการประมาณการณ์ เนื่องจากไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า ดอกซากุระจะบานเมื่อไร ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ใน 1 ปี ดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
 
2. ใบไม้แดงจะเริ่มชมได้แถบไหน และเมื่อไร
คำตอบ
ตามปกติ ใบไม้แดงจะเริ่มเปลี่ยนสีจากภาคเหนือลงสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาภาคตะวันออก ต่อไปภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม กระทั่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หากอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป จะเที่ยวชมได้ตามสวนสาธารณะ วัด และศาลเจ้า ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ หรือตามวนอุทยานแห่งชาติ เช่นแถบนิกโก้ ทะเลสาบโทวะดะ และแถบที่ราบสูงเทือกเขานอกเมือง
ชมรายละเอียดของจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีได้
 
3. ไปชมภูเขาฟูจิที่ไหนและอย่างไร
คำตอบ
ภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร บริเวณที่จะชมทิวทัศน์ได้ชัดมีหลายที่ ทั้งเมืองรอบๆ เขตอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ และรอบทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ทะเลสาบยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมะโตะสุโกะ โชจินินโกะ ไซโกะ รอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเดินทางไปโดยรอบได้ด้วยรถไฟสายโอดะคิว และผู้ที่สนใจไต่ภูเขาไฟฟูจิ ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ภูเขาฟูจิเปิดให้ขึ้นไปปีนเขาเที่ยวชมในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี และจากสถานีคะวะงุจิโกะ จะมีบริการรถบัสประจำทางไปถึงสถานีชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
 
4. ในฤดูร้อนจะชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ได้ที่ไหน และช่วงเวลาใด
คำตอบ
ที่เกาะฮอกไกโดจะมีเมืองฟุระโนะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองซัปโปโร จะกลายเป็นทุ่งดอกไม้สีม่วงลาเวนเดอร์สวยงามมาก ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูร้อนที่เย็นสบายและสวยงาม
 
5. อยากไปสัมผัสหิมะควรไปที่ไหนบ้าง
คำตอบ
หิมะตกในฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์) ฤดูหนาวมีเทศกาลประจำฤดูตามเมืองต่าง ๆ และการประดับไฟ เช่นเทศกาลหิมะที่เกาะฮอกไกโดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลประดับโคมไฟที่ปราสาทฮิโระซะกิ (Hirosaki) และเทศกาลคะมะกุระ (Kamakura) ที่เมืองโยะโกะเตะ (Yokote) จังหวัดอะกิตะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระท่อมหิมะยามราตรีที่สวยงามน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในฤดูหนาวเช่น การเล่นสกี สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิลและการเล่นเพลิดเพลินกับหิมะ

สามารถดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ที่  
www.yokosojapan.org
 
SKADIA TRAVEL 

สัมผัสความหนาวที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเส้นทางใหม่ 
 
Japan 
มั่นใจในคุณภาพและบริการโดยทีมงานมืออาชีพ
รายการญี่ปุ่นบริษัทสกาเดีย เทรเวิล จัดทำเองไม่จอยใคร

รายการใหม่ 
  ญี่ปุ่น เกาะโอกินาวา 6 วัน 4 คืน
บินตรงสู่เกาะโอกินาว่าโดยสายการบินไทย (TG) 
ทริปเดียวเท่านั้น  วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 59
ร่วมฉลองปีใหม่ ปี 2016
เมืองนาฮา - เกาะโอกินาวา - ศาลเจ้าชินโต นามิโนอูเอะ - ปราสาทชูริ 
ถนนนานาชาติ - หน้าผามันซาโมะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ
ชมการแสดงปลาโลมา - อิออนมอลล์โอกินาว่าไรคอม
- นาฮา - กรุงเทพฯ
ราคา 45,900 บาท
ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ คิวชูใต้ 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG) 
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ไม่ซ้ำใคร
วันเดินทาง 3-8 / 7-12 /9-14/ 10-15 ธันวาคม 2558
เมืองฟุกุโอกะ - คุมาโมโต้ - สะพานซึตจุนเกียว- ช่องแคบทากาจิโฮะ - ฟลอรันเต้ มิยะซะกิ - โรงงาน Black vinegar factory - ภูเขาไฟซากุระจิมะ - จุดชมวิวลาวาอาริมูระ - หมู่บ้านซามูไร - อบทรายร้อนอิบุสุคิ - ออนเซ็น - สถานี JR Nishi O-Yama - ทะเลสาบอิเคดะ - พิพิธภัณฑ์รถไฟ Hitoyoshi Rail Museum Mozoca Station 868 - 

ราคา 55,900 บาท 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
โดยสายการไทย  (TG)  
วันเดินทาง     22 - 27  ธันวาคม   2558
ชิโตเซ่ - โดราเอม่อน สกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านไอนุ - จิโกกุดานิ 
เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - หอคอยโกเรียวคาคุ - ย่านโมโตมาจิ
ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  - เมืองโจซังแก - โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร
ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา     56,990.-                 Download...รายการทัวร์
  
 รื่นเริงหรรษานาโกย่า  6 วัน 3 คืน  
โดยสายการไทย  (TG)  
วันเดินทาง    29  ธันวาคม - 03  มกราคม   2558
นาโกย่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - เมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ตลาดเช้าทาคายาม่า
หมู่บ้านชิราคาว่า - เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ปราสาททอง - เมืองโอซาก้า - ชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - อิออน พลาซ่า 
โอซาก้า 

ราคา    61,990.-               Download...รายการทัวร์
 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
 Snow Festival 2016

โดยสายการไทย  (TG)  
วันเดินทาง     08 - 13   กุมภาพันธ์   2559
ชิโตเซ่ - โดราเอม่อน สกายพาร์ค - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
หุบผาโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซย์ - Asahiyama Snow Village 
โรงงานช็อคโกเเลต - โอตารุ - Otaru Snow Light Path - พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  - ซัปโปโร - เทศกาลหิมะนานาชาติ - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา     69,990.-                 Download...รายการทัวร์
   
  รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
 Snow Festival 2016

โดยสายการไทย  (TG)  
วันเดินทาง     09 - 14   กุมภาพันธ์   2559
ชิโตเซ่ - โดราเอม่อน สกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านไอนุ - จิโกกุดานิ 
เมืองโจซังเก - Sapporo Kokusai Ski - ซัปโปโร - เทศกาลหิมะนานาชาติ
โรงงานช็อคโกเเลต - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  
Otaru Snow Light Path - ซัปโปโร - ซูซูกิโนะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - ชิโตเซ่ 
ราคา     69,990.-                 Download...รายการทัวร์

 
 BIG... SOUNKYO HOKKAIDO - SAPPORA  6วัน4คืน 
 
(พักสกีรีสอร์ท 1 คืน) 
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 
วันที่เดินทาง   31  ธันวาคม 2558 - 05 ธันวาคม   2559
ซัปโปโร - Doraemon Sky Park - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน - โชอุนเคียว - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต 
ช้อปปิ้งย่านชูชูกิโนะ - ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ - ซัปโปโร - หอนาฬิกาโบราณ - ตึกรัฐบาลเก่า - สกี รีสอร์ท 
หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบ็ตสึ - จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟโชวะซินซัง 
ทะเลสาบโทยะ - ซัปโปโร - สนามบินชิโตเซ่ - กรงุทเพฯ
ราคา     70,400.-       Download...รายการทัวร์
  
 BIG.. Paradise  6 Days/ 4 Nights
( Nagoya - Takayama - Tokyo )
เส้นทางมรดกโลก/ สุดพิเศษ..ทาน "ขาปูยักษ์" เต็มอิ่ม/ อ็องเซ็น
โดยสายการบินไทย ( TG )
วันเดินทาง   28 ธันวาคม 2558 - 02 มกราคม  2559

นาโงย่า -  ชิราคาว่า - ทาคายาม่า - ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ  
ตลาดเช้า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท - ลานสกี ฟูจิเทน
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โตเกียว - วัดอะซากุซะ 
อิสระช้อปปิ้ง ''ชินจูกุ'' หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี 
ชมการแสดงพุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด - นาริตะ - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

 ราคา     69,400.-       Download...รายการทัวร์

  
 BIG...Japan Super  
โดยสายการไทย  (TG) 
วันเดินทาง   30  ธันวาคม  2558 - 04  มกราคม   2559  
โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์เเซลสตุดิโอ - ปราสาทโอซาก้า 
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - นาโกย่า 
ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาิตฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ 
ไร่สตรอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ลานสกีฟูจิเทน - โตเกียว - อาซากุซะ
ช้อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ - วัดนาริตะซัง - ห้างอิออน - กรุงเทพฯ
ราคา    67,400.-            
Download...รายการทัวร์

  
 
BIG.. Japan in Love 
Best of Kyushu 6 Days 4 Nights 
วันเดินทาง   26 - 31  ธันวาคม   2558
ฟุกุโอกะ - เฮ้าส์เทนบอซ - สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - นางาซากิ 
GLOVER GARDEN - โบสถ์คาทอลิกโออูร่า - ปราสาทคุมาโมโต้ - ภูเขาไฟอะโสะ 
ช้อปปิ้ง Mt.Aso Super Ring - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อน้ำแร่สีเลือด - เปบปุ - ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟู - ช้อปปิ้งย่านเทนจินมอลล์ - ช้อปปิ้ง - MARINOA CITY 
CANAL CITY -  ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

ราคา     64,400.- 
      Download...รายการทัวร์

 
 
BIG.. Japan in Love Special 
Best of Kyushu 7 Days 5 Nights ตามรอยละครชื่อดัง "กลกิโมโน"
วันเดินทาง  29 ธันวาคม 2558 - 03 มกราคม 2559
ฟุกุโอกะ - บ่อน้ำแร่สีเลือด - บ่อทะเลเดือด - หมู่บ้านยูฟุอิน - OTOP Center - เบปปุ อาบทรายร้อน - อาบน้ำแร่"อ็องเซ็น " - เบปปุ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ 
เก็บสตอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้ง โทสึ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - ซางะ - เมืองคันซะกิ - สวนแห่งประวัติศาสตร์โยชิโนะการิ - เมืองทาเคโอะ - สวน Keishuen Graden - เมืองคะชิมะ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  - เมืองซาเซโบะ - ฮูสเทนบอซ (ตลอดทั้งวัน) - ซาเซโบะ - ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ - ย่านช้อปปิ้งเทนจินมอลล์ - canal city - ฟุกุโอกะ กรุงเทพฯ

ราคา     74,400.- 
      Download...รายการทัวร์

Current Pageid = 22