Website Banner
SKADIA TRAVEL
ครบรอบ 25 ปี

ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่มอบความไว้วางใจกับการบริการ
ของทางบริษัทด้วยดีเสมอมา


รายการทัวร์ต่างๆ 
** ทัวร์ต่างประเทศทั้งหมด
 
** ทัวร์จีน
** ทัวร์ญี่ปุ่น
** ทัวร์ยุโรป
** ทัวร์ใหม่แนะนำ
** ทัวร์ออสเตรเลีย
** ทัวร์นิวซีแลนด์
** เกี่ยวกับวีซ่า
** การจองและชำระเงินข้อมูลท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวเกาหลี
การท่องเที่ยวญี่ป่น
การท่องเที่ยวมาเก๊า


  

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 111
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 226835
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 0
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 226835
 


บริษัท สกาเดีย เทรเวิล จำกัด
1091/173-174 อาคารเอสกรุ๊ป ชั้น 6 
ห้อง 602 
ซ.เพชรบุรี 33 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   โทร : 
02-2549490-2  แฟกซ์  : 02-2555199สอบถามเรื่องทัวร์ เบอร์มือถือ โทรสายด่วน
 

คุณหวา 081 - 849 2765
คุณเปิ้ล 081 - 905 9646
คุณนาง 080 - 813 4545


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบจองทัวร์


คณะเดียวเท่านั้น วันที่ 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 59
บินตรงสู่เกาะโอกินาว่า โดยสายการบินไทย
ชม โรงงานกลั่นเหล้าอาวาโมริ - อาชิบีน่าเอาท์ เล็ตมอลล์ - หมู่บ้านโอกินาว่าเวิลด์
ถ้ำเกียวคุเซนโด ถ้ำที่ลึกที่สุดของหมู่เกาะโอกินาว่า - ชมบ้านชาวริวกิว และการแสดงพื้นเมือง
เอซะ - ศาลเจ้าชินโต - ชมปราสาทชูริโจ - ชมประตูหินโซโนะยัน อูตากิ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก -ช้อปปิ้งถนนนานาชาติ โคคุไซโดริ - หน้าผามันซาโมะ - พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำชูราอูมิ - ชมร้านขนมโอคาชิโกะเตน ที่เป็นร้านขนมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโอกินาว่า -
อิสระเที่ยวเมืองนาฮ่าตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ออฟชั่น

 ราคาเริ่มต้น ท่านละ 39,900 บาท


ท่องเที่ยวแบบอิสระ เกาะโอกินาว่า 6 วัน
โดยสายการบินไทย
วันที่ 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 59

รายการนี้ รวมตั๋วเครื่องบิน / โรงแรม 4 คืน ในเมืองนาฮา /อาหารตามระบุในรายการ/ท่องเทียว 1 วัน


ราคา เริ่มต้น ท่านละ 29,900  บาทCurrent Pageid = 1