Website Banner
 
   ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศ
ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ " ดินแดนอาทิตย์อุทัย " หมู่เกาะที่ทอดตัวยาวมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู และมีเกาะใหญ่น้อยอีกกว่า 6,800 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น มีจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด (Prefecture) แบ่งเป็นเมืองต่างๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมือง โดยมีโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า

ภูมิอากาศและฤดูกาล
ภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของประเทศที่ทอดตัวเป็นแนวยาว ทางเหนือ คือ เกาะฮอกไกโด มีอากาศหนาวจัดเกือบทั้งปี มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางใต้ คือคิวชูและโอกินาวาจะมีสภาพอากาศแบบเมืองร้อน และฝนตกชุกในฤดูฝน
ญี่ปุ่นมี 4 ฤดูกาล คือ
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูที่สวยงาม ดอกไม้บานสะพรั่ง คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ และเป็นช่วงเปิดเทอม ช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม (29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม) เป็นช่วง Golden Week ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วงต้นฤดูร้อนจะมีฝนตกแทบทุกวันประมาณ 3-4 สัปดาห์ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอากาศร้อนชื้น และเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนฤดูร้อน กิจกรรมที่นิยมกันมากที่สุดคือ การพักผ่อนตามชายหาด อาบแดด และแคมปิ้ง ในช่วงนี้ชาวญี่ปุ่นนิยมส่งการ์ดถึงกันและกันเพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูนี้ ซึ่งการ์ดนี้เรียกว่า Shochu mimai

ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นฤดูที่แสนโรแมนติก ใบไม้สีเขียวสีแดงค่อยๆร่วงหล่นในบริเวณทั่วไป และฤดูนี้ยังเป็นช่วงชองการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนอีกด้วย ในฤดูนี้จะมี 1 วันที่พระอาทิตย์ส่องแสงยาวนานที่สุด ซึ่งเรียกว่า Geshi

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ในช่วงนี้ภูมิภาคทางเหนืออย่าง ฮอกไกโด โตโฮกุ อากาศจะหนาวเย็นมากและมีหิมะตกหนัก แต่ในฤดูนี้มีเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดคือ ปีใหม่ คนในครอบครัวจะฉลองกันด้วย “บะหมี่ข้ามปี” หรือที่เรียกว่า Toshikoshi soba (ถือกันว่าบะหมี่นี้แทนความมีอายุยืน เพราะมีลักษณะเป็นเส้นยาว) และรอคอยฟังเสียงระฆังต้อนรับปีใหม่ ผู้ที่ตีระฆังนี้คือ พระและจะตีทั้งหมด 108 ครั้ง เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า คนเราจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ 108 อย่าง โดยเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆ เมื่อตีครบจำนวนจะเท่ากับว่า เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีๆ

สกุลเงิน
ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน เงิน 100 เยน 
เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ
ธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน


  คำถามที่ถามบ่อย
1. จะชมซะกุระในญี่ปุ่นได้ช่วงไหน
คำตอบ
ในฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ดอกซากุระมักจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคมและเมษายนของปี หรืออาจจะเป็นช่วงสงกรานต์ในบริเวณทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ทุกๆ ปีกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะพยากรณ์ช่วงเวลาที่ดอกซากุระผลิดอก และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต้ เรื่อยขึ้นไปทาง
ภาคเหนือ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ช่วงเวลาที่ระบุจึงเป็นเพียงการประมาณการณ์ เนื่องจากไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า ดอกซากุระจะบานเมื่อไร ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ใน 1 ปี ดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
 
2. ใบไม้แดงจะเริ่มชมได้แถบไหน และเมื่อไร
คำตอบ
ตามปกติ ใบไม้แดงจะเริ่มเปลี่ยนสีจากภาคเหนือลงสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาภาคตะวันออก ต่อไปภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม กระทั่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หากอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป จะเที่ยวชมได้ตามสวนสาธารณะ วัด และศาลเจ้า ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ หรือตามวนอุทยานแห่งชาติ เช่นแถบนิกโก้ ทะเลสาบโทวะดะ และแถบที่ราบสูงเทือกเขานอกเมือง
ชมรายละเอียดของจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีได้
 
3. ไปชมภูเขาฟูจิที่ไหนและอย่างไร
คำตอบ
ภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร บริเวณที่จะชมทิวทัศน์ได้ชัดมีหลายที่ ทั้งเมืองรอบๆ เขตอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ และรอบทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ทะเลสาบยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมะโตะสุโกะ โชจินินโกะ ไซโกะ รอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเดินทางไปโดยรอบได้ด้วยรถไฟสายโอดะคิว และผู้ที่สนใจไต่ภูเขาไฟฟูจิ ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ภูเขาฟูจิเปิดให้ขึ้นไปปีนเขาเที่ยวชมในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี และจากสถานีคะวะงุจิโกะ จะมีบริการรถบัสประจำทางไปถึงสถานีชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
 
4. ในฤดูร้อนจะชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ได้ที่ไหน และช่วงเวลาใด
คำตอบ
ที่เกาะฮอกไกโดจะมีเมืองฟุระโนะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองซัปโปโร จะกลายเป็นทุ่งดอกไม้สีม่วงลาเวนเดอร์สวยงามมาก ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูร้อนที่เย็นสบายและสวยงาม
 
5. อยากไปสัมผัสหิมะควรไปที่ไหนบ้าง
คำตอบ
หิมะตกในฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์) ฤดูหนาวมีเทศกาลประจำฤดูตามเมืองต่าง ๆ และการประดับไฟ เช่นเทศกาลหิมะที่เกาะฮอกไกโดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลประดับโคมไฟที่ปราสาทฮิโระซะกิ (Hirosaki) และเทศกาลคะมะกุระ (Kamakura) ที่เมืองโยะโกะเตะ (Yokote) จังหวัดอะกิตะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระท่อมหิมะยามราตรีที่สวยงามน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในฤดูหนาวเช่น การเล่นสกี สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิลและการเล่นเพลิดเพลินกับหิมะ

สามารถดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ที่  
www.yokosojapan.org
 
SKADIA TRAVEL 

สัมผัสความหนาวที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเส้นทางใหม่ 
 
Japan 
มั่นใจในคุณภาพและบริการโดยทีมงานมืออาชีพ
รายการญี่ปุ่นบริษัทสกาเดีย เทรเวิล จัดทำเองไม่จอยใคร

รายการใหม่ Enjoy  Real  Hokkaido 5 d. (TG)
ฮอกไกโด 5 วัน
เดินทางวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557
ทะเลสาบชิโกะสึ - หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดาอิมูระ - ศุนย์อุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ออนเซ็น - เมืองโอตารุ - ถนน Sakai hondori
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - หอนาฬิกาโบราณ

ที่ทำการรัฐบาลเก่า - โอโดะริ พาร์ค - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ – ชิโตเสะ
ราคา 52,900 บาท

   Hokkaido  Hokkaido 5 d. (TG)
ฮอกไกโด 5 วัน
เดินทางวันที่ 05 - 09 กันยายน 2557
ชิโตะเสะ - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - คลองโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลต - โจซันเค - ภูเขานาคายาม่า - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ - โนโบริเบ็ตสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) - ดาเตะจิไดมุระ - ซัปโปโร - ที่ทำการรัฐบาล - โอโตริปาร์ค - ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ - เบียร์การ์เด้าน - พิเศษเมนูปูฮอกไกโด
ราคา  เพียง 49,900 บาท
   Tokyo - Nikko 5 d. (TG) โตเกียว - นิกโก้
เดินทางวันที่ 26 -30 กันยายน 2557
นาริตะ - พระราชวังอิมพีลเรียล (ถ่ายรูปด้านหน้า) - วัดอาซากุซะ - ย่านชินจูกุ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ (Edo Wonderland) - คินุกาว่า - เมืองคาวาโกเอะ - ตรอกคาชิยา โยโคโซ - โตเกียว - ย่านชิบุยะ - โอไดบะ - วัดนาริตะซัน - อิออน พลาซ่า
ราคา  เพียง 49,900 บาท

   Wanderlust  Hokkaido 6 D /4 N (TG)
ฮอกไกโด 6 วัน
เดินทางวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2557
ชิโตเสะ - บิเอะ - Blue Pond มหัศจรรย์บึงน้ำสีฟ้า - ภูเขาคุโระดาเคะ - น้ำตกรวเซและกิงกะ - อะซาฮิกาว่า - คามิคาว่าไอส์พาวิลเลียน - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้ว - โรงงานช๊อคโกแล็ต อิชิยะ - โจซันเค - ทะเลสาบโทยะ - ขึ้นกระเข้าไฟฟ้าสู่ยอดภูเขาไฟอุสุ - ภูเขาไฟโชวะ  โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ดาเตะจิไดมูระ - ซัปโปโร - หอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด - โอโดะริ พาร์ค - ช้อปปิ้งย่านชูชูกิโนะ (มื้อพิเศษกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด) - ซัปโปโร - ชิโตะเสะ
ราคา 56,900 บาท

  รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  5 วัน 3 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  27  กันยายน - 1 ตุลาคม   2557
ชิโตเซ่ - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 
เมืองคามิกาว่า - ไอซ์ พาวิเลียน - โซอุนเคียว - ยอดเขาคุโระดาเกะ
(นั่งกระเช้า) - น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - ซัปโปโร -  เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
โรงงานช็อกโกแลต ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ  
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคา    54,990 บาท
Download...รายการทัวร์
  รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   21 - 26  ตุลาคม   2557
ชิโตเซ่ - โดเรเอม่อนสกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านไอนุ
จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ - โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค
ฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - ย่านโมโตมาจิ 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - เมืองโจซังเก 
โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร 
หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 
ราคา    59,990 บาท
Download...รายการทัวร์

   ล่องเรือสำราญระดับโลก Princess Cruises
ฮอกไกโด โอตารุ ฮาโกดาเตะ มุโระรัง คุชิโระ อะบะชิริ คอร์ชาคอ(รัสเซีย) 
ซัปโปโร โอตารุ 10 วัน 8 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง    8 - 17   สิงหาคม   2557 
ชิโตเซ่ - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว -- ล่องเรือสำราญ
ฮาโกดาเตะ - มุโระรัน - ภูเขาอุสุ - โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค - คุชิโระ - สะพานนุซามัย
และบริเวณท่าเรือประมง - ศูนย์นกกะเรียน - ตลาดสดวาโซะ - ล่องน่านน้ำสากล
Shiretoko Peninsula (Scenic Cruising) - อะบะชิริ - สวนดอกไม้ Hana Tento 
พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าเหนือ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก - โคสคอฟ รัสเซีย -
พิพิธภัณฑ์ซาคาลิน - โบสถ์เซนต์นิโคลัส - โอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

ราคาเริ่มต้น   115,990  .-             Download...รายการทัวร์


 OKINAWA
จริงหรือไม่
โอกินาว่า เมืองที่ชาวญี่ปุ่นอยากไปอยู่มากที่สุด
โอกินาว่า เมืองที่พลเมืองอายุยืนที่สุดในโลก
โอกินาว่า เมืองที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลก

กับ 5 บริษัททัวร์ผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญโอกินาว่า
OKINAWA 4 D
บินตรงสู่เกาะโอกินาว่า โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CX)
กรุงเทพ - ฮ่องกง -เมืองนาฮา เกาะโอกินาว่า -อ่าวตันชาเบย์ -พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ -ผาหัวช้าง หน้าผามันซาโมะ - ช้อปปิ้งย่านชินโตชิน - สวนโอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซนโด - หมู่บ้านวัฒนธรรม - ชมบ้านชาวริวกิว - ชมระบำพื้นเมือง เอซะ - ชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และ เครื่องสำอาง - ชมปิ้งถนนนานาชาติ โคคุไซโดริ - ศาลเจ้าชิดต นามิโนอูเอะ  - ปราสาทชูริโจ

เดินทาง 26-29 มิ.ย. / 3-6 , 24-27 ก.ค. /10-13 , 21-24 ส.ค. 2557
18-21 ก.ย. / 2-5,16-19 ต.ค. 57
ราคา เริ่มต้น 39,900 บาท
Current Pageid = 22