Website Banner
 
   ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศ
ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ " ดินแดนอาทิตย์อุทัย " หมู่เกาะที่ทอดตัวยาวมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู และมีเกาะใหญ่น้อยอีกกว่า 6,800 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น มีจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด (Prefecture) แบ่งเป็นเมืองต่างๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมือง โดยมีโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า

ภูมิอากาศและฤดูกาล
ภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของประเทศที่ทอดตัวเป็นแนวยาว ทางเหนือ คือ เกาะฮอกไกโด มีอากาศหนาวจัดเกือบทั้งปี มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางใต้ คือคิวชูและโอกินาวาจะมีสภาพอากาศแบบเมืองร้อน และฝนตกชุกในฤดูฝน
ญี่ปุ่นมี 4 ฤดูกาล คือ
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูที่สวยงาม ดอกไม้บานสะพรั่ง คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ และเป็นช่วงเปิดเทอม ช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม (29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม) เป็นช่วง Golden Week ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วงต้นฤดูร้อนจะมีฝนตกแทบทุกวันประมาณ 3-4 สัปดาห์ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอากาศร้อนชื้น และเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนฤดูร้อน กิจกรรมที่นิยมกันมากที่สุดคือ การพักผ่อนตามชายหาด อาบแดด และแคมปิ้ง ในช่วงนี้ชาวญี่ปุ่นนิยมส่งการ์ดถึงกันและกันเพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูนี้ ซึ่งการ์ดนี้เรียกว่า Shochu mimai

ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นฤดูที่แสนโรแมนติก ใบไม้สีเขียวสีแดงค่อยๆร่วงหล่นในบริเวณทั่วไป และฤดูนี้ยังเป็นช่วงชองการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนอีกด้วย ในฤดูนี้จะมี 1 วันที่พระอาทิตย์ส่องแสงยาวนานที่สุด ซึ่งเรียกว่า Geshi

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ในช่วงนี้ภูมิภาคทางเหนืออย่าง ฮอกไกโด โตโฮกุ อากาศจะหนาวเย็นมากและมีหิมะตกหนัก แต่ในฤดูนี้มีเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดคือ ปีใหม่ คนในครอบครัวจะฉลองกันด้วย “บะหมี่ข้ามปี” หรือที่เรียกว่า Toshikoshi soba (ถือกันว่าบะหมี่นี้แทนความมีอายุยืน เพราะมีลักษณะเป็นเส้นยาว) และรอคอยฟังเสียงระฆังต้อนรับปีใหม่ ผู้ที่ตีระฆังนี้คือ พระและจะตีทั้งหมด 108 ครั้ง เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า คนเราจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ 108 อย่าง โดยเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆ เมื่อตีครบจำนวนจะเท่ากับว่า เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีๆ

สกุลเงิน
ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน เงิน 100 เยน 
เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ
ธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน


  คำถามที่ถามบ่อย
1. จะชมซะกุระในญี่ปุ่นได้ช่วงไหน
คำตอบ
ในฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ดอกซากุระมักจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคมและเมษายนของปี หรืออาจจะเป็นช่วงสงกรานต์ในบริเวณทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ทุกๆ ปีกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะพยากรณ์ช่วงเวลาที่ดอกซากุระผลิดอก และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต้ เรื่อยขึ้นไปทาง
ภาคเหนือ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ช่วงเวลาที่ระบุจึงเป็นเพียงการประมาณการณ์ เนื่องจากไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า ดอกซากุระจะบานเมื่อไร ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ใน 1 ปี ดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
 
2. ใบไม้แดงจะเริ่มชมได้แถบไหน และเมื่อไร
คำตอบ
ตามปกติ ใบไม้แดงจะเริ่มเปลี่ยนสีจากภาคเหนือลงสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาภาคตะวันออก ต่อไปภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม กระทั่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หากอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป จะเที่ยวชมได้ตามสวนสาธารณะ วัด และศาลเจ้า ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ หรือตามวนอุทยานแห่งชาติ เช่นแถบนิกโก้ ทะเลสาบโทวะดะ และแถบที่ราบสูงเทือกเขานอกเมือง
ชมรายละเอียดของจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีได้
 
3. ไปชมภูเขาฟูจิที่ไหนและอย่างไร
คำตอบ
ภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร บริเวณที่จะชมทิวทัศน์ได้ชัดมีหลายที่ ทั้งเมืองรอบๆ เขตอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ และรอบทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ทะเลสาบยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมะโตะสุโกะ โชจินินโกะ ไซโกะ รอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเดินทางไปโดยรอบได้ด้วยรถไฟสายโอดะคิว และผู้ที่สนใจไต่ภูเขาไฟฟูจิ ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ภูเขาฟูจิเปิดให้ขึ้นไปปีนเขาเที่ยวชมในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี และจากสถานีคะวะงุจิโกะ จะมีบริการรถบัสประจำทางไปถึงสถานีชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
 
4. ในฤดูร้อนจะชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ได้ที่ไหน และช่วงเวลาใด
คำตอบ
ที่เกาะฮอกไกโดจะมีเมืองฟุระโนะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองซัปโปโร จะกลายเป็นทุ่งดอกไม้สีม่วงลาเวนเดอร์สวยงามมาก ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูร้อนที่เย็นสบายและสวยงาม
 
5. อยากไปสัมผัสหิมะควรไปที่ไหนบ้าง
คำตอบ
หิมะตกในฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์) ฤดูหนาวมีเทศกาลประจำฤดูตามเมืองต่าง ๆ และการประดับไฟ เช่นเทศกาลหิมะที่เกาะฮอกไกโดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลประดับโคมไฟที่ปราสาทฮิโระซะกิ (Hirosaki) และเทศกาลคะมะกุระ (Kamakura) ที่เมืองโยะโกะเตะ (Yokote) จังหวัดอะกิตะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระท่อมหิมะยามราตรีที่สวยงามน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในฤดูหนาวเช่น การเล่นสกี สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิลและการเล่นเพลิดเพลินกับหิมะ

สามารถดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ที่  
www.yokosojapan.org
 
SKADIA TRAVEL 

สัมผัสความหนาวที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเส้นทางใหม่ 
 
Japan 
มั่นใจในคุณภาพและบริการโดยทีมงานมืออาชีพ
รายการญี่ปุ่นบริษัทสกาเดีย เทรเวิล จัดทำเองไม่จอยใคร

รายการใหม่ 
 
 Hokkaido - Hagodate  Lavender 7 วัน / 4 คืน
ช่วงเวลาที่สวยที่สุดในการชมทุ่งลาเวนเดอร์
(ทำเองไม่ได้ส่งจอยใคร)
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
วันที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 58
พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
-สนุกกับการทำหมอนจากลาเวนเดอร์
-ชิมเมลอน ที่เมืองยูบาริ
-ชิมข้าวโพดหวาน สดๆจากต้น ที่เมืองบิเอะ
-ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาฮาโกดาเตะ สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ญี่ปุ่น
-ชมวิวป้อมดาวห้าแฉก ป้อมโกะเรียวคะคุ
-สัมผัสตลาดท้องถิ่น ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
-ชมอุทยานแห่งชาตโอนุมะ ขึ่นกระเช้าชมทะเลสาบโทยะ
-สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน ชม หมีสีน้ำตาล
-หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมุระ
-เมืองโอตารุ เมืองท่าที่สวยงามและโรแมนติก
-โรงงานช็อคโกแล็ต อิชิยะ
-โรงงานเบียร์อาซาฮี

ราคา เพียงท่านละ 66,900 บาท

   ญี่ปุ่น เกาะโอกินาวา 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน China Airline
เดินทางวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 58
สวนโอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซนโด - ศาลเตจ้านามิโนอูเอะ
ปราสาทชูริ - ถนนนานาชาติ - โรงกลั่นเหลาอาวาโมริ - ผามันซาโมะ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ - หน้าผามันซาโมะ - อ่าวตันชาเบย์
แหลมซัมปะ - ปราสาทซาคิมิ - มิฮาม่า อเมริกันวิลเลจ
เมกกะดอนกี้โฮเต้ - สวนฟุคุชูเอน - นาฮ่า - กรุงเทพฯ
ราคา 39,900 บาท

  เกาะคิวชู ฮิโรชิม่า โอซาก้า 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย
วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2558
กรุงเทพฯ - - ฟุกุโอกะ - เมืองคิตะคิวชู - ปราสาทโคคูระ - เมืองเก่าโมจิโกะ - เจดีย์ 5 ชั้น วัดรูริโคจิ - ถ้ำอะกิโยชิโด - เมืองอิวาคุนิ - สะพานคินไตเคียว - เกาะมิยาจิม่า - สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - โรงแรมแยม AOHAMA JAM DECK FACTORY - เมืองคุราชิกิ  - ศาลเจ้คิบิตสึ - สวนโคราคุเอน - โอคายาม่า - ปราสาทฮิเมจิ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิซาก้า - โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททองคินคาคุจิ - อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สนามบินคันไซ

ราคา 59,900 บาท

  เกาะคิวชู เกาะฮอนชู 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย
วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2558
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าไดซาฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เมืองเบปปุ - อุนเซ็น จิโกกุ - เมืองคิตะคิวชู - แอฟริกัน วาฟารี - ปราสาทโคคูระ - วัฒนธรรมพิธีการชงชา ญี่ปุ่น - ย่านเมืองเก่าโมจิโกะ - ท่าเรือโมจิโกะ - นั่งเรือเฟอร์รี่ MEIMON TAIYO - ท่าเรือ OSAKA NANKO PORT - PORT - โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคึโยมิสึ - ปราสาททองคินคาคุจิ - อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองโอซาก้า - อิสระให้ท่านผักผ่อกันนตามอัธยาศัย - พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - รินกุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - เอออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
ราคา 55,900 บาท
 
  เยือนคิวชูใต้ (ชินคันเซน) 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย
วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2558

กรุงเทพฯ  - สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าไดซาฟุ - ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนญี่ปุ่นซุยเซนจิ - ศาลเจ้าคิริมะ - โรงงาน Black vinegar factory - ภูเขาไฟซากุระจิมะ - สปาซากุระจิมะ  โยกัน นากิซะ - จังหวัด คาโกซิมะ - หมู่บ้านซามูไร เมือง Chiran - ทะเลสาบอิเคดะ - การอบทรายร้อน ณ เมืองอิบุสุคิ - สวนเซนกาเนน - สถานีรถไฟชินคันเซน - สถานี JR HAKATA - ช้อปปิ้ง CANAL CITY - เมืองเบปปุ - ยูมิ จิโงะกุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ทะเลสาปคินริน ช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน - สนามบินฟุกุโอกะ
ราคา 60,900 บาท

  ชมดอกวีสทีเรียแห่งคิวชู 6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย
วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2558

กรุงเทพฯ  - ฟุกุโอกะ - เมือคิตะคิวชู-อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ - เมืองท่าเก่าโมจิโกะ - ปราสาทโคคูระ - นมัสการศาลเจ้ายาซากะ - ชมตลาด Tanga Market - หมู่บ้านยูฟูอิน - เมืองเบปปุ - กระเช้าเบปปุ - โรงแรมซูกิโนอิ - ยูมิจิโงะกุ - เมืองคุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ถนนช้อปปิ้งคามิโทริ - ซึโมโทริ - Tosu Premium Outlet - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ฟุกุโอกะ - Canal City
ราคา 55,900 บาท

 
   
Japan Alps 6 วัน / 4 คืน
สายการบินไทย
วันที่ 07 - 12 พฤษภาคม 2558
นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวะโกะ (มรดกโลก) -เมืองทาคายาม่า
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันโนะมาจิ -โทยาม่า
Japan Alps (ทั้งวัน) - ทัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - โทมบะ
แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี
ย่านชินจูกุ - เอออนพลาซ่า
ราคา 59,900 บาท
   Hokkaido  Lavender 6 วัน / 4 คืน
สายการบินไทย
วันที่ 30 มิ.ย.- 5 ก.ค. 58 // 19-24 ก.ค. 58
อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเมน - น้ำตกริวเซ น้ำตกกิกะ - ฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - ซัปโปโร - เมนูปู 3 ชนิด - โดโดะริ พาร์ค - โรงงานช็อคโกแล็ต - โอตารุ - โนโบริเบ็ทสึ ออนเซ็น - จิโกกุดานิ - หมู่บ้านไอนุ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท - ชิโตเสะ
ราคา 59,900 บาท // 63,900 บาท


  รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   8 - 13  พฤษภาคม  2558   (ชมซากุระ)
ชิโตเซ่ - โดราเอม่อน สกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านไอนุ 
จิโกกุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ 
ย่านโมโตมาจิ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ 
ภูเขาอุสุ - โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค - โอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - คลองโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต 
ซัปโปโร - ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 


ราคา    58,990 บาท            Download...รายการทัวร์

 
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)    (ชมพิงค์มอส)
วันเดินทาง    27   พฤษภาคม  - 1 มิถุนายน   2558
ชิโตเซ่ - อาซาฮิคาว่า - คามิกาว่า - คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลี่ยน 
โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า 
เมืองฟูราโน่ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว -  โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 


ราคา    54,990 บาท              Download...รายการทัวร์
   รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)    (ชมลาเวนเดอร์)
วันเดินทาง   7 - 12 / 10 -15  กรกฎาคม   2558
ชิโตเซ่ - อาซาฮิคาว่า - คามิกาว่า - คามิกาว่าไอซ์ พาวิเลียน  
โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า
เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - ยูบาริ -โรงงานช็อกโกแลต
โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาล
หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่

ราคา    64,990 บาท         Download...รายการทัวร์   
   รื่นเริงหรรษานาโกย่า เจแปน แอลป์ 6 วัน
สายการบินไทย (TG)    
วันเดินทาง   12 - 17  พฤษภาคม 2558
นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาว่า - เมืองโทยาม่า  
หุบเขาแอลป์ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - นาโกย่า 
อิออน พลาซ่า - นาโกย่า 

ราคา   59,990 บาท         Download...รายการทัวร์   
   รื่นเริงหรรษานาโกย่า เจแปน แอลป์  5 วัน  
สายการบินไทย (TG)    
วันเดินทาง   12 - 16   พฤษภาคม 2558
นาโกย่า - ทาคายาม่า -ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 
ถนนซันโนมาจิ - หุบเขาแอลป์ - เมืองมัตสึโมโต้ 
ปราสาทมัตสึโมโต้ - นาโกย่า - อิออน พลาซ่า - นาโกย่า 

ราคา   52,990 บาท         Download...รายการทัวร์ 

  
 Big...Paradise 6 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     9 - 14 // 12 - 17   เมษายน   2558
นาโงย่า - ทาคายามา - ชิราคาว่า ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 
ซันมาชิซูจิ - ตลาดเช้า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท
ฟูจิ ชั้น 5 - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
โตเกียว - วัดอะซากุซะ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ง '' ชินจุกุ '' 
หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดีสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดีสนีย์ - นาริตะ - อิสระช้อปปิ้ง
ราคาเริ่มต้น    66,900.-                Download...รายการทัวร์
  
 Big..Japan Super 6 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง   11 - 16  // 14 - 19 เมษายน 2558 
30 เมายน - 05 พฤษภาคม 2558 // 05 - 10 พฤษภาคม 2558
โอชาก้า - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - รถไฟหัวกระสุน 
" ชินคันเซน" - นาโกย่า  ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ - ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ 
เอ้าเลท - ฟูจิชั้น5 - โตเกียว - อาชากุซะ - ชัอปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ
วัดนาริตะชัง - ห้างอิออน
ราคาเริ่มต้น    58,900.-        Download...รายการทัวร์
 
 Big..Japan Best 6 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง  10 - 15 // 13 - 18 เมษายน 2558 
01 - 06 // 15 -20 พฤษภาคม // 27พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2558
28 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2558 
โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า  
รถไฟหัวกระสุน''ชินคันเซ็น'' - ทะเลสาบฮามานา -วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ - ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ 
เอ้าท์เลท - ฟูจิช้น 5 - โอชิโนะ - ฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุสะ
 ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระพักพ่อนตามอัธยาศัย - อิสระช้อปปิ้ง ''ชินจูกุ'' หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี - ชมการแสดงพลุ
และขบวนอิเลคทริค พาเหรด - วัดนาริตะซัง - ห้างอิออน
ราคาเริ่มต้น    55,900.-                        
 Download...รายการทัวร์

 
 Big..Japan Inter 6 Days
โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง  30 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2558 
29 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2558 
นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท - ฟูจิชั้น 5 - ทะเลสาบฮามานะ 
รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - นาโกย่า - ช้อปปิ้งนาโกย่า - นาโกย่า 
เกียวโต - คินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่าง
ซินไซบาซิ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - ช้อปปิ้งซินไซบาชิหรือเลือกซื้อทัวร์
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  
ราคาเริ่มต้น 53,900.-                               Download...รายการทัวร์

Current Pageid = 22